Cảnh báo! Bắc thịnh Nam suy là thời kỳ VN gặp họa phương Bắc

- Quảng Cáo -

Fb. Đỗ Ngà|

Cạnh Trung Quốc thì phải mạnh để trụ vững. Lịch sử đất nước là sự nối tiếp của những triều đại. Từ thế kỷ thứ 10, khi đất nước mới thoát khỏi họa Bắc thuộc thì sự may mắn của thời thế đã làm cho nước Việt của chúng ta trụ vững đến ngàn năm. Sự may mắn mà tôi muốn nói ở đây là gì?

Đấy lúc Trung Hoa mạnh thì nước Việt cũng mạnh. Nếu lúc Trung Hoa mạnh mà nước Việt suy vong thì lập tức sự thôn tính của phương Bắc ập đến ngay.

Thời Lý của Đại Việt tương ứng với thời Tống Trung Hoa. Thời nhà Tống mạnh thì nhà Lý cũng hưng thịnh và lúc đó chống đỡ được thế lực Phương Bắc. Thậm chí Lý Thường Kiệt còn dám đem quân sang đất Tống đánh cho tan cơ sở quân sự Tống để phòng vệ cho đất nước. Lấy tấn công làm phòng thủ, một kế hoạch táo bạo vô tiền khoáng hậu của lịch sử nước Việt.

- Quảng Cáo -

Thời Trần của Đại Việt ứng với thời Nguyên – Mông ở Trung Hoa. Vó ngựa quân Nguyên đi đến đâu thì cỏ không thể mọc được ở chỗ ấy. Thời ấy là thời của Trần Nhân Tông, Hưng Đạo Vương – Trần Quốc Tuấn và nhiều anh hùng khác nữa. Chính vì thế mà với 3 lần quân Nguyên sang làm cỏ nước Nam đều thất bại. Chính vì thế mà nước Việt trụ vững.

Đến cuối đời Trần, Hồ Quý Ly cướp ngôi nhưng chưa lấy được lòng dân nên triều đình Đại Ngu (Hồ Quý Ly đổi Đại Việt thành Đại Ngu) đang non yếu, thì bên Phương Bắc, nhà Minh đã đánh đổ được nhà Nguyên và đang thời kỳ cường thịnh. Bắc Mạnh, Nam yếu thì lập tức hoạ phương Bắc ập đến. Minh Thành Tổ lập tức đổ quân làm cỏ nước Việt. Việt Nam bị hoạ Bắc Thuộc trong 20 năm. Vì lúc tổ quốc lâm nguy, lập tức có Lê Lợi – Nguyễn Trãi dựng cờ khởi nghĩa để giật lại nước Việt từ tay con mãnh hổ Trung Hoa. Thật sự nhân tài nước Việt đã xuất hiện kịp thời, nếu không thì kết thúc đất nước Đại Việt từ đó.

Đến thế kỷ thứ 18, lúc đó đất nước đang suy vong vì hàng trăm năm Trịnh – Nguyễn phân tranh. Đó thực sự là cuộc nội chiến dai dẳng, đất nước suy yếu. Lúc đó Phương Bắc đang là thời cực thịnh của nhà Thanh, thời Càn Long (nhà Thanh cực thịnh ở thời Khang Hy và Càn Long). Bắc thịnh Nam suy lập tức hoạ phương Bắc ập đến. Cũng lúc đó, Nguyễn Huệ nổi lên như một tài năng quân sự lỗi lạc của xã hội đương thời và lần nữa cứu Đại Việt khỏi họa Bắc thuộc.

Đến thời nhà Nguyễn, Việt Nam không có sự cường thịnh vì sự bế quan tỏa cảng với làn gió mới Phương Tây. Phía Bắc, nhà Thanh cũng suy yếu và bị Phương Tây xẻ thịt. Bắc suy, Nam suy thế là không có họa phương Bắc. Vì Phương Tây làm chủ thế giới nên hoạ Phương Bắc tạm là cho đến 1945.

Hãy dẹp qua bên thứ chủ nghĩa ba láp của CS, và hãy nhìn vào lịch sử để tránh họa Bắc thuộc. Đường lối chính trị như thế nào nó sẽ quyết định được sự thịnh suy của một đất nước. Đến hôm nay, đất nước Việt Nam đã rơi vào nguy cơ mất nước hơn bao giờ hết. Trung Hoa từ thân phận hèn mọn đã vươn lên thành cường quốc số 2 thế giới. Còn Việt Nam thì đang tự làm yếu mình bằng sự hy sinh quyền lợi đất nước để duy trì sự tồn tại ĐCS. Vì thế mà Việt Nam đang bị Trung Cộng nuốt từ từ bằng cách xỏ mũi CSVN dắt đi bởi sự bắt chước một cách mù quáng của cái đảng độc tài này.

Bắc thịnh Nam suy nước Việt phải mất, đấy là điều cảnh báo. Với vận mệnh đất nước, vấn đề rất lớn nên không một cá nhân nào kham nổi. Toàn dân ngủ mê phó mặc cho CS thì 100% là mất nước./.

- Quảng Cáo -

11 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here