Từ Hoàng Sa, Gạc Ma cho đến Bãi Tư Chính

0
- Quảng Cáo -

Cố Hương|

một vài câu hỏi dành cho các bạn suy ngẫm.

Tại sao một quốc gia theo chế độ cộng sản lại luôn mang trong mình dã tâm thôn tính xâm lược chủ quyền của đất nước, dân tộc khác?

Theo ông Mác, chủ nghĩa cộng sản là một chủ nghĩa nhân đạo giải phóng con người khỏi ách áp bức bóc lột kia mà?

- Quảng Cáo -

Nhiệm vụ của quốc tế cộng sản là giúp các dân tộc thuộc địa trên thế giới giành độc lập, nay vì sao một quốc gia, là cái nôi của cộng sản, lại đi ngược đường lối? Chẳng những không giúp đỡ nhân dân quốc tế dành lại độc lập tự do, mà ngược lại biểu lộ dã tâm xâm lược tước đoạt chủ quyền và độc lập của các nước khác. Trung Quốc đang thực hiện điều đó, gần nhất để cho bạn thấy là chính với đất nước ta, một quốc gia cùng ý thức hệ với chúng.

Nhìn vào một quốc gia cộng sản tồn tại lâu đời là Trung Quốc, bạn còn tin vào những giá trị, đường lối của chủ thuyết ấy hay không? Từ Hoàng Sa, Gạc Ma cho đến nay là bãi Tư Chính, cuộc chiến chống Trung Quốc xâm lược biển đảo của người dân Việt Nam vẫn luôn diễn ra âm thầm, khốc liệt.

Một chủ nghĩa đẩy con người vào nỗi sợ hãi, bị cai trị về cả mặt tinh thần, sao có thể khiến con người hạnh phúc?

Một chủ nghĩa khiến con người trở nên ích kỷ và sẵn sàng hung hãn vì những điều nhỏ nhặt nhất trong đời sống nhưng lại hèn với công quyền, lý tưởng sống, lý tưởng chính trị của mình sao khiến con người đem lại cho nhau những giá trị tốt đẹp.

Một thứ chủ nghĩa mà con người luôn chỉ được nghĩ, nói, làm việc trong khuôn khổ giới hạn của người cầm quyền thì làm sao có thể phát triển được tâm hồn và trí tuệ.

Không có tự do thì chẳng bao giờ có sáng tạo. Không có sáng tạo sẽ không có sự phát triển; không phát triển là lạc hậu là đi lùi rồi tự diệt.

Không có sự đối lập chính kiến, sự phản biện thì chẳng có cái gì để người dân so sánh lựa chọn, đồng nghĩa với sự độc tài, giáo điều.

Chúng ta đang chết dần chết mòn trong giáo điều và khuôn khổ độc tài của xã hội cộng sản. Nhưng đâu phải ai cũng nhận ra điều đó, sự dối trá, ngụy biện, đổ thừa, bưng bít thông tin thật mãi khiến chúng ta bị lầm tin, bị lừa dối.

Không phải cứ giàu có, tài giỏi mới có quyền chính trị. Quyền chính trị của mỗi người là như nhau. Quyền lực về chính trị sẽ tạo ra quyền lực về kinh tế và ngược lại.

Vậy nên ngày nào số đông chúng ta còn ghét chính trị thì ngày đó xã hội này còn bất công và nghèo đói. Mà nghèo thì đi đôi với hèn.

Hèn với mình đã nhục, hèn với giặc càng nhục ngàn đời.

Thời đại 4.0 mà còn dễ dàng chấp nhận, dễ dàng để bản thân mình là nô lệ cho người, cho giặc ư?

Đứng thẳng lên mà rửa nhục cho mình, cho non sông. Muốn vậy hãy bắt đầu quan tâm chuyện chính trị, yêu chính trị nhé bạn ơi! Và biết ơn và tôn trọng những người đã hy sinh tranh đấu cho một nền độc lập, dân chủ và tự do cho Việt Nam.

Biết trân trọng những đóng góp của các tù nhân lương tâm, của Nguyễn Đặng Minh Mẫn, của những người Việt Nam đã bị tù giam vì tội chống Trung Quốc xâm lược chủ quyền lãnh thổ biển đảo của quê hương ta./.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here