“Nó chỉ cướp nhà người khác chứ không cướp nhà mình!”

Chủ nghiã cộng sản
- Quảng Cáo -

Ngo Du Trung FB

TỰ SƯỚNG RỒI TỰ LÀNH

Mọi thứ trên đời hễ sai thì phải sửa. Sửa vài lần không xong thì phải thay cái khác; không thay nó sẽ tiếp tục… hư, chứ không thể tự nhiên mà hết hư được. Đó là chân lý!

Cái “chủ nghĩa cộng sản”, cái “xã hội chủ nghĩa”, cái “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” là những mụt nhọt độc mọc trên “thân thể” xã hội VN, không cắt đi thì mỗi ngày nó sẽ lan rộng ra làm ung thối xã hội. Đó là chân lý.

- Quảng Cáo -

Cho nên người Việt không đủ can đảm, (hay vì bất cứ lý do gì) mà không dám cắt cái mụt nhọt độc VC đó thì hãy cứ an tâm làm… vịt. Chúng nó sẽ vặt từ từ. Vặt hết lông rồi, trong khi chờ đợi cho lông mọc ra tiếp, thì nó lấy cả cứt. Như nó đã từng bắt đóng thuế cứt ngoài bắc trước năm 75. Và những gia đình nào vẫn còn nợ cứt chưa đóng thì bây giờ đóng, tính thêm cứt lời! Chứ chắc chắn VC không tự nhiên không vặt lông nữa. Có rên, có lý luận, có phản ảnh, có chửi thì lông vẫn cứ bị vặt, và rồi cứt cũng phải đóng. Đó cũng là chân lý.

Nói thì nói cho… vui vậy thôi chứ tôi tin bất cứ người Việt nào cũng biết mấy cái “chân lý” tôi vừa nêu trên; e còn biết rõ, biết rành, biết sâu sắc hơn tôi.

Nhưng không biết sao hơn nửa thế kỷ đã qua mà cái mụt độc vẫn còn y nguyên trên thân thể VN. Có lẽ vì người Việt nghĩ rằng “nó chỉ cướp nhà người khác chứ không cướp nhà mình”, cho nên vẫn tiếp tục sống “rất hạnh phúc”, như nhiều kẻ vẫn thường vào khoe trong “nhà” tôi chăng?!

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here