Hèn đến phát … tởm!

- Quảng Cáo -
Dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng, nhân dân ta đã đánh thắng 3 đế quốc bự : đế quốc Pháp, đế quốc Mỹ và đế quốc Biên Giới. Hahaha  (Phạm Đăng Quỳnh)
- Quảng Cáo -

16 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here