Hốt đi cho tao nhờ

0
- Quảng Cáo -

Nguyễn Việt Nam|

Thôi cho bố lạy chúng mày.
Dẹp ngay cái mả giữ thây lão già.
Chỉ là tượng sáp trưng ra.
Có đâu đồ thật để mà giữ đâu.

Nói về tội ác Minh râu.
Cải cách ruộng đất, cày đầu nhân dân.
Đem cái chủ nghĩa ngu đần
Để về ma mị nhân dân nước này.

Tưởng rằng khoe thế là hay.
Trưng bày tội ác chúng mày rõ chưa?
Bao nhiêu kể hết cho vừa
Cái tội của hắn từ xưa đến giờ?

- Quảng Cáo -

Mặt chúng mày cứ tỉnh bơ.
Lấy tiền dân khổ để thờ thây ma.
Một lũ canh một lão già
Như thờ ma xó, mả cha chúng mày.

Lạ gì cái lũ chúng bay
Lợi dụng xác lão giấu bầy yêu ma.
Mị lừa từ trẻ đến già.
Chúng mày đớp hết chẳng tha cái gì.

Chúng mày ngồi đó tính đi.
Một năm tiêu tốn những gì của dân?
Dân đâu còn có ngu đần
Gật đầu để giữ đống phân làm gì?

Tốt nhất dẹp mẹ nó đi.
Dẹp luôn cái đảng đéo vì nhân dân.
Mả cha cái lũ ngu đần.
Cố giữ cái xác hại dân làm gì?

P/s: Khóa nick 1 tháng nữa đi bọn cộng sản.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here