Công đoàn độc lập: bảo vệ quyền lợi của giới cần lao

- Quảng Cáo -

4 tháng đầu năm nay, hàng trăm cuộc đình công của giới lao động đã nổ ra đòi cải thiện điều kiện làm việc, vấn đề lương thưởng, an sinh xã hội…

Các cuộc đình công đó có phần hợp sức của các công đoàn độc lập. Trong khi đó công đoàn do giới cầm quyền cộng sản dựng nên chỉ là những con rối bảo vệ  quyền lợi cho giới chủ.

Anh Đoàn Huy Chương, Phó Chủ tịch Phong  trào Lao động Việt trong cuộc trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành đã khẳng định chỉ có “Công đoàn độc lập mới bảo vệ quyền lợi của giới cần lao.

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here