Họ muốn tôi không viết về Đặng Văn Hiến

6
- Quảng Cáo -
Quốc Ấn Mai FB

Mấy tháng nay, từ trước phiên phúc thẩm đến sau khi Chủ tịch nước chỉ đạo điều tra lại vụ án Đặng Văn Hiến, có rất nhiều fakenews được bắn tin tới tôi để khiến tôi viết “hố”.

Có những nguồn tin tin cậy của tôi báo lại là có người không muốn Hiến sống. Bởi Hiến mà được ân xá thì hàng trăm vụ khiếu nại, khởi kiện hay tố cáo phải xử lại.

Những kẻ ấy không những ác mà còn ngu nữa. Những người nông dân bị dồn tới đường cùng sẽ sợ một án tử ư? Tính nghiêm minh của pháp luật để mặc tình các người thao túng ư? Điều đó thể hiện quy luật của Marx về mâu thuẫn xã hội là có áp bức sẽ có đấu tranh- là thứ có trong bất cứ giáo trình đại cương nào!

Tử tù nông dân Đặng Văn Hiến ôm con thơ trong nước mắt. Ảnh: FB Quốc Ấn Mai

Nên kể cả kéo hết DLV tấn công tôi từ lúc tôi đưa Hiến ra đầu thú đến nay hay kéo dài sự đê tiện đó thì hiện thực ấy sẽ chẳng thay đổi được đâu!

- Quảng Cáo -

Ngoài vu vạ cho Ấn thì bọn bất lương ấy còn muốn giả mạo tài khoản để report Ấn, để Ấn không thể viết về vụ Đặng Văn Hiến những ngày tới. Ấn chỉ có 1 FB nên các friens đừng accept bọn DLV nửa mùa giả dạng Ấn nha. Report nó ngay! (Ảng 4,5)

- Quảng Cáo -

6 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here