Trưởng Ban Tuyên Giáo Võ Văn Thưởng lại sợ mất đảng, mất chế độ!

0
Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương Võ Văn Thưởng lại lo ngại "tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong hàng ngũ bảo vệ đảng. Ảnh: FB Việt Tân
- Quảng Cáo -

FB Việt Tân

Trong một hội nghị diễn ra vào sáng ngày 5 tháng Bảy, 2019, ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương Đảng CSVN, lại đăng đàn hô hào báo chí cách mạng cần phải bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng Sản.

Báo Tuổi Trẻ dẫn lại lời của ông Thưởng, về việc nhấn mạnh cần phát huy vai trò của báo chí truyền thông trong việc tuyên truyền bảo vệ tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng. Đồng thời quán triệt Nghị quyết số 35 của Bộ Chính Trị ĐCSVN “Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Đặc biệt, ông Thưởng than thở rằng “Trong khi đó, những người làm công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lại thụ động hơn, rơi vào tình trạng phải chờ định hướng, thậm chí là chờ chế độ chính sách và đây là vấn đề cần lưu ý khắc phục sớm.”

- Quảng Cáo -

Phát biểu của ông Thưởng về sự thiếu nhiệt thành của lực lượng bảo vệ đảng, chứng tỏ đã có sự “tự chuyển biến, chuyển hóa” trong chính nội bộ những kẻ luôn thể hiện là kiên trung nhất.

Còn nói nhanh và gọn thì các lực lượng 47, dư luận viên, tuyên truyền viên quá xôi thịt và yếu kém. Xa hơn chút, thì điều đó chứng tỏ tư tưởng của Đảng Cộng Sản thiếu lý luận và thiếu thuyết phục, khiến những kẻ ngày ngày nói về nó, nhưng chẳng thèm bảo vệ nếu không có tiền.

Nhưng nghĩ về cội nguồn của vấn đề, không thể không đặt câu hỏi, là: Tại sao phải đi bảo vệ nền tảng tư tưởng cộng sản?

Rõ ràng nếu nền tảng tư tưởng của chế độ cộng sản là tốt, là đúng và thuyết phục, thì tự nhiên người dân sẽ áp dụng nó, bảo vệ nó, không đợi đến lượt ông Trưởng Ban Tuyên Giáo phải tốn công sức hô hào.

Ngoài ra, nếu tư tưởng cộng sản là tốt, thì các nước khác đã áp dụng ngay, chứ đâu có phải đổ xương, đổ máu đào thải nó như Đông Âu, Liên Xô và hàng chục quốc gia khác.

Có vẻ như càng hô hào thiên hạ phải bảo vệ tư tưởng cộng sản, ông Thưởng càng phơi bày về sự lạc hậu chủ nghĩa cộng sản. Thực tế là tư tưởng cộng sản đã lỗi thời, và đang trở nên kém hấp dẫn trong mắt dân chúng.

Ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản, nhiều vấn nạn đang ngày đêm vắt kiệt niềm tin của dân chúng, như BOT bẩn, tham nhũng, nợ công, tăng thuế phí, chủ quyền biển đảo, ô nhiễm môi trường, cướp đất của dân…

Hiểu theo một logic thông thường, đó là với một chế độ gây ra bất công xã hội, thì nền tảng tư tưởng của họ không thể chứa đựng những điều tốt đẹp, có chăng chỉ là những lời nói hoa mỹ cốt nhằm mị dân mà thôi!

[ S ] – FB Việt Tân

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here