Lá thư của công dân Úc 10 tuổi gửi Thủ Tướng Úc

- Quảng Cáo -

LÁ THƯ CỦA CÔNG DÂN 10 TUỔI GỬI THỦ TƯỚNG ÚC

“Hệ thống pháp luật Việt Nam đã cho phép các quan chức cấp cao trấn áp những người dân vô tội.”

[Original English letter below]

Vào ngày 25/11/2019 vừa qua, cháu Quốc Khiêm đã được cho nghỉ học để bay về Thủ Đô Canberra cùng cộng đồng người Việt tại Úc biểu tình đòi hỏi chính phủ Úc phải mạnh mẽ can thiệp cho sự tự do của ông Châu Văn Khảm, một công dân Úc đang bị nhà cầm quyền Việt Nam cầm tù. Sau cuộc biểu tình, Quốc Khiêm đã viết lá thư dưới đây để gửi đến Thủ Tướng Úc, ông Scott Morrison bày tỏ cái nhìn của em về vấn đề này. Lá thư đã được gửi đến văn phòng Thủ Tướng Úc bằng đường bưu điện và qua dạng email.

- Quảng Cáo -

Trong nỗ lực góp phần cùng mọi người đòi hỏi sự tự do cho ông Châu Văn Khảm và các tù nhân chính trị tại Việt Nam, chúng tôi xin chia sẻ toàn văn lá thư bằng Anh Ngữ của cháu Quốc Khiêm và bản dịch Việt Ngữ dưới đây.

==========

Ngài Scott Morrison MP
Thủ Tướng Úc
Quốc Hội, ACT 2600

30/11/19

Kính thưa ông Morrison,

Như ông có lẽ được biết, đã có vài cuộc biểu tình tại Úc nhằm kêu gọi trả tự do cho một người đàn ông 70 tuổi, ông Châu Văn Khảm, khỏi bản án 12 năm tù. Vào ngày 25 tháng 11 vừa qua, tôi đã tham dự một trong các cuộc biểu tình này. Vì được có mặt trực tiếp ở cuộc biểu tình tôi tự cảm thấy thôi thúc phải viết thư cho ông và khẩn khoản yêu cầu ông hãy góp phần vào việc đem lại sự tự do cho ông Châu Văn Khảm.

Ông Khảm là một người tranh đấu ôn hoà cho nhân quyền và những giá trị xã hội mà chính Thủ Tướng, tôi và toàn thể nước Úc cùng chia sẻ.

Cách đây 10 tháng, ông ấy đã về Việt Nam để cổ võ cho quyền con người. Nhưng ông Khảm đã bị bắt giữ ngay khi đến nơi. Nhà nước Việt Nam đã sử dụng pháp lý cộng sản để áp đặt một bản án với ông (cụ thể là “khủng bố”) và tước đoạt mọi quyền lợi căn bản để ông bảo vệ mình (như có luật sư, bồi thẩm đoàn, và quyền được bày tỏ chính kiến của mình.)

Đã có nhiều bằng chứng rành mạch cho thấy phiên toà của nhà nước Việt Nam đã được dàn dựng nhằm kết án ông Châu Văn Khảm (cùng những công dân Việt Nam khác) với bản án nặng nề 12 năm tù chỉ vì họ cỗ võ cho những giá trị phổ quát về quyền con người. Hệ thống toà án Việt Nam sử dụng bộ luật bất công một cách tuỳ tiện nhằm duy trì quyền lực của chế độ. Hệ thống này đã cho phép các quan chức cấp cao tạo áp lực nhằm trấn áp những người dân vô tội, những người dân mà các quan chức này đáng lý phải đại diện.

Thưa ông Morrison, trong năm tài khoá 2019-2020, [nước Úc] chúng ta sẽ viện trợ cho Việt Nam 78,2 triệu đô Úc. Chúng ta đang viện trợ tài chánh cho những người dàn dựng các phiên toà và chánh án trước khi nó bắt đầu để kết quả diễn ra như ý họ muốn. Chúng ta đang viện trợ tiền bạc cho một chính quyền tham nhũng, những người không hề quan tâm đến quốc gia mà họ đang cai trị mà chỉ nhằm vỗ béo tấm thân gian trá của chính họ mà thôi.

Được nghe trực tiếp kinh nghiệm của một cựu tù nhân, người đã phải ở tù một thập niên [tại Việt Nam], tôi một lần nữa khẩn khoản yêu cầu ông hãy góp phần can thiệp để trả tự do cho ông Châu Văn Khảm, để ông Khảm được đoàn tụ với gia đình.

Ông ấy đã bị giam giữ quá lâu. Ông phải hành động cho ông ta.

Trân trọng,

Nguyễn Bùi Quốc Khiêm

============

10 YEAR OLD WRITES LETTER TO PM SCOTT MORRISON URGING HIM TO STAND UP FOR AUSTRALIANS

The Hon. Scott Morrison MP
Prime Minister
Parliament House, ACT 2600

30/11/2019

Dear Mr Morrison,

As you may have heard, there are protests in Australia to release a 70-year-old man (Chau Van Kham) from 12 years worth of imprisonment. On the 25th of November, I was at one of these protests. By being at the protest, I was inspired to contact you and strongly urge you to participate in the freedom of this man.

Mr Chau was a peaceful advocate for human rights and other social values that you, I, and the rest of Australia share. Ten months ago, he took a trip to Vietnam to help advocate for human rights, but on arriving, was detained. The Vietnamese government used the communist laws to legally forge a case against him (specifically terrorism) and robbed him of the basic rights to defend himself (such as lawyers, jury and the ability to speak his opinion).

There is obvious evidence that the Vietnamese court has been staged to sentence Mr Chau (and other Vietnamese nationals) a hefty 12 years imprisonment just because they advocated for universal human rights. The Vietnamese court system used their unjustified laws arbitrarily to maintain the regime’s power. The system allows high-ranking officials to influence the prosecution of innocent people who they resent.

Mr Morrison, from 2019 – 20, we will be providing $78.2 million to Vietnam as donor aid. We are providing money to officials who have unfairly imprisoned many people. We are providing money to people who set up courts and judges before-hand to make sure it ends in their favour. We are providing money to corrupt governments who care not for the country they dictate, but only for their lying, dim-witted bodies.

Having directly heard of the experience of a former detainee who was imprisoned for a decade, I tell you again that I strongly urge you to participate in the releasing of Mr Chau for him to be reunited with his family. He has served long enough. You must act for him.

Kind Regards,
Khiem Nguyen

====

#FreeChauVanKham
#ScottMorrison
#BringHimHome

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here