Giáo dục ơi hời!

1
Về đâu nền giáo dục nước nhà? Nguồn: dreamstime.com
Về đâu nền giáo dục nước nhà? Nguồn: dreamstime.com
- Quảng Cáo -

FB Nam Sinh Đoàn |

Sinh thời, cố GS Dương Thiệu Tống – nhà giáo pháp học – dạy tôi rằng: Chớ vội đòi hỏi giáo dục toàn diện. Trước khi thành bác sĩ, kỹ sư thì hãy nên người trước đã.

Một vị GS ở Pháp đi dự hội nghi Giáo dục Toàn cầu ở Oslo, 1993, có bảo với tôi rằng: Suy cho cùng, loài người chỉ giáo dục phần văn hóa, văn minh đã cô đặc, kết tinh từ quá khứ cho con người ngày mai. (Tất cả còn lại chỉ là đào tạo).

Anh Nguyên Ngọc, nhà văn hóa giáo dục lớn, vừa có bài viết về giáo dục phổ thông của Pháp, cho thấy rằng mục tiêu giáo dục là tinh hoa, hơn hẳn cách giáo dục đại chúng. Và anh nhắc lại lời GS Hoàng Tụy rằng nền giáo dục của chúng ta không chỉ lạc hậu mà lạc đường.

- Quảng Cáo -

Tôi nghiệm ra rằng, hơn 60 năm qua, trừ số người trưởng thành ở miền Nam trong giai đoạn chia đôi đất nước, thì con tàu giáo dục cách mạng, giáo dục xhcn,… đã đi sai đường, có lúc đi trái đường và hiện đang chạy vào đường cấm.

Trẻ con đã bị đầu độc từ bé, yêu Tổ quốc yêu đồng bào, trước khi yêu kính ông bà, tổ tiên, gia đình cha mẹ,…

Lớn lên tý nữa thì Đội rồi Đoàn, cánh tay đắc lực và đội hậu bị tin cậy của Đảng… không hề thấy bóng dáng của một khúc ca dạy trẻ thành thanh niên rường cột nước nhà, thành công dân gương mẫu mà từ thời bố mẹ tôi còn trẻ đã có sẵn – trong sáng, hào hùng.

Nói dối với hậu thế là phản giáo dục, ai cũng biết. Thế mà vô số các giáo trình nhằm chính trị hóa toàn diện khoa học, giáo dục, văn học, nghệ thuật, triết học, mỹ thuật đều chứa nhiều nội dung sáo rỗng, sai lệch với sự thật.

Luật Giáo dục, nguyên lý giáo dục ở đâu cũng cấm. Còn ở ta? Là gì?

Hôm nay, 10 nước trong khối CPTPP được quyền đầu tư vào giáo dục nước ta, nhưng trừ ra các ngành chính trị, an ninh, quốc phòng. Ngẫm đó mà ngao ngán !

Nếu họ biết được sự việc vừa qua ở Long An, trường học có chi bộ Đảng của trường, anh thư ký Tòa cấp Huyện làm tư pháp xã có Đảng bộ, chi bộ quản lý, lãnh đạo toàn diện. Trong đó tất cả đều được giáo dục, đào tạo ngắn và dài hạn trong các lớp, các trường của Đảng.

Nhưng công luận chỉ nghe sẽ xem xét kỷ luật cu Thuận, còn những ai liên quan trách nhiệm giữa đảng viên với đảng viên đều bỏ qua để hầu “trong sạch, vững mạnh” đấy ư?

Lề thói dối trên lừa dưới, gạt gẫm đồng bào không thể tiếp tục. Đảng đã cầm quyền thì đảng không thể giả lơ. Huyện và Tỉnh đảng bộ đâu? Đảng đoàn bộ GD&ĐT đâu, bộ Tư pháp đâu? Trung ương và bộ sậu đang làm gì, ở đâu ?

Lãnh đạo toàn diện con tàu giáo dục thử thể hiện trách nhiệm toàn diện xem nào.

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here