“Giải Phóng” ai?

- Quảng Cáo -

Ngo Du Trung FB

“GIẢI PHÓNG MIỀN NAM”

VC đang “ăn mừng” ngày “giải phóng miền Nam”!

Thiệt tiếu lâm! Họ giải phóng ai? Họ giải phóng cái gì?

- Quảng Cáo -

Âm mưu “giải phóng miền Nam” của VC bắt đầu ngay từ những ngày chúng thò tay ký vào hiệp định Geneve chia đôi đất nước năm 1954 và kết thúc vào ngày 30 tháng tư năm 1975. Trong suốt 21 năm đó, “quân giải phóng” đi tới đâu thì dân miền Nam bỏ của chạy lấy người tới đó; ngay cả những tù binh VC khi được trao trả lại cho VC cũng không chịu trở về với VC.

Rõ ràng nhất, chính xác nhất là hình ảnh người dân miền Nam chạy giặc cộng diễn ra ròng rã trong hai tháng cuối cùng của cuộc chiến. Bắt đầu từ Ban Mê Thuột. Khi “quân giải phóng” chiếm BMT thì dân chúng BMT bỏ chạy về Nha Trang. Khi “quân đội tay sai đế quốc” VNCH bỏ cao nguyên cho VC, rút về đồng bằng thì dân chúng đùm túm chạy theo, tạo nên một cuộc di tản ngập xác chết và máu trên tỉnh lộ 7. Khi “quân đội tay sai đế quốc” VNCH bỏ Quảng Trị, bỏ Huế rút về Nam thì dân chúng bằng mọi giá, mọi phương tiện, từ xe cộ, thuyền ghe, đến ngay cả đi bộ cũng kéo nhau chay về hướng Nam. Lần lượt từng vùng, từng tỉnh, từng quận, từng làng, từng cá nhân, hễ ai chạy được thì đều khăn gói chạy về hướng Nam. Và đến 30 tháng tư thì họ chạy luôn ra biển. Cho đến bây giờ, 43 năm sau khi được “giải phóng”, người Việt vẫn tiếp tục chạy dưới nhiều hình thức…

Trong suốt cuộc “chiến tranh giải phóng” của VC, và nhất là suốt hai tháng sau cùng, không có một hình ảnh nào cho thấy người dân chạy về hướng Bắc; chỉ thấy hàng hàng lớp lớp người dân gồng gánh, dắt díu nhau, lếch thếch chạy về hướng Nam.

Sự thực đó ai cũng thấy, ai cũng phải nhận. Cả thế giới cũng thấy như thế, cũng công nhận như thế. Vì thế giới đã chứng kiến những người trốn chạy “giải phóng” đã phải trả cái giá khủng khiếp để được sống cuộc sống không có VC; và cuộc trốn chạy “giải phóng” của họ đã tạo thành một tên gọi chưa từng có trong lịch sử con người: boat people.

Những kẻ vì thất học, vì nghèo đói, nhắm mắt tung hô đứa ăn cướp thì còn có thể tha thứ được.
Những đứa mang danh trí thức, biết rõ, hiểu rõ VC chỉ là một bọn cướp, một bọn tay sai ngoại bang, nhưng vì hèn, vì miếng ăn, vì quyền lợi cá nhân mà muối mặt tung hô đứa ăn cướp, tiếp tay bọn ăn cướp lừa bịp cả một dân tộc thì không phải chỉ là tội đồ của dân tộc, mà còn là một lũ hèn hạ không có tên để gọi, không có chữ để tả.

Họ giải phóng ai? Họ giải phóng cái gì?

- Quảng Cáo -

22 CÁC GÓP Ý

  1. Ngo Du Trung này viết sai hoàn toàn. Việt minh của VNDCCH đã đánh tan thực dân Pháp với chiến thắng Điện Biên Phủ thì có lý gì phải âm mưu chia đôi đất nước( họ làm chủ cả đất nước VN cũng xứng đáng). Thứ 2, tác giả k hiểu đúng sự giải phóng. Giải phóng là giải phóng miền nam khỏi sự chia cắt đất nước, giải phóng sự thù hận 2 miền( vốn là đồng bào cùng dân tộc, đất nước, cùng ngôn ngữ cơ mà). Nếu k có giải phóng này thì VN đâu thành hình chữ S, tang thương chưa chấm dứt, hòa bình chưa đạt đc…. Thật xấu hổ cho một người đã sống gần hết đời người như Ngo Du Trung mà vẫn k hiểu đúng ý nghĩa của 2 từ ‘ giải phóng’.

  2. Sau ngày 30/4/75, người dân MN hiểu rất rõ về hai từ “giải phóng”. Vì sau khi GP, nhân dân MN “được” sống trong một xã hội hổn loạn, môi trường ô nhiễm, mọi thứ thụt lùi, lạc hậu, tha hoá, và tình trạng nghèo khổ ngày càng gia tăng sinh ra nhiều tệ nạn.

  3. Chúng mày thoát được ách nô lệ bị áp bức bóc lột là nhờ ai.chúng mày có, hiểu 2 từ hi sinh k bọn súc vật. Ngta chết nhưng cống hiến còn bọn mày thì sao sống để cắn càn à

  4. nhủng chúng nó …bọn cs tham nhũng có thằng nào giám thè cái lủỏ̃i ra để mà liếm hết rỏ bẩn không khác gì nhủ̃ng con ròi bọ rúc dủỏ́i hố phân tranh nhau ăn và cắn xé ,rày xéo đất nủỏ́c vn ta ..hay là thỏ̀i đó bọn chúng nhìn thấy miếng bánh miền nam qúa hấp dẫn mà đã bằng mọi gía phải củỏ́p bằng đủọ̉c dủỏ́i cái danh nghĩa vỏ bọc là thống nhất đất nủỏ́c rồi chia nhau cùng tàu khụ̉a để rồi đất nủỏ́c tụt hậu nhủ ngày hôm nay

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here