Nhục nhã chưa … ?

0
Lời dịch câu ghi chú bằng tiếng Pháp dưới bức hình: Một thành viên của phái đoàn Việt Nam ngủ ngay trong phiên thảo luận khoáng đại lần thứ 73 của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc tại New York.
- Quảng Cáo -
Báo Pháp đăng một hình ảnh thực sự làm nhục quốc thể đối với nước CHXHCNVN. Dòng chữ bên dưới chú thích: “Một thành viên trong phái đoàn Việt Nam ngủ giữa phiên thảo luận toàn thể tại Đại hội đồng Liên hiệp quốc khóa 73 ở New York.”

Các quan chức cộng sản hết lần này đến lần khác tiếp tục mang nhục đến cho quốc gia và công dân của mình bằng lối làm việc vô trách nhiệm và thô lậu như vậy, kể cả trước cộng đồng quốc tế.

Tôi tự hỏi liệu chúng ta, những công dân, cứ chấp nhận đóng thuế để nuôi vĩnh viễn loại quan chức này cùng bộ máy cai trị của đảng cộng sản hay sao?

Các quan chức cộng sản được bổ nhiệm theo cách không cần đến ý kiến của công dân chúng ta, nhưng vẫn mặc nhiên sử dụng tiền thuế mà người dân bị buộc phải nộp như một nghĩa vụ…..

LS Lê Công Định.

- Quảng Cáo -

P/S: Thiệt tình nhìn tấm hình với dòng chữ chú thích bằng tiếng Pháp bên dưới, chỉ muốn đá cho thằng nhục này mấy cái.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here