Công lý là một người mù

- Quảng Cáo -

Luân Lê|

Quy định tuyển sinh của trường Học Viện Toà Án buộc nữ phải cao từ 1m55 nặng từ 48kg đến 60kg, nam cao từ 1m60, nặng từ 48kg đến 80kg, là một sự vi phạm nghiêm trọng về quyền con người và phân biệt đối xử trong giáo dục, nhất là về mặt “công bằng theo pháp luật” với chính lĩnh vực cần sự công bằng nhất.

Học Viện Toà án, rõ ràng cần một lực lượng trí tuệ và với một trái tim mẫn cảm với con người, với công lý và với lẽ phải, chứ không phải là vấn đề thể trọng (cân nặng, thứ có thể tăng giảm thường xuyên) và chiều dài cơ thể. Con người không công bằng về mọi thứ, ngoại trừ pháp luật. Toà án, nơi cần những con người đại diện cho một lẽ công bình phổ quát của con người, và những giá trị đó không phụ thuộc hay được đại diện bởi những kích cỡ sinh học của cá nhân nào đó.

Chúng ta nên nhớ, biểu tượng của công lý là một phụ nữ bị mù, với hàm nghĩa rằng, công lý không phải được quan sât và định hình bằng mắt nhìn, mà bằng tâm hồn và trí tuệ. Nơi nó cần phải được chứng minh bằng những vấn đề của khoa học về chứng cứ. Mà những điều này lại không xuất phát hay được quyết định bởi những cá nhân có một ngoại hình có tiêu chuẩn nào đó.

- Quảng Cáo -

Chúng ta đang quá chú trọng vào những câu chuyện đi ngược lại quyền con người và giá trị cốt lõi của con người. Toà án, nơi phụng sự công lý thì lại đặt ra những quy chế xâm phạm và tước đoạt công lý, tạo nên bất công đầu tiên cho những thể nhân chuẩn bị bước vào đời sống công dân trưởng thành đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo Hiến pháp và pháp luật ấn định và bảo hộ.

Chúng ta chẳng lẽ quan trọng và đặt nặng những vấn đề ngoài thân nhiều tới mức sẵn sàng tạo nên sự bất công và phân biệt đối xử ngay tại nơi mà nó cần phải được hiện diện nhất về quyền con người cũng như lẽ công bằng và nền tảng công lý?

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here