“Đường dẫn xuống địa ngục lót toàn bằng thiện ý” – về một đề xuất cải tiến chữ Quốc ngữ

PGS Bùi HIền
- Quảng Cáo -
Tác giả Hoàng Dũng

Hoàng Dũng – Bauxite Việt Nam

Bài dưới đây là một phiên bản có bổ sung về những đề xuất trước đây về cải tiến chữ Quốc ngữ, về trường hợp cải tiến chữ viết ở Trung Quốc thời Mao Trạch Đông và ở Liên Xô thời Stalin. Đã đăng trên báo Phụ nữ (báo giấy) sáng nay. (*)

***

Dư luận đang dậy sóng vì một bài đăng trong kỷ yếu của một cuộc hội thảo về chữ Quốc ngữ. Tác giả của bài báo cáo đó là PGS TS Bùi Hiền. Ông cho VTC News biết đã nghiên cứu vấn đề cải tiếng chữ Quốc ngữ đã 30 năm. Kết quả là những đề xuất táo bạo, giảm số lượng ký tự từ 38 xuống 31 chữ bằng cách thay ng bằng q; đ bằng d; c, k, q bằng k; ph bằng f; s, x bằng s; gi, d, r bằng z; nh bằng n’; th bằng w; v.v. Mà đó mới chỉ là phụ âm, còn cải tiến về nguyên âm thì ông hứa hẹn sẽ công bố vào tháng 3/2018.

Đề nghị thay đổi của ông Bùi Hiền
- Quảng Cáo -

Lý do của sự cải tiến này, theo ông là chữ quốc ngữ không triệt để theo nguyên tắc mỗi chữ chỉ biểu đạt một âm vị, và mỗi âm vị chỉ có một chữ cái tương ứng biểu đạt.

Không khó để thấy rằng đề xuất của ông rất bấp bênh về mặt thực tiễn. Trước hết, những thay thế như ng bằng q, th bằng w, … sẽ gây khó khăn không đáng có khi học sinh học ngoại ngữ vì chữ Việt trở thành một ngoại lệ duy nhất trên thế giới: không có hệ chữ viết Latin nào lại gán cho các con chữ q, w một cách phát âm như thế. Thứ hai, cách viết cải tiến của ông dựa vào tiếng Hà Nội, do đó việc nhập một ch-tr, s-x, gi-d-r sẽ tạo ra hàng loạt các từ đồng tự (homograph), gây trở ngại cho việc nhận hiểu nghĩa từ: chẳng hạn các từ tracha đều viết là ca; saxa đều viết là sa; gia, dara đều viết là za. Đó là chưa kể tại sao lại loại trừ sự phân biệt tr-ch, s-x, d-r vốn phổ biến ở các phương ngữ khác, viện lý do phải căn cứ vào tiếng Hà Nội.

Thứ ba, việc nghiên cứu 30 năm của ông về việc cải tiến chữ Quốc ngữ vẫn để lộ khuyết điểm rất khó hiểu: củaqu vốn đọc rất khác nhau lại đều được viết là kủa, vi phạm cái nguyên tắc do chính ông đề ra: “mỗi chữ chỉ biểu đạt một âm vị, và mỗi âm vị chỉ có một chữ cái tương ứng biểu đạt”. Thứ tư, sự cải tiến một cách quyết liệt như thế sẽ tạo ra một đứt gãy văn hóa giữa các thế hệ, giữa những người chỉ biết cách viết “mới” với di sản tư liệu chữ Quốc ngữ “cũ”. Thứ năm, muốn khắc phục phần nào (chỉ phần nào thôi) sự đứt gãy văn hóa đó, phải tốn một khoản tiền khổng lồ để chuyển kho tư liệu vốn được viết theo cách viết “cũ” sang cách viết “mới”.

Nếu thay đổi cách viết như ông Bùi Hiền đề nghị thì 6 câu đầu của Truyện Kiều của Nguyễn Du sẽ được viết thành như sau.

Nhưng trên hết, cái ý tưởng giải quyết chữ viết chỉ dựa vào âm vị học chẳng qua chỉ là làm sống dậy một cái xác tưởng đã rữa nát. Năm 1897, Hội Ngữ âm học quốc tế ra đời và công bố hệ ký tự gọi là IPA, làm dấy lên một phong trào rầm rộ đòi cải tiến chữ viết, nhưng luôn luôn kết thúc bằng sự thất bại nặng nề, trừ hai ngoại lệ: Liên Xô và Trung Quốc.

