Con chó của Tập

- Quảng Cáo -

Ngo Du Trung FB

Nhớ hồi học khoá CTCT ở Đà Lạt, trong một buổi thuyết trình, giáo sư Nguyễn Ngọc Huy nói “Đám đông không suy nghĩ; cá nhân mới suy nghĩ cho đám đông”

Đó là vai trò của người lãnh đạo. Người lãnh đạo có tài, có viễn kiến sẽ suy nghĩ thay cho đám đông, dẫn dắt đám đông đi đúng hướng, làm đúng việc, đoàn kết mọi thành phần thành một khối vững chắc để đưa quốc gia đến phú cường.

“Lãnh đạo” VC hiện nay, dẫn đầu là thằng hèn Nguyễn Phú Trọng, có “suy nghĩ” gì thay cho “đám đông”?
“Suy nghĩ” của nó là “Không ai có thể chọn láng giềng, nên phải ăn đời ở kiếp với láng giềng…”
“Suy nghĩ” của nó là “Trà tàu ngon hơn trà Việt…”
“Suy nghĩ” của nó là “Nếu để xảy ra chiến tranh thì ta có thể yên ổn để ngồi đây nói chuyện tổ chức đại hội đảng không…”
“Suy nghĩ” của nó là “Đến Đường Tăng đi lấy kinh cũng phải hối lộ…”
“Suy nghĩ” của nó là “Tổng bí thư phải là người Bắc và có lý luận…”

- Quảng Cáo -

“Lãnh đạo” của một quốc gia “suy nghĩ” kiểu đó thì đám đông không cần nó suy nghĩ dùm. Đám đông biết chắc “Thằng Trọng đích thị là con chó săn chạy sau đuôi thằng Tập”.

- Quảng Cáo -

2 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here