Yêu nước và ngu dốt

- Quảng Cáo -

Fb. Thai Ba Tan|

Yêu nước và ngu dốt
Là đặc tính đám đông.
Cộng sản lợi dụng nó
Để đi tới thành công.

Giờ thế kỷ hăm mốt,
In-tơ-net vù vù,
Nhưng đám đông vẫn thế,
Vẫn yêu nước và ngu.

Cộng sản vẫn lợi dụng,
Và dẫu không cho tiền,
Đám đông thành bò đỏ.
Thậm chí là bò điên.

- Quảng Cáo -

*
Người trót bị nhồi sọ
Muốn thoát khỏi đám đông,
Kể ra không khó lắm,
Cũng chẳng tốn một đồng.

Một, từ chối vào đảng,
Ngừng đọc báo, nghe đài.
Hai, hàng ngày lên mạng,
Đọc dẫu chỉ vài bài

Của những người đích thực
Yêu nước và thông minh.
Đọc và rồi suy ngẫm,
Rút kết luận cho mình.

Tôi tin chắc, lâu lắm,
Chỉ một vài tháng sau,
Cái ngu dốt bò đỏ
Sẽ chui ra khỏi đầu.

Chỉ còn lại yêu nước.
Yêu nước kiểu thông minh.
Rồi sẽ cất tiếng nói.
Rồi sẽ đi biểu tình.

*
Tuy nhiên, có một số
Nhờ mạng chạy vù vù,
Mà không thành yêu nước,
Và ngu, cũng chẳng ngu.

Chúng là bọn khôn lõi,
Phần lớn được học hành.
Chúng – văn nô, đĩ bút
Và trí thức lưu manh.

Chúng, ăn nói nhỏ nhẹ,
Bề ngoài trông cũng hiền.
Nhưng nguy hiểm gấp bội
Bọn bò đỏ, bò điên.

Chúng không bị cộng sản
Đưa vào vòng vô minh.
Mà lợi dụng cộng sản
Để tư lợi cho mình.

- Quảng Cáo -

5 CÁC GÓP Ý

  1. Nếu có phép biến cộng sản thành bò thật
    Cắt thịt chúng ra, làm món nhậu tái chanh.
    Xương của chúng tôi củng sẽ để giành,
    Làm súp nóng uống sau cơn giải rựu.

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here