Ở Trung Quốc, từ năm 1956, chữ “phồn thể” bị thay bằng chữ “giản thể”. Nhưng thực ra, công việc không đơn giản: năm 1964, nhà nước lại có quy định mới; năm 1977 ban hành một cuộc cải cách rộng lớn hơn, trong đó thay 248 chữ giản thể bằng những chữ giản thể khác; năm 1986 cuộc cải cách này bị bãi bỏ, mà một lý do chính được cho là do người ủng hộ cuộc cải cách này là Trương Xuân Kiều, nhân vật thuộc “tứ nhân bang”; nhà nước chính thức quay lại danh sách các chữ giản thể năm 1964 tuy không phải chấp nhận tất cả, mà thu hẹp danh sách này. Tất nhiên, việc sử dụng chữ giản thể chỉ thực hiện ở Trung Quốc là chính, chứ ở Đài Loan, Hồng Công, Ma Cao,… thì người dân vẫn quen dùng phồn thể. Như thế, việc áp dụng “giản thể” là một việc phức tạp, trải qua nhiều đợt sửa đổi khác nhau và là một chuyện mệnh lệnh hành chính, người dân bắt buộc tuân theo.

Ở Liên Xô, đầu thế kỷ XX, ngay sau khi Cách mạng Nga thành công, nhà ngữ văn học Aleksey Shakhmatov, người đứng đầu Hội nghị Xem xét việc đơn giản hóa chính tả đã đề xuất việc cải cách chữ Nga và đã được nhà nước Nga chấp thuận. Tháng 12 năm 1917, A. V. Lunacharsky, bộ trưởng Bộ Giáo dục, ban hành một văn bản buộc tất cả các cơ quan, trường học thuộc nhà nước và chính phủ phải chuyển không trì hoãn sang dùng lối viết mới… từ ngày 1 tháng 1 năm 1918, tất cả các ấn bản của chính phủ và nhà nước, định kỳ hay không định kỳ đều phải in theo lối mới.

Hai trường hợp trên đều có một điều kiện thiết yếu: đó là những đất nước có chế độ tập quyền mạnh, có khả năng cưỡng bách dân chúng phải thực hiện mọi quyết định hành chính, thậm chí có khi còn vượt quá phạm vi hiệu lực của quyết định đó. Chẳng hạn, quyết định do A. V. Lunacharsky ký trên bề mặt không tác động đến các ấn phẩm tư nhân, nhưng trên thực tế, nhà nước Liên Xô thực hiện chính sách cực quyền về xuất bản, nên không có nhà xuất bản tư nhân nào lúc ấy dám dùng chữ Nga theo lối cũ. Như thế, đằng sau sự thành công đó, lý do khoa học đóng vai trò rất khiêm tốn.

Nói rõ hơn, nếu để cho chữ viết sống cuộc đời tự nhiên của nó, mà thiếu yếu tố cưỡng bách, thì cải cách chữ viết không thể thành công. Chữ Pháp và nhất là chữ Anh, xét trên quan điểm âm vị học, bất hợp lý một cách cùng cực và không thiếu những đề nghị cải cách. Nhưng vì những lý do dễ hiểu, sự thay đổi chỉ diễn ra dần dà (có khi vài thế kỷ!) và trong một số điểm tương đối nhỏ, thông qua những cá nhân, tổ chức hoặc ấn phẩm có uy tín lớn, chẳng hạn đối với tiếng Pháp là Voltaire, Viện Hàn Lâm, các từ điển Littré, Larousse, Robert,… Cho đến nay, tình trạng “bất hợp lý” của chữ Pháp và chữ Anh vẫn không thay đổi gì đáng kể mặc dù Pháp và Anh có những nhà ngôn ngữ học xuất sắc hàng đầu thế giới.

