Nhà chúng đã bán rồi!

0
- Quảng Cáo -

Đỗ Đăng Liêu

Phải nhìn nhận là trong chúng ta vẫn còn rất nhiều người tin vào sự tốt lành của người cộng sản, vẫn còn hy vọng vào sự thức tỉnh của họ bất kể những gì Đảng CSVN đã gây ra cho đất nước.
Thật là lạ!

Nói chuyện “đất nước” nghe to lớn quá, nhiều khi làm chúng ta choá mắt không nhìn ra bức tranh thực tế rất đơn giản. Vì vậy, xin dùng hình ảnh của một gia đình Việt thay cho nước Việt, dễ hiểu hơn.

Chủ gia là ông Lú, bà Ngân. Thằng lớn là Phúc, lũ nhỏ là Minh, Đam, Lịch, Vịnh, Lâm, …

- Quảng Cáo -

Hàng xóm, thằng Tập, to con, tham lam và hung hãn.

Đến lúc này thì thằng Tập đã xua lâu la chiếm gần hết cái ao nhà mình. Đứa nào ra bắt cá thì bị nó đánh, giết. Mới đây nó còn lớn tiếng công khai bảo cái ao nhà mình là ao của nó và cấm không ai được tới đó. Tệ hơn nữa, chẳng những chúng bắt cá mà còn đi vệ sinh xả xú uế đầy ao nhà làm cá chết nổi lềnh bềnh đầy ao.

Qua thông đồng của Lú, và các cha chú nó trước đây, lâu la của Tập đã đóng đầy ở vườn trước vườn sau nhà. Cái giếng nước thì bây giờ chúng mang gầu tới thi nhau múc. Thằng Lịch, thằng Bình chỉ nhìn, chẳng dám hé răng.

Gia cảnh thê thảm như thế nhưng Lú và Ngân vẫn tay bắt mặt mừng, đú đởn với thằng Tập, còn khen trà nhà nó ngon hơn trà nhà mình!

Chuyện rước giặc vào nhà đã quá rõ ràng, chẳng phải mới đây mà đã từ bao năm trước, cụ thể là từ thời thằng Linh, thằng Mười qua nhà cha chú thằng Tập lén lút ký giấy bán nhà cho chúng.

Tóm lại, nhà chúng đã bán, và thời hạn giao là năm 2020. Tất cả những gì chúng làm trong 29 năm qua, và gần đây càng dồn dập, hoàn toàn ăn khớp với việc thực hiện giao kèo.

Thỉnh thoảng Lú chỉ thị cho Ngân và đám con, đứa này đứa nọ, nổ vài câu ra điều dám lên gân với thằng Tập để loè mọi người như thể chúng vẫn quyết tâm giữ vững căn nhà. Toàn những trò diễn, trò hề rẻ tiền.

Mọi người hãy nhìn vào thực tế, đừng suy diễn hay mơ ước viển vông nữa! Sẽ chẳng bao giờ có sự thức tỉnh gì đó ở cái đám Lú, Ngân, Phúc, Lịch, … nữa. Không có chuyện đó đâu! Óc của chúng đã thay bằng đô la rồi.

Nhà chúng đã bán rồi! Muốn lấy lại nhà thì trước hết phải đuổi hết bọn Lú đi rồi tính!

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here