Thủ tướng mới là kẻ lôi kéo sinh viên

- Quảng Cáo -

Nguyễn Việt Nam

Trong cuộc gặp gỡ giữa anh Phúc và khối sinh viên vừa rồi, anh Phúc ra sức chèo kéo, ma mị các bạn sinh viên vào mục tiêu chính trị độc tài của đảng cộng sản. Anh Phúc lôi kéo, kích động sinh viên tham gia các hoat động chống lại tự do ngôn luận, tự do tư tưởng của đảng cộng sản. Đây là một hành động hết sức sai trái.

Các bạn sinh viên đều có quyền tự do chính trị, tự do tư tưởng và tự do ngôn luận. Không ai có quyền ép buộc các bạn phải tuân theo, phải tham gia bất kỳ một hoạt động, tổ chức nào mà các bạn không thích. Nhưng trong nội dung cuộc nói chuyện, anh Phúc đã ép buộc các bạn tham gia vào các hoạt động đi ngược lại lợi ích của con người, của dân tộc. Anh ấy muốn các bạn tham gia vào chiến đấu trên không gian mạng để chống lại cái mà đảng cộng sản gọi là thế lực thù địch, phản động (nhưng thực chất lại là những tiếng nói của chính đồng bào mình, những tiếng nói nói thay cho chính các bạn) để bảo vệ đảng cộng sản và bảo vệ chế độ. Anh ấy cũng kêu gọi các bạn là nâng cao phẩm chất, khí phách, quyết tâm hành động để bảo vệ tổ quốc, bảo vệ chế độ XHCN. Phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng cách mạng của đảng, của dân tộc. Đây là một lời lôi kéo, kích động vớ vẩn của anh Phúc. Tại vì sao?

1) Thứ nhất: Các bạn là sinh viên, các bạn chỉ cần có trách nhiệm với đất nước, với dân tộc này mà thôi. Các bạn không có nghĩa vụ phải bảo vệ đảng phái, chế độ nào cả. Đảng phái, chế độ không phải là dân tộc, là đất nước. Các bạn có quyền phê phán nó, lên án nó nếu nó đi ngược lại lợi ích của đất nước, của dân tộc và của chính các bạn.

- Quảng Cáo -

2) Anh Phúc có bao giờ hỏi các bạn có yêu đảng cộng sản hay không? Có tôn trọng tự do chính trị của các bạn đâu mà anh ấy áp luôn các bạn vào mục đích đấu tranh trên không gian mạng để chống lại những tiếng nói yêu nước chân chính. Đó không phải là nhiệm vụ, là việc các bạn cần làm. Bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ không phải là nhiệm vụ của các bạn. Mà là các bạn cần phải tham khảo, học hỏi, tư duy một cách khách quan về các thông tin trên mạng xã hội để xem nó đúng hay sai, nó có ích gì cho mình, cho đất nước, cho dân tộc hay không. Đảng và chế độ bảo những tiếng nói yêu nước là sai trái thù địch, nhưng dân tộc bảo đó là đúng đắn, là sự thật thì tại sao phải chống lại dân tộc mình, chống lại sự thật để bảo vệ cái sai trái để làm gì?

3) Tham gia kết nạp đảng cộng sản :
Bên các chi bộ đảng cộng sản đang ra sức lôi kéo các bạn sinh viên tham gia, phấn đấu để vào đảng cộng sản với đầy hứa hẹn, ưu ái. Thế nhưng các bạn phải hiểu về bản chất, hậu quả, tác hại mà đảng cộng sản và chế độ này đã mang lại cho đất nước, cho dân tộc. Một đảng phái, một chế độ tàn phá non sông, bắt tay với giặc, bóc lột nhân dân, cướp bóc nhân dân trăm ngả như thế thì liệu có xứng để các bạn tham gia hay không? Các bạn muốn mình trong sạch, muốn được tự do cống hiến cho dân tộc, cho đất nước hay muốn biến mình thành kẻ đồng lõa của tội đồ dân tộc?

4) Lý tưởng của đảng khác lý tưởng của dân tộc:
Lý tưởng của đảng là bắt dân tộc đi theo cái mồi nhử có tên là XHCN ảo tưởng không có thật nhằm kéo dài sự cai trị. Còn lý tưởng của dân tộc là nhân dân ấm no, toàn vẹn lãnh thổ, đảm bảo chủ quyền ở mọi mặt, dân tộc và một quốc gia hưng thịnh. Các bạn nên tính táo trước sự đánh đồng ngôn ngữ này.

Hơn ai hết, các bạn là nhựa sống, là tinh hoa của dân tộc. Các bạn có trách nhiệm gìn giữ, phát triển đất nước, đưa dân tộc đến hùng cường. Và các bạn chỉ làm được điều đó khi các bạn có tự do. Các bạn mà tham gia vào đảng cộng sản là họ giam các bạn vào một mớ nội quy, điều lệ cổ hủ, bó buộc, độc tài. Các bạn làm gì, nghĩ gì đều phải theo chủ trương, đường lối của đảng cộng sản. Vậy thì còn đâu thỏa sức, còn đâu đôi cánh mà chắp để bay cao, bay xa những ước mơ, khát vọng tự do để phục vụ đất nước này, dân tộc này? Hãy là người sáng suốt, đừng phí tuổi trẻ cho sự u mê. Đừng nghe những lời ma mị của kẻ độc tài. Hay giữ cho mình tâm thế: sẵn sàng làm tất cả vì đất nước, vì dân tộc chứ không phải vì đảng cộng sản, vì chế độ./.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here