Kịch LÒ TÔN NÓNG

8
- Quảng Cáo -

Fb. Phạm Nguyên Trường|

Trên sân khấu, Tào Phi, Tào Thực và các quan chức thời hiện đại đứng trước một cái LÒ TÔN to, củi tươi, củi khô chất đầy xung quanh. Tào Phi nói với Tào Thực:

– Tao với mày cùng một tổ chức, bây giờ tổ chức xử lý mày, nếu đi 7 bước mà mày làm xong bài thơ nói về việc xử lý, nhưng không được nhắc đến từ xử lý và không được nhắc tới tên của tổ chức thì tao tha cho, vì như thế chứng tỏ mày là một nhà thơ xịn, rất xứng đáng là công dân của cường quốc thơ.

Tào Phi bước 7 bước ngắn, đến trước LÒ TÔN và đọc:

- Quảng Cáo -

Củi khô thiêu củi tươi
Củi tươi trong lò khóc
Sinh ra từ một gốc
Mác lê với cả hồ
Cẩm nang cùng nhau đọc
Nay ra tay tàn độc
Sao nỡ đốt thiêu nhau?

Bỗng nhiên từ dưới đám khán giả có một gã đầu bù tóc rối, quần áo tả tơi, nhày lên sân khấu vừa mùa vừa hát:

Sao nỡ đốt thiêu nhau
Sao ra tay tàn độc
Củi khô cùng củi tươi
Tất cả đều củi gộc
Tất cả đều vào lò
Lửa phen này sẽ to
Tất cả đều vào lò
LÒ TÔN, LÒ TÔN NÓNG
Ha ha, ha ha..
vào lò, vào lò…

Tào Phi thấy cảnh quá nhốn nháo, liền ra lệnh hạ màn.

HẾT.

- Quảng Cáo -

8 CÁC GÓP Ý

  1. Bởi thế tôi đã bảo có mấy anh nhân dân yêu nước đứng sau đạp tên Trọng Lú vào lo thiêu cho nó theo bác luôn thì nhân dân Vietnam mới tự họ làm chu được. Đó là thế hệ hậu Cộng sản ở Vietnam do dân thế hệ sau làm chủ

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here