Sự ngu dốt tệ hại nhất

0
- Quảng Cáo -

Fb. Ngô Trường An|

Tôi chưa đủ trình để là một thành viên trong CLB Khai Dân Trí do anh Huỳnh Ngọc Tuấn sáng lập, nhưng tôi rất ủng hộ sự ra đời của CLB trong thời điểm này. Bởi, ngoài việc khai dân trí ra, chúng ta chẳng thể làm được gì để góp phần xây dựng Đất Nước tiến tới văn minh, phú cường.

Người xưa đã khẳng định: ngu dốt + nhiệt tình = phá hoại. Như vậy, nếu dân trí chúng ta không được nâng cao thì mọi hành động nhiệt huyết hôm nay sẽ là sự phá hoại cho ngày mai!

Chúng ta đang sống trong một xã hội với mọi sự phân định không rõ ràng (mơ hồ). Đường lối chính trị mơ hồ (tiến lên CNXH). Chủ trương mơ hồ (KTTT định hướng XHCN). Luật pháp mơ hồ (điều luật hình sự 258). Khái niệm mơ hồ (yêu nước là yêu CNXH). Quy chụp mơ hồ (thế lực thù địch – phản động). Nhận diện mơ hồ (bạn vàng, tàu lạ)…..

- Quảng Cáo -

Ngoài ra, những sự kiện chúng ta nghe và thấy nó hoàn toàn đối lập. Nghĩa là, những gì chúng ta nghe và những điều chúng ta thấy nó rất mâu thuẫn, vd:

– Đảng csVn là đảng của dân, do dân, vì dân.
– CNXH là chủ nghĩa ưu việt nhất của nhân loại.
– Trung Quốc là bạn vàng, là đồng chí tốt. V.V….

Chính vì những điều mơ hồ và các sự kiện nghe và thấy chung quanh ta nó không đồng nhất. Cho nên, dân trí người dân cần phải được nâng cao để nhận thức cặn kẻ các vấn đề trong xã hội.

Nhà đạo diễn người Đức – Bertolt Brecht đã nói: «trong các thể loại dốt nát, chỉ có dốt nát về chính trị là điều tệ hại nhất..» Tôi thích lập luận này của ông./.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here