VC có công gì?

- Quảng Cáo -

Ngo Du Trung FB

VC và tay sai lúc nào cũng khoe “công lao” của chúng đã làm được hai việc sau đây cho đất nước và dân tộc VN:

Một: Đánh đuổi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ để giành độc lập cho VN.
Hai: Đã xây dựng được đất nước VN từ nghèo đói phải ăn bo bo đến ăn có thịt có cá như hiện nay.

Có đúng vậy không?

- Quảng Cáo -

Thứ nhất: Giả sử, nếu không có HCM và đảng cộng sản VN thì VN có được độc lập không?
Chắc chắn là có. Vì sau thế chiến thứ hai, những quốc gia bị các “nước thực dân” đô hộ đều đã được trao trả độc lập với tổn thất rất nhẹ về cả sinh mạng cũng như vật chấl.
Chỉ có VN dưới sự “lãnh đạo tài tình” của đảng cộng sản VN, bằng cách tiêu diệt tất cả các đảng phái khác để mình được độc quyền làm theo cách ngu của mình, phải tốn hao hàng triệu sinh mạng người Việt mới “giành độc lập” cho nửa nước; và tốn hao hàng triệu sinh mạng nữa trong cuộc chiến 20 năm mới “thống nhất” cả nước.
Nếu không có cái đám ngu mà ham mê bạo lực và quyền lực, quyết tâm chiếm đoạt quyền lực bằng những phương cách ngu xuẩn của đứa chỉ biết dùng bạo lực, giết người để cướp chính quyền của đảng CSVN thì VN chắc chắn cũng vẫn có độc lập.

Cho nên, bọn ngu làm theo cách ngu thì tuy đạt được kết quả nhưng gây bao nhiêu tang tóc điêu linh cho đất nước và dân tộc. Như vậy là tội, không phải là công.

Thứ hai: Có phải nhờ đảng CSVN mà dân Việt từ chỗ phải ăn bo bo để sống tiến lên chỗ ăn có cơm có thịt không?
Nước Việt trước đây tuy nghèo, nhưng người dân không phải ăn bo bo, không phải đóng thuế cứt. Chỉ từ khi VC cai trị miền Bắc thì người dân miền Bắc mới phải ăn bo bo, phải đóng thuế cứt; và cả nước phải ăn bo bo suốt hơn mười năm đầu sau khi VC cai trị cả nước từ năm 1975.

Tại sao? Tại vì cái ngu của VC! Ngu giống y như cái ngu trong chiến tranh. Cái ngu của bọn huênh hoang “biến sỏi đá thành cơm”, cho nên sỏi đá không thành cơm, mà thành bo bo, dân ăn ỉa không ra cứt để đóng thuế cứt. Sợ dân nổi loạn, VC phải mở của ra đi ăn xin, mời tư bản, mời đế quốc, mời “bọn đu càng” đem tiền của vào cứu nguy VN.
Như vậy, dân Việt có gạo có thịt ăn như hiện nay là nhờ tư bản, nhờ đế quốc, nhờ “bọn đu càng” chứ đâu phải nhờ VC?!

Trái lại, nếu không phải là VC cai trị VN trong 43 năm qua, mà chỉ cần một lãnh đạo tầm thường nào khác, với mọi điều kiện thuận lợi như VN đã có, thì chắc chắn dân Việt không phải đi làm cu li cho Kampuchia như hiện nay.

Hàng ngàn ngàn tỷ đô la từ tiền vay mượn nhẹ lãi của thế giới, tiền giúp đỡ cho không của thế giới, tiền của “bọn đu càng”, tiền bán tài nguyên quốc gia…, chỉ một phần nhỏ chia cho dân mua… cá thịt, còn lại tất cả chun vào túi VC lớn, VC nhỏ để tuồn ra nước ngoài chuẩn bị cho một ngày tháo chạy.

Như vậy là tội; không phải công.

VC không có công gì với đất nước. Chúng dùng mọi thủ đoạn hèn hạ, bẩn thỉu, tàn bạo và ngu xuẩn để tóm thu quyền lực. Và khi có quyền lực trong tay rồi thì đua nhau vơ vét, bóc lột, phá tan nát đất nước, bán cả đất nước để làm giàu; tuồn tiền bạc, tài sản ra ngoại quốc và chuẩn bị chuồn.

Người Việt hãy mở mắt ra, đừng thấy được ăn cơm thay bo bo như hiện nay rồi tin lời VC rằng đó là nhờ công lao của VC. Đừng tự lừa mình mà cảm ơn cái đứa cướp thức ăn của mình, bắt mình đói rét xong cho mình ăn no một chút thì lại cảm ơn nó. Đừng tự lừa mình mà cảm ơn đứa cướp mất tự do từng có của mình, đè đầu mình xuống bùn, rồi thả lơi ra một chút thì mình mang ơn nó đã cho mình một chút… tự do.

- Quảng Cáo -

9 CÁC GÓP Ý

  1. Xin những ai chửi mỹ độc ác, hãy tự trọng rời khỏi facebook, bỏ iphone và tất cả sản phẩm từ Mỹ. Nếu có lòng tự trọng hãy thể hiện mình là ng có lập trường, quan điểm rõ ràng.

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here