Lời chúc Tết của ông Đỗ Hoàng Điềm – Chủ Tịch Đảng Việt Tân

- Quảng Cáo -

|

“… Chúng tôi theo đuổi lý tưởng xây dựng một đất nước mà ở nơi đó mọi người được tôn trọng, được đối xử công bằng, có tự do để mưu cầu hạnh phúc cho bản thân và gia đình và có ý thức trách nhiệm đóng góp vào sự phát triển chung của dân tộc.

Đảng Việt Tân đang tranh đấu cho điều đó; trước hết là những hoạt động nhắm vào việc gia tăng thẩm quyền của người dân trên các mặt tự do ngôn luận, tự do truyền thông, tự do tụ họp và tự do lập hội. Kế đến là những hoạt động nhắm vào việc hỗ trợ sự phát triển của xã hội dân sự, bảo vệ quyền lợi của người dân, cải thiện môi trường sống và nâng cao ý thức dân chủ.

Đảng Việt Tân chủ trương là những thay đổi nầy phải xảy ra trong ôn hòa, không bạo động nhưng phải triệt để. Và Đảng Việt Tân cũng không chủ trương là tiến hành những thay đổi nầy một mình. Chúng tôi kêu gọi sự hợp tác của đồng bào mọi giới, các đoàn thể xã hội dân sự, các tổ chức chính trị và nhất là những đảng viên Cộng Sản nào đã nhìn thấy rõ sự tai hại của 45 năm dưới chế độ độc tài…”

- Quảng Cáo -

Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần chia sẻ của ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ tịch Đảng Việt Tân.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here