Tình hình tương tự đối với chữ Quốc ngữ. Một điều dễ thấy: chữ Quốc ngữ không “hoàn hảo”. Chính vì thế, năm 1902, nghĩa là cách đây hơn một thế kỷ, một Uỷ ban cải cách chữ Quốc ngữ được thành lập tại Hà Nội do Jean Nicholas Chéon đứng đầu, tổ chức một hội nghị suốt ba ngày xung quanh vấn đề cải cách chữ Quốc ngữ, đề ra chủ trương triệt để tôn trọng nguyên tắc mỗi chữ một giá trị kí âm. Năm 1906, lại thêm một hội nghị nữa. Sau khi đất nước bị chia cắt, ở miền Nam, năm 1956 tại Ðại hội Văn hóa toàn quốc, Ủy ban Ngôn ngữ đưa ra kiến nghị sửa đổi một số cách viết chữ Quốc ngữ; vấn đề cải tiến chữ Quốc ngữ còn được tái khởi động cùng với sự ra đời của Ủy ban Ðiển chế Văn tự (1973). Ở miền Bắc, trong Hội nghị Cải tiến chữ Quốc ngữ năm 1960, Ban Ngôn ngữ (Viện Văn học) mà đại diện là Hoàng Phê đọc một báo cáo, được xuất bản vào năm sau, nhan đề Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ (Nxb. Văn hóa, Hà Nội, 1961). Sau khi đất nước thống nhất, trong các năm 1978 và 1979, một số hội nghị được tổ chức xoay quanh vấn đề chuẩn mực hoá chính tả và thuật ngữ khoa học; những báo cáo quan trọng được đăng trên tạp chí Ngôn ngữ số 3+4 (1979).

Về cá nhân, không ít người đề xuất cải cách chữ quốc ngữ, như Nguyễn Văn Vĩnh năm 1928 và các tác giả Vi Huyền Đắc, Phạm Xuân Thái sau đó; hay như Nguyễn Bạt Tụy 20 năm sau (1949).

Dẫn ra như thế để thấy vấn đề cải cách chữ Quốc ngữ không có gì mới. Ông Bùi Hiền tuyên bố là chữ Quốc ngữ có nhiều điểm bất hợp lý, thiếu khoa học thì ngay từ hội nghị 1902 người ta đã làm điều này rồi. Một số đề xuất của tác giả (như k thay cho c, q, k; z thay cho d) cũng đã được hội nghị này nêu lên.

Tuy nhiên, tất cả nỗ lực vừa kể, trong đó có đóng góp của những nhà ngôn ngữ học thực sự, sau hơn 100 năm, cho đến nay hoàn toàn không có kết quả gì.

Tác giả Bùi Hiền cho rằng đề xuất của mình bị nhiều người phản đối vì “[…] thói quen của nhiều người vẫn chứa đựng tính bảo thủ, phản xạ phủ nhận” và “Khi một số cơ quan truyền thông đọc được ở đó và nhận thấy đấy là vấn đề hay và đưa ra nhưng họ lại chưa tìm hiểu kỹ về cơ sở khoa học của nó, vì vậy khi đăng tải lên báo chí khiến vấn đề bị “ném đá””. Hơn 100 năm trước, Nguyễn Văn Vĩnh than: “Mấy năm nay có người bàn cách sửa đổi chữ quốc ngữ cho phải lẽ nhưng chẳng lý nào bằng thói quen của người ta, cho nên tuy đã có nghị định y lối Kuốk-ngữ tân-thứk, mà không ai chịu theo, tân thứk lại mang tiếng oan rằng khéo vẽ vời cho nhiễu sự” (“Chữ quốc ngữ”, Đông Dương tạp chí, số 33, 1913).

Oan chăng? Sự thất bại của những ý định cải cách chữ viết theo kiểu “cả gói”, “một lần cho xong” hẳn có lý do. Ngày nay, giới chuyên môn hiểu rằng chữ viết có chức năng hoàn toàn khác với lời nói bởi một lẽ đơn giản: nó đọc bằng mắt chứ không phải nghe bằng tai, do đó nhận diện từ ngữ qua chữ viết không giống như nhận diện từ ngữ trong lời nói. Cho dẫu có đồng âm đi nữa, thì tyti cho người ta một nhận thức rất khác, gợi những liên tưởng rất khác. Không phải ngẫu nhiên mà ty Giáo dục thì thường viết với y trong khi ti tiện thường viết với i; đồ hình (graphic) của i dễ xui người ta nghĩ đến cái gì đó nhỏ bé. Và thật là bất nhã nếu viết tên hai ca sĩ Quang Lý và Khánh Ly thành Quang Lí và Khánh Li. Khi một hệ chữ viết tồn tại hàng trăm năm, thì chữ viết là văn hóa, là hồn chữ. Cho nên, mọi cải tiến theo kiểu của ông Bùi Hiền tuy có khuấy động dư luận, nhưng cũng như bao đề xuất tương tự, chỉ là – nói như một thành ngữ phương Tây – cơn bão trong tách trà, sẽ mau chóng qua đi và hoàn toàn không để lại dấu vết gì.

