Ai bảo kê cho các nhóm lợi ích hút máu nhân dân ?

- Quảng Cáo -

Ngô Trường An|

Cứ cho là có tổ chức Việt Tân xúi giục người dân đếm xe ở BOT Ninh Lộc như báo nêu. Thì điều này, có nghĩa, tổ chức này đã đứng về phía nhân dân chống lại bọn quan lại ăn cướp.
Thiết nghĩ, tổ chức Việt cộng nên thoái vị để nhường quyền lãnh đạo cho tổ chức Việt Tân. Vì từ lâu nay, báo chí toàn nói đến tổ chức này xúi giục người dân biểu tình chống Formosa, biểu tình chống luật đặc khu, chống luật ANM… Chứng tỏ, tổ chức Việt Tân đã đứng bên cạnh nhân dân và cùng nhân dân bảo vệ Tổ Quốc, bảo vệ môi trường, bảo vệ quyền tự do ngôn luận… Và hôm nay, tổ chức này lại giúp nhân dân bảo vệ nồi cơm của mình trước các nhóm lợi ích chuyên ăn cướp.

Còn tổ chức Việt cộng đã làm được gì cho nhân dân? Liệt kê sơ sơ thử xem: Ai tham nhũng cạn kiệt ngân sách để rồi bắt dân đóng thuế liên tục để bù vào. Việt Tân hay Việt cộng? Ai chủ trương nhượng địa cho giặc thông qua luật các đặc khu. Việt Tân hay Việt cộng? Ai cướp đất Thủ Thiêm, Đồng Nai, Vụ Bản, Dương Nội….. Việt Tân hay Việt cộng? Ai bảo kê cho các nhóm lợi ích hút máu nhân dân. Việt Tân hay Việt cộng????

Tôi chẳng biết tổ chức VT nó nằm ở đâu, ai là người lãnh đạo và kinh phí từ đâu để họ hoạt động? Nhưng, theo báo chí nhà nước mô phỏng thì tổ chức này quá giỏi, chỗ nào cũng có mặt họ và điều quan trọng hơn hết là, họ hô hào, kêu gọi được nhân dân hành động, đấu tranh vì chính Nghĩa, chống giặc tàu, chống bọn quan lại lưu manh hút máu dân lành.. …

- Quảng Cáo -

Nếu tổ chức Việt cộng luôn vì dân, vì nước sao không hành động như tổ chức Việt Tân mà lại đả kích tổ chức này?

Tại sao?

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here