Úc Châu phản đối phiên toà bất công 5/4/2018 xử người yêu nước

2
- Quảng Cáo -

ĐỒNG HƯƠNG NGƯỜI VIỆT ÚC CHÂU ĐANG ĐỐI DIỆN TRỰC TIẾP VỚI “HANG Ổ” CỦA CỘNG SẢN VIỆT NAM TẠI CANBERRA, PHẢN ĐỐI PHIÊN TÒA BẤT CÔNG XÉT XỬ 6 THÀNH VIÊN HỘI ANH EM DÂN CHỦ

Dân Chủ Không Phải Là Tội

Hình ảnh:

- Quảng Cáo -

2 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here