Vài Lời Chủ Hỏi Đầy Tớ:

0
BỌN ĐẦY TỚ
- Quảng Cáo -

Fb: Minh Hoang

Ai cho phép bây tung hô đảng cướp bóc khốn nạn- đảng cộng sản Việt Nam là “quang vinh muôn năm”?

Ai cho phép bây sỉ nhục linh hồn tổ quốc Việt Nam này là “đất nước hồ chí minh”

Ai cho phép bây xây tượng đài nghìn tỷ để nhân dân gánh nợ, xã hội nghèo nàn?

- Quảng Cáo -

Ai cho phép bây áp đặt sưu cao thuế nặng, xây nhà tù nhiều hơn trường học,bệnh viện?

Ai cho phép bây tham nhũng hối lộ và cắp rổ cặp rá đi vay mượn quốc tế để nợ nần chồng chất và bị họ khinh bỉ, xua đuổi?

Ai cho phép bây bán rẻ quê cha đất tổ cho trung hoa cộng sản, rước giặc vào nhà?

Ai cho phép bây rước các tập đoàn kinh tế của trung hoa cộng sản về phá hủy môi sinh, diệt chủng dân tộc Việt?

Ai cho phép bây tự bầu bán lẫn nhau rồi mượn danh nghĩa nhân dân, và sau đó cưỡi trên đầu đồng loại? ai cho phép bây đàn áp và bỏ tù những người yêu nước?

Ai cho phép bây phát ngôn xảo trá lừa bịp và hỗn hào với toàn dân?

————
Có một câu nói nổi tiếng: tự do không thể được ban phát từ lớp người cai trị mà nó được đòi hỏi từ những kẻ bị cai trị.,.

Fb: Minh Hoang

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here