Có gì mà phải sốc!

2
- Quảng Cáo -

Fb. Trinh Trang|

Nhạy với sốc thế thì sốc cả đời!

Hiệp định tương hỗ đào tạo cán bộ giữa Trung quốc và VN được ký kết bởi Tổng bí thư ĐCS Trung quốc và Tổng bí thư ĐCS Việt Nam năm 2016 là một bước cụ thể hoá, khảng định vai trò của Trung quốc trong tiến trình đào tạo, huấn luyện cán bộ lãnh đạo Việt Nam.

Từ lâu, mỗi cán bộ cấp chiến lược (từ thứ, bộ trưởng, từ thiếu tướng trở lên) muốn được cất nhắc/bổ nhiệm phải đưa qua Trung quốc huấn luyện, đào tạo.

- Quảng Cáo -

Ngay kể cả khi dàn khoan Hải dương 981 của Trung quốc đang hoạt động tưng bừng ở biển Đông, trên lãnh hải Việt Nam mà nhà nước vẫn cử 18 tướng lĩnh qua Thành đô (TQ) để huấn thị kia mà.

Mà không phải nói nhiều làm gì, cứ nhìn đấy: tàu TQ vào sát đảo Cồn Cỏ, tàu đánh cá vào cách Đà nẵng 40 hải lý, tàu TQ cướp ngư cụ hải sản, đâm chìm tàu cá Việt Nam, tàu hải giám TQ đuổi hải giám Việt Nam chạy te tua … Vậy mà cán bộ Việt Nam từ dưới lên trên có ai dám họ he gì đâu. Vì sao? Vì họ đã được đào tạo, huấn luyện kỹ càng cả rồi.

Ôi! Hiệp ước tương hỗ đào tạo thật tài tình, thật đắc dụng cho Trung quốc./.

- Quảng Cáo -

2 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here