“Nước lạ” và “nước mình”!

- Quảng Cáo -

Đỗ Đăng Liêu

Bấy lâu nay người ta cứ trách Đảng và nhà nước CSVN né tránh không chịu gọi Tàu Cộng là Tàu Cộng mà cứ gọi là “nước lạ”, và chê là Đảng và nhà nước CSVN hèn!
Hèn thì chắc không phải bàn! Từ lâu Đảng và nhà nước CSVN vẫn nổi tiếng là “hèn với giặc ác với dân”.

Nhưng suy nghĩ một chút thì thấy là trong chuyện này Đảng và nhà nuớc CSVN còn thêm 2 tội nữa là “gian” và “dối” !

“Gian” là vì Đảng đã bán nước nhưng sợ bị dân nổi lên lật đổ nên đã gian trá tìm đủ cách để lừa người dân, để giấu tội bán nước.
Vì vậy Đảng đã ”dối” dân. Sự thật là đối với Đảng thì, kể từ khi đặt bút ký giao kèo bán nước ở Thành Đô năm 1990, nước Việt đã thuộc về Tàu, Tàu và Việt đã là một, chì chờ ngày chính thức giao hàng.

- Quảng Cáo -

Cho nên, khi Đảng gọi Tàu Cộng là “nước lạ” là Đảng nói dối.

Không lâu nữa đâu, người dân nước Việt sẽ ngã ngửa ra khi Đảng nói thật, sẽ không gọi Tàu Cộng là “nước lạ” nữa mà là “nước mình”!

Muốn thì Đảng sẽ cho thôi!

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here