Thơ không phạm luật

0
- Quảng Cáo -

Tran Hung |

ĐẢ hổ, diệt ruồi Trọng múa may,

ĐẢO ta giặc cướp chiếm từng ngày,

CỘNG thêm xả thải làm chết biển,

- Quảng Cáo -

SẢN vật nào còn để trông mong.

TRỌNG nghĩa, khinh tài vững thiên thu,

LÚ lẫn, tham lam chuốc ưu phiền,

BÁN rẻ lương tâm, phò Hán tặc,

NƯỚC đã bẩn rồi rửa sạch không ?

TA thề sanh tử với non sông,

QUYẾT rút gươm thiêng giữ Lạc Hồng,

DIỆT: quân Hán tặc, loài lang sói,

CỘNG với nội cừu lũ Việt gian./.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here