Sống, Chết

VC
- Quảng Cáo -

Ngo Du Trung FB

Đọc trên mạng thấy nhiều người quan tâm đến chuyện sống “vô ưu” như thế nào để được sống lâu; và “truyền bá” những “phương pháp vô ưu” để người ta học tập cho được sống lâu! Chẳng hạn như “hãy tập biết yêu thương mọi người, không nên thù ghét ai”. Không nên thù ghét VC thì chết mẹ nó đi, chứ sống lâu làm gì cho chật đất!

He he… không biết sống lâu để làm gì? Sống lâu như thằng thiến heo ĐM để mỗi khi người ta nhắc tới thì gọi thằng này, thằng nọ, nguyền rủa, lôi tổ tiên ba đời ra chửi; mà chắc chắn khi nó chết rồi thì người ta vẫn tiếp tục nguyền rủa.

Cho nên, sống không quan trọng sống lâu hay chết sớm. Sống chết là chuyện của… Thượng Đế. Sống xứng đáng mới là chuyện của mình. Chuyện sống chết để… Thượng Đế lo; con người chỉ cần lo sống sao cho xứng đáng!

- Quảng Cáo -

3 CÁC GÓP Ý

  1. Ngo Du Trung đúng là già mà hồ đồ. Nhân dân thế giới người ta chẳng quan tâm tới VC hay TB. Đó chỉ là ý thức hệ của những kẻ ham chính trị. Không biết những người cao tuổi trên thế giới sẽ nhỏ sỉ vả gì vào câu nói của Ngo Du Trung.

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here