Ông Bùi Hiền có thiện ý. Nhưng thiện ý thôi, chưa đủ. Người ta chẳng đã nói “Đường dẫn xuống địa ngục lót toàn bằng thiện ý” (The road to hell is paved with good intentions) hay sao?

H.D.

- Quảng Cáo -

305 CÁC GÓP Ý

 1. Để tuyên dương ông nầy có công nghiên kếu đề ghị đảng ta
  Cho bác ấy vào nhà thương chợ quá dưởng lảo mà nghiệp cứu ho những người điên đi

 2. Xã hội Việt nam loạn hết rồi toàn là tiến sĩ ngu óc xi măng. Bao nhiêu nghìn năm dân Việt nam vẫn dùng chữ Việt đó sao có việc gì đâu

  • Hay đó H.T,Tp mới đăng mộ lão già nay lên nik của Tp cho mọi người ném đá,nay thêm mụ Đoàn Hương bênh vực lão bị cư dân mạng cũng ném đá dữ dội.

 3. Tay chay chu o do ma học loai chu vo nghĩa nay dan vn , nước vn , chu vn kg can cai loai chu phiền am theo cách viet nay , ngu ma len tiếng day dan vn ,Ho chi minh con chua dam lam việc do gio co mot thang an ba Trung Cong lao vào ngu dan . Hoi dan vn vút loai chu nay vào sot rác va bao ve tinh hoa tiếng viet , chu viet !

 4. “Langue is arbitrary”. ‘No Entry’ sign to the domain of linguistics and to tell others, psychologists, physiologists, neurologists, that they will be wasting their time if they try to apply their theories and technical procedures to language. Xin tạm dịch như Google: “Ngôn ngữ là ngẫu biến, độc đoán tuỳ ý”; trong lãnh vực ngôn ngữ học, với các khoa học gia như nhà tâm lý học, các nhà sinh lý học, thần kinh v,v., họ sẽ lãng phí thời gian của họ nếu họ cố áp dụng các lý thuyết và quy trình kỹ thuật của họ vào ngôn ngữ. Bởi vậy theo tôi cuốn kỷ yêu này gây hoang mang, hiểu lầm vê tiếng Việt. Cải tiến theo tác giả càng đảo lộn, gây nên những hỗn độn phá huỷ ngôn ngữ Việt, tạo nên lối phát âm nói ngọng, ví dụ như âm Q thay cho “Ng”/”Ngh” (ngờ = quờ). “Kh” thay cho X (xí=khì), W thay cho “th” ( ùa =thùa). Thêm nữa lại phát âm không chuẩn ví dụ không phát âm phân biệt “ch”/ “tr”, “x”/ “s”, “d”/ “gi”/ “r”. Nên dùng làm truyện vui, khoe mẽ thì được. Còn áp dụng sẽ là thảm hoạ cho tiếng Việt! Ai đã từng học ngữ học đếu biết diều cơ bản “Language is arbitrary” (ngôn ngữ la ngẫu biến, độc đoán tuỳ ý,,) có nghĩa là mọi người đã chấp nhận cùng hiểu như vậy, tự nó như vậy, không thể biết sai hay đúng từ đâu v,v… Không biết điều này chứng tỏ chưa từng qua một lớp đào tạo cơ bản nào về ngữ học, sở học về ngôn ngữ chỉ là tự xưng, tự phong cho mình là nhà ngôn ngữ học. Kẻ sỹ phải có cái dũng nếu không phải là tiến sỹ giấy, đừng nguỵ biện cho cái sai, chưa hoàn chỉnh, lôi kéo thêm kẻ dốt về phe mình với cái cớ khuyến khích cổ vũ sáng tạo mới lạ, hội nhập cách mạng 4.0. Chữ Việt đã dùng các bộ gõ tiếng Việt như Unicode, VINI, TCVN3 không có vấn đề gì để hội nhập cuộc cách mạng 4.0. Trí tuệ nhân tạo và ngôn ngữ học tính toán, công trình tiên phong đang được thực hiện bởi các khoa học gia, không bị ngăn cản bởi các hạn chế truyền thống của ngôn ngữ học. Hãy tự vỗ trán, tự hỏi xem mình có phải đích thực là nhà ngôn ngữ học để quần chúng ủng hộ tuyên dương? Công đồng mạng ném đá mạnh, tôi ủng hộ ho hết mình!!!!

