Lừa nhau cả thôi

0
- Quảng Cáo -

Nguyễn Việt Nam|

Chương trình “Xuân quê hương 2019” được tổ chức tại Hà Nội với sự góp mặt của đại diện kiều bào ở nhiều quốc gia và lãnh đạo cộng sản. Anh Trọng thì cắm mặt vào mảnh giấy đọc miết, dài ngoằng. Tôi khẳng định anh Trọng không đủ tầm, đủ thời gian để soạn văn bản đó. Ta thấy rằng chẳng có tấm lòng hay mảnh dạ nào của anh Trọng dành cho bà con kiều bào cả.

Cái tao cần là ngoại tệ, USD càng tốt. Nói trắng ra thế cho nó nhanh. Chúng tao vay mượn nhiều, phá nhiều giờ nợ đầm đìa, nhân dân đang trả cho chúng tao, trong đó có cả chúng mày. Chúng mày cứ gửi về càng nhiều càng tốt là tao thích. Có thế thôi.

Việt kiều chúng mày về đầu tư mà muốn xuôi lọt thì phải làm luật qua tụi tao. Phải có quà cáp, lót tay thì mới mong về làm ăn. Phải ngoan, phải chơi theo luật của tao, phải cho tao dính máu ăn phần hay cho tao gửi lợi ích, tiền bạc ké vào đó. Có lợi ích nhóm hết. Toàn trò rửa tiền xuyên quốc gia. Thằng nào muốn có miếng bánh ngon ở Việt Nam cũng vậy, đều phải vào mạng lưới mafia, lợi ích nhóm hết chứ đừng có nói là đảng và nhà nước tạo điều kiện cho kiều bào về làm ăn, đóng góp.

- Quảng Cáo -

Bà con kiều bào sống ở nước ngoài thì lạ gì nữa. Ở nước ngoài chơi bằng luật pháp, còn ở Việt Nam chơi bằng luật rừng. Muốn về thì phải chơi theo luật rừng. Bên anh Phúc có nói là cải thiện thể chế, môi trường đầu tư nên tạo nhiều cơ hội làm ăn, thu hút đầu tư, trong đó có kiều hối. Ừ đúng, nhưng sự thật vẫn là trao đổi lợi ích, thế thôi chứ lòng dạ gì. Trao đổi thế nào thì trên chúng ta đã thấy rồi. Không phải cuộc chơi đẹp , bẩn thỉu hết.

Ngay cả thống kê về lượng kiều hối năm 2018 tôi cho rằng là thống kê láo. Lúc gần 16 tỷ, lúc gần 19 tỷ. Chẳng qua cứ nói phét thể để kiều bào thấy rằng à bên Việt Nam thế nào thì người ta mới gửi tiền về đầu tư làm ăn nhiều thế chứ. Tiền Việt Nam có ổn định thì người ta mới gửi gắm thế chứ. Lừa đảo niềm tin thôi chứ thực tế tôi cho rằng là không phải.

Chung quy lại là lừa nhau, lợi dụng nhau chứ chẳng có cái gì gọi là tình cảm abc này nọ đâu./.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here