Những kẻ đáng nguyền rủa

- Quảng Cáo -

Ngô Trường An|

Thật là bất công, khi các bạn dè bỉu, chửi bới ông sư quốc doanh Thích Thanh Toàn. Vì ông không chịu được cám dỗ nhục dục của thể xác, nên phải làm đơn xin hoàn tục trở về lấy vợ, sinh con.

Nhiều bạn giận dữ khi biết ông Toàn có số tài sản lên đến 2-3 trăm tỷ. Họ nói ông Toàn lợi dụng nhà Chùa để kiếm tiền chứ tu hành gì loại người bất lương ấy….

Thật ra, ông Toàn là kẻ đáng thương hơn là đáng bị nguyền rủa! Kẻ đáng bị chúng ta nguyền rủa là các lãnh đạo, đảng viên cộng sản lưu manh kìa các bạn!

- Quảng Cáo -

Bây giờ ta sẽ đặt 2 vế để chứng minh nha. Một bên là ông sư Toàn, còn một bên là những lãnh đạo nhà nước để xem ai đáng bị chửi hơn.

Thứ nhất. Ông sư Toàn xin vô chùa quy y là vì bản thân ông ấy, ông xác định tu là tu cho bản thân ông chứ không phải tu cho ai, đến hôm nay ông không thể tu được nữa thì xin hoàn tục. Điều này chẳng có gì đáng trách và cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chúng ta. Còn các đảng viên xin vào đảng, họ nói, vào đảng để cống hiến cho nhân dân, để phục vụ nhân dân. Họ hô hào vào đảng là chấp nhận hy sinh vì lợi ích của nhân dân chứ không phải vì lợi ích của cá nhân họ. Và tất cả trong số họ, dù chẳng làm được cái đếch gì cho dân, nhưng chẳng có tên nào đủ dũng khí viết đơn xin ra khỏi đảng như ông sư Toàn viết đơn xin ra khỏi Chùa kia. Thậm chí, có người còn hèn hạ khóc lóc xin được ở lại hàng ngủ đảng để cống hiến khi bị kỷ luật? (Điển hình như trường hợp ông nguyên bí thư tỉnh Quảng Nam, Lê Phước Thanh xin cho con trai là 1 ví dụ).

Ít ra, ông Toàn còn hơn hẵn bọn đảng viên hèn hạ kia, vì ông chấp nhận ra khỏi chùa khi sự việc vỡ lỡ, chứ không cần khóc lóc, hay xin xỏ được ở lại chùa để có cơ hội vơ vét thêm như các đảng viên cộng sản.

Thứ hai. Ông sư Toàn lợi dụng nhà chùa để kiếm tiền. Tiền ông Toàn lấy ở đây là lấy của những người tình nguyện cúng vào chùa, chứ ông không đè cổ họ ra để lấy như kiểu đảng đè dân bắt phải nộp cho đảng 10% khi mua hàng hóa, bắt phải nộp cho đảng trên 10k khi đổ lít xăng, bắt phải chia cho đảng 1 chiếc ô tô khi mình mua 1 chiếc… Bởi vậy, ông Toàn lấy tiền của nhà chùa là lấy của những người tình nguyện đưa ra, và cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chúng ta. Còn các đảng viên ăn cắp tiền ngân sách là tiền họ bắt buộc ta phải đóng vào để xây dựng đất nước. Nhưng, họ lại hè nhau ăn cắp, đục khoét, rỉa rói cạn kiệt số tiền đó. Để rồi dân tộc lâm vào cảnh đói nghèo, đất nước không có cơ hội phát triển. Điều này ảnh hưởng rất lớn trên mỗi cuộc sống của từng người dân.

Có một điểm chung giữa ông Toàn và các đảng viên cộng sản là, tên nào cũng rao giảng đạo đức cho mọi người, nhưng tâm địa thì hẹp hòi, xấu xa, khốn nạn như nhau. Duy chỉ có những kẻ đáng nguyền rủa nhất, là kẻ nhân danh vì nhân dân, nhưng ăn trên xương máu của nhân dân rồi xem nhân dân như kẻ thù. Đó, mới chính là những kẻ đáng nguyền rủa nhất. Các vị ạ!

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here