Singapore phát triển … ngược chiều với Việt Nam

2
- Quảng Cáo -

Trang Mac Văn FB

Tổng thống Singapore “nói ngược đời” thế này, thảo nào nước họ phát triển ngược chiều với nước ta! Ha Ha!

- Quảng Cáo -

2 CÁC GÓP Ý

  1. Đúng rồi vì đó cũng thể hiện nền tảng dân chủ tiến bộ và cùng nhau phát triển xây dựng xã hội cho dân vì dân bởi dân, để làm cho đất nước được tự chủ bảo vệ chủ quyền, tôn trọng sự thật và tự do ngôn luận, chính trị, tôn giáo, tiếng nói của người dân được lắng nghe và cải thiện chất lượng cuộc sống người dân được tốt đẹp hơn.

  2. Nếu Ngài TT Singapore là công dân đang sinh sống tại Việt Nam chắc hẳn sẽ bị ghép vào tội phản động và bị truy tố theo điều…

Comments are closed.