 5. Bố cứ nói toẹt mẹ ra là cai cách quốc ngữ thành chữ trung quốc mẹ đi cho nó lành cứ ngeo bên này rui lại ngoặt bên kia đến pat mệt

 6. Nói thật ra nuôi bọn tiên sĩ giáo sư này chỉ Tô Tôn tiền. Nào có làm được gì. Giỏi thì tự mình làm ra đi. Bỏ 30nam để làm thay đổi mà không lên Con cặc gì hết.

 7. “Langue is arbitrary”. ‘No Entry’ sign to the domain of linguistics and to tell others, psychologists, physiologists, neurologists, that they will be wasting their time if they try to apply their theories and technical procedures to language. Xin tạm dịch như Google: “Ngôn ngữ là ngẫu biến, độc đoán tuỳ ý”; trong lãnh vực ngôn ngữ học, với các khoa học gia như nhà tâm lý học, các nhà sinh lý học, thần kinh v,v., họ sẽ lãng phí thời gian của họ nếu họ cố áp dụng các lý thuyết và quy trình kỹ thuật của họ vào ngôn ngữ. Bởi vậy theo tôi cuốn kỷ yêu này gây hoang mang, hiểu lầm vê tiếng Việt. Cải tiến theo tác giả càng đảo lộn, gây nên những hỗn độn phá huỷ ngôn ngữ Việt, tạo nên lối phát âm nói ngọng, ví dụ như âm Q thay cho “Ng”/”Ngh” (ngờ = quờ). “Kh” thay cho X (xí=khì), W thay cho “th” ( ùa =thùa). Thêm nữa lại phát âm không chuẩn ví dụ không phát âm phân biệt “ch”/ “tr”, “x”/ “s”, “d”/ “gi”/ “r”. Nên dùng làm truyện vui, khoe mẽ thì được. Còn áp dụng sẽ là thảm hoạ cho tiếng Việt! Ai đã từng học ngữ học đếu biết diều cơ bản “Language is arbitrary” (ngôn ngữ la ngẫu biến, độc đoán tuỳ ý,,) có nghĩa là mọi người đã chấp nhận cùng hiểu như vậy, tự nó như vậy, không thể biết sai hay đúng từ đâu v,v… Không biết điều này chứng tỏ chưa từng qua một lớp đào tạo cơ bản nào về ngữ học, sở học về ngôn ngữ chỉ là tự xưng, tự phong cho mình là nhà ngôn ngữ học. Kẻ sỹ phải có cái dũng nếu không phải là tiến sỹ giấy, đừng nguỵ biện cho cái sai, chưa hoàn chỉnh, lôi kéo thêm kẻ dốt về phe mình với cái cớ khuyến khích cổ vũ sáng tạo mới lạ, hội nhập cách mạng 4.0. Chữ Việt đã dùng các bộ gõ tiếng Việt như Unicode, VINI, TCVN3 không có vấn đề gì để hội nhập cuộc cách mạng 4.0. Trí tuệ nhân tạo và ngôn ngữ học tính toán, công trình tiên phong đang được thực hiện bởi các khoa học gia, không bị ngăn cản bởi các hạn chế truyền thống của ngôn ngữ học. Hãy tự vỗ trán, tự hỏi xem mình có phải đích thực là nhà ngôn ngữ học để quần chúng ủng hộ tuyên dương? Công đồng mạng ném đá mạnh, tôi ủng hộ ho hết mình!!!!

 8. Toi nghiep dan viet nam toi nieu dieu nay ma duoc thong qua ca 94trieu dan phai bo an bo làm di hoc lai mat thoi.vi gio nhin van ban qua that toi ko doc ra chữ dc chu ko lam hai não qua

 9. Trông mặt mà đặt hình dong , con lợn có béo miếng lòng mới ngon . Nhìn mặt ông này chỉ làm ông bán thịt lợn thì đúng hơn . Chứ làm GS cải cách ngôn ngữ , giáo dục thì mau lên , Thiên Đàng CNXH không cần làm mà vẫn có ăn . (Ăn cướp )

 10. Đúng là tìm đủ mọi cách để moi tiền của dân ….. má nó cứt của dân cũng không chừa …..Nếu thay đổi ngôn ngữ thì nên đi học tiếng Anh … Còn tiếng Việt đéo học …. Thà chấp nhận mù chữ tiếng Việt … Mà thiết nghĩ cái thằng cha giáo sư này rảnh rỗi quá mà , con nít đi học đóng tiền chết con gái mẹ nó luôn , giờ lôi cả người lớn , người già đi học lại ngôn ngữ nữa àh , tiền ăn còn không có , tiền đéo đâu mà đi học ngôn ngữ tiếng Việt mới …. Xàm lồn .

