Không thể thấy gì nếu tự bịt mắt

2
This image has been resized with Reshade. To find out more visit reshade.com
- Quảng Cáo -

Ngo Du Trung FB

Nhớ hồi còn đi làm, có ông bạn già kia hay ví von thế này mỗi khi gặp một người “chậm tiêu” quá, dạy hoài cũng không biết làm cho đúng: “Người ta chỉ có thể kéo con gà lên ngọn tre chứ không thể kéo con bò lên ngọn tre được!

Hôm qua tôi viết cái stt nói về tài lãnh đạo của thái thú Nguyễn Phú Trọng thì có mấy người vào cmt bênh vực, đại khái là “có nhiều cái đổi mới từ khi bác Trọng lên…” và “hiện nay bác Trọng rất được nhân dân yêu mến…”

Tên thái thú Nguyễn Phú Trọng nhờ diễn tuồng “diệt tham nhũng” mà bịp được một số người trong nước. Thiệt cũng lạ là tại sao người ta không thấy cái tuồng “diệt tham nhũng” của “bác Trọng” chỉ là để diệt tay chân của “phe nó”, và để bịp, lấy điểm với “nhân dân”; chứ “phe ta” tham nhũng gộc vẫn còn nguyên, vẫn tham nhũng một cách an toàn và tràn lan.

- Quảng Cáo -

Cái tuồng diệt tham nhũng rập khuôn “bố Tập” là để dọn đường thu tóm mọi quyền lực vào tay mình giống y “bố Tập”. “Bố Tập” muốn thái thú Trọng phải là đứa tay sai đắc lực nhất, dễ dạy, dễ sai nhất trong âm mưu thôn tính VN của Tàu.

Người Việt Nam đang sống trên nước VN, đang chịu sự đàn áp, bóc lột của VC, có “điều kiện”, có cơ hội để nhìn thấy sự thực mà vẫn không chịu thấy, vẫn tự bịt mắt mình, tự lừa mình như thế thì VN chỉ có trời cứu mới khỏi bị Tầu chiếm thôi!

- Quảng Cáo -

2 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here