Thế giới cầu nguyện cho các Tù Nhân Lương Tâm bị tra tấn

- Quảng Cáo -

Ngày 26 tháng Sáu là Ngày Quốc Tế Hỗ Trợ các Nạn Nhân Tra Tấn.

Hàng năm ngày 26 tháng Sáu, ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture – Tổ chức Kitô Hữu Hành Động Đòi Bãi Bỏ Tra Tấn) kêu gọi mọi người tụ tập để cầu nguyện cho các Tù Nhân Lương Tâm trên thế giới, đặc biệt những người bị tra tấn. Mỗi năm, ACAT chọn trên dưới 10 Tù Nhân Lương Tâm tiêu biểu trên khắp thế giới.

ACAT cho biết có khoảng 250 đêm cầu nguyện trên khắp nước Pháp, chung quanh ngày 26 tháng Sáu.

Năm nay, 2019, ACAT chọn 2 Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam là chị Trần Thị Nga và Mục Sư Nguyễn Trung Tôn.

- Quảng Cáo -

Youtube Việt Tân

Xin vui lòng tiếp tay phá vỡ bức màn bưng bít thông tin của chế độ bằng cách SHARE bài viết trên FB của Bạn. Trân trọng cảm ơn Bạn.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here