 11. Mấy ngày nay tôi thấy nhiều người Việt “gạch đá” ông quá. Nhưng tôi lại nghĩ khác. Tôi đang cảm ơn ông rất nhiều.
  Thứ nhất: Đó là cảm ơn ông và những người khác luôn có ý chí, tư duy đổi mới, thay đổi cái cũ. Bản thân tôi cũng muốn đất nước này phải có rất nhiều sự thay đổi lớn lao mà gọi nôm na là “cuộc đại phẫu”. Lịch sử nhân loại đã chứng minh rằng: Tất cả các nhà bác học phát minh ra những thứ làm thay đổi nhân loại đều bị coi là điên, là thần kinh trong giai đoạn đó. Có thể, giai đoạn này ông bị “gạch đá” nhưng 100 năm sau có khi mọi người lại ghi công ơn ông. Cụ thể như Bí thư Kim Ngọc của tỉnh Vĩnh Phúc đưa ra chủ trương khoán 10, ông ấy đã bị trung ương kỷ luật nặng nề nhưng sau đó mấy chục năm, chính trung ương đã phải ra Nghị quyết 100 để thay đổi trong công tác nông nghiệp, đưa đất nước ta thoát khỏi nạn thiếu đói lương thực, thực phẩm. Có thể, ông sẽ là người như thế.
  Thứ hai: Quan điểm thay đổi của ông tạo lên 1 làn sóng dư luận đông đảo của nhân dân cả nước, cả Việt kiều và bạn bè quốc tế. Đồng thuận nhất trí cao có, phản đối có, chửi rủa cực đoan cũng có…. Và đó chính là điều mà ông đã làm được. Quan điểm thay đổi tiếng Việt của ông không khác gì 1 sự kiện mà ở các nước phát triển họ trưng cầu dân ý. Quan điểm thay đổi của ông đã tạo ra 1 tiền lệ là người dân Việt được vô tư, thoải mái thể hiện quan điểm của mình. Đó chính là DÂN CHỦ – CÔNG KHAI – MINH BẠCH.

 12. Bọn ngu bảo thủ cho mình là.có tài lên nó mới thế nó đãng lễ đưa ra cho một người bên cạnh xem thì mới biết còn tự mình xẽ không nhìn ra cái sai của minh

 13. Nhìn mặt mâm mắt hí biết là pgs – ts dốt nát xuẩn động rồi tầm nó tới đây thôi ! Pgs – Ts của VN XHCN chỉ vậy thôi ! Bản mặt của đám cán lãnh đạo việt cộng có một khuôn từ thằng đầu xỏ như lê đức anh đỗ mười lê duẩn v.v.. sâu bọ thành người .

 14. Mầy có sống đến 300 năm chưa cũng vẫn ngu như thường à. Zao canq ngaq nhiều đứa già ngu ơi là ngu .học sinh nào học zao zu này thì đi học lại đi ngu lắm cơ. Ay da !?????

 15. Thời đại gì của cái xã hội này ko biết … Toàn là người tài nổi lên để phá để mộng du với những cái hoang tưởng của những con ma khoát một đời sống đế vương

 16. Cải cách thì cũng đúng , như những chữ ngoằn ngoèo , khuỷu tay , ngoắt ngoéo , quằng quèo , nghiêng . Chúng ta nên gộp các phụ âm như ng , ch , nh , ngh , kh , th …. Và các nguyên âm như oe , uy . Tốt nhất là dính nó với nhau rồi cải thiện như là ng = rg dính nhau thành ra cái chử trên cung trăng hay sao hoả không hề đụng hàng.

 17. Ở Việt Nam nổi tiếng lò ấp GS.TS giấy mà. Càng học lên cao càng dễ và tiền phí càng cao. Chứ thực ra ko có công trình nghiên cứu j đâu. Đừng nghe những j chúng nó nói, hãy nhìn những j chúng nó làm

 18. Nhiều tờ bao lá cải quan tâm cái thằng gần đất xa trời quá phí, đưa những cảnh nghèo hoặc khổ nó hay hơn, nó bị điên tốn giấy mực chi cho mệt…

 19. Viet tieng Viet chưa thảo.đòi Viet tieng tàu Cộng.vay là những số ngươi duoi dây < U25.U30.U 40.U50 trở lên phải quay về hoc Lop 1 .rơi tiếp tuc dong lệ phí 1th/4tr /hoc sinh. Lên mà Hốt

 20. Thằng già này chỉ là con chốt thôi,phía sau nó là một kế hoạch đầy mờ ám…Tiếng VIỆT còn dân tộc còn,tiếng VIỆT mất dân VIỆT MẤT.

 21. Đã xem phóng sự nói về cái cải tiến của ông rồi.theo như ông nói cải tiến sẽ tiết kiệm đc tiền mua giấy và thời gian ngồi viết nghe đâu hình như 8% số giấy.ông mang tiếng là giáo sư mà tính dốt lắm. Để tiết kiệm 8% giấy đó ông có biết sẽ phải đem đốt toàn bộ sách,tài liệu mà trong suốt 100 năm qua đất nc này đã viết lên đó không,và mất thêm từng đó giấy để in mới số sách và tài liệu đã vứt đi đó( rất tiết kiệm).còn về thời gian hơn 90tr người dân Việt Nam sẽ phải bỏ tiền của,thời gian ra để học lại cái chữ viết của ông( mỗi người chỉ cần bỏ ra 1 tiếng ×90tr người mất thêm bao nhiêu tgian mà ông nói tiết kiệm).nhà nước phải tiếp tục đầu tư thay đổi,đào tạo lại toàn bộ hệ thống giáo dục( lại tiết kiệm).hệ thống hành chính phải làm lại tài liệu,luật phải thay đổi,cả thế giới muốn làm việc với Việt Nam phải thay đổi theo.vì cái 8% đó nguyên 1 đất nước bị mù chữ.ông tính sao với thiệt hại đó.còn mấy ông nhà khoa học đừng vì xu nịnh nhau mà nói xem xét khía cạnh con mẹ gì hết.đất nước đang yên ổn các ông làm bằng giấy thì ngồi im không dân họ nhổ vào mặt cho lại ướt nhé

 22. Tiết kiệm đâu khg thấy chứ mấy ngày qua,bao nhiêu bài đăng,bao nhiêu cmt,thời gian bù đầu vào sự kiện này để cho ra ý kiến,tốn công sức,hao mòn chất xám!

 23. nhà máy giấy và mực viết không thích điều này.riêng tôi thì ủng hộ ông ý tưởng của ông sẽ đưa Việt Nam gần với Tàu khựa hơn và đẩy lùi đất nước tụt hậu thêm 100 năm nữa

 24. Con lạy bố.chữ quốc ngữ là quốc túy của người vn ai cũng tự hào về văn hóa chữ viết của nước mình. Đang an đang lành vậy mà bố quậy mấy hôm nay nó rối tung lên đến mấy nhà khoa học.ngôn ngữ học cũng phải lên tiếng.thôi bố già rồi cơm đủ ăn , áo đủ mặc rồi nhà cửa cũng ổn sao bố chưa chịu an phận mà còn muốn kiếm gạch xây biệt thự chi cho khổ thân vậy bố, mong bố stop cái đề án nầy dùm cái để cho xh được yên. Hay cuối đời bố muốn pr gây xi căng đan để làm hành trang về bên kia tg.

 25. Thì chứng tỏ thời mao trạch đông thời kềm hồ chí minh, ngày lể hội APEC ngày 12-13-14-15-16 thì tập cậc bịnh kềm kim ngân,
  Nay có đảng cs kềm bùi hiền…
  Đây chính là mỗt âm mưu…để hủy diệt truyền Thống lịch sử + văn học,.v.v.
  Tôi tin chắc rằng chúng nó có ý đồ gian manh và có chủ chương.
  (?)…vậy
  Trong 20 năm thằng pgs-ts bùi hiều ngồi nguyên cứu chữ thần kinh…uống nước lả sống ư…không có ai hậu thuẫn chăng…làm gì không có?

  Nếu chúng ta không mạnh dạn lên tiếng phản biện hay lên án những hành vi tồi bại của bọn chúng nó…
  Chắc chắn chúng nó sẻ “Lập Trình Từng Tự” theo kết hoặc bước tiếp.
  Khốn nạng cho một chế độ ác với dân hèn với giặc…chỉ biết cuối đầu làm chó cho bọn hán tặc.
  Bán đứng tổ quốc qua nhiều hình thức khác nhau…phá nát trọng địa quốc gia.
  biển núi sông ngồi nơi nơi điều bị xăm hại nhiều biến thể đúng huy trình.
  Ô nhiễm muôi trường, nhân dân bịnh tật tràn lan trên khấp đất nước, dân nghèo ăn xin bán vé số khắp mọi tĩnh thành,
  Tốm lại: dân nghèo vận nước suy có thể cứu giảm.
  Chứ lịch sử bị diệt đi, dân mù chữ quốc ngữ.
  Thì chắc chắn dân tộc chúng ta sẻ bị hủy diệt tận gốc,
  ĐCM mầy thằng pgs-ts bùi hiền,

 26. Không cần cải tiến những phát minh của người khác thành của mình. Hơn nữa làm vậy mất nhiều hơn được. Chúng ta có rất nhiều Giáo Sư Tiến Sĩ nhưng trên trường quốc tế ta chưa có phát minh sáng chế nào. Sao không nghiên cứu đề tài của riêng mình và liên quan đến đóng góp cho nhân loại, có vậy mới xứng danh Phó GS TS, bằng không chỉ là ảo, cây nhà lá vườn, tự xướng, tự phong rồi tự mãn thôi.

 27. giao su nay xap bi lan roi . nen moi co nhung deu dot khong ra dot . ong nay tinh noi tien ve nhung gi ma to tien ong bât ngan nam nay de lai . ong nay xap bi khung roi day . khong chieu sua ong di kham o benh vien tam than . ong se sua doi lai an com . keu vang an cuc do .

 28. Đã xem phóng sự nói về cái cải tiến của ông rồi.theo như ông nói cải tiến sẽ tiết kiệm đc tiền mua giấy và thời gian ngồi viết nghe đâu hình như 8% số giấy.ông mang tiếng là giáo sư mà tính dốt lắm. Để tiết kiệm 8% giấy đó ông có biết sẽ phải đem đốt toàn bộ sách,tài liệu mà trong suốt 100 năm qua đất nc này đã viết lên đó không,và mất thêm từng đó giấy để in mới số sách và tài liệu đã vứt đi đó( rất tiết kiệm).còn về thời gian hơn 90tr người dân Việt Nam sẽ phải bỏ tiền của,thời gian ra để học lại cái chữ viết của ông( mỗi người chỉ cần bỏ ra 1 tiếng ×90tr người mất thêm bao nhiêu tgian mà ông nói tiết kiệm).nhà nước phải tiếp tục đầu tư thay đổi,đào tạo lại toàn bộ hệ thống giáo dục( lại tiết kiệm).hệ thống hành chính phải làm lại tài liệu,luật phải thay đổi,cả thế giới muốn làm việc với Việt Nam phải thay đổi theo.vì cái 8% đó nguyên 1 đất nước bị mù chữ.ông tính sao với thiệt hại đó.còn mấy ông nhà khoa học đừng vì xu nịnh nhau mà nói xem xét khía cạnh con mẹ gì hết.đất nước đang yên ổn các ông làm bằng giấy thì ngồi im không dân họ nhổ vào mặt cho lại ướt nhé

 29. Tính ra ba chục năm là hơn mười ngàn ngày .Tội nghiệp con dã tràng xe cát cả đời nhưng có được gì đâu ,còn ông mới mấy ngày nay thôi thì ngoài gạch đá đầy nhà ,giòng họ bị xúc phạm .Người trí không để lúc bí.

 30. CẦN LẮM NHỮNG CON NGƯỜI NHƯ PGS TS BÙI HIỀN!
  Thưa PGS-TS, hiện nay trong lúc xã hội như này cần lắm những con người như bác, dám đứng lên, dám đề xuất để cải tạo, thay đổi những gì đã thuộc về cố hữu. Về đề xuất của bác cháu thấy bác rất trăn trở, tâm huyết … nhưng cháu cũng xin đóng góp:
  1. Theo cải tiến của bác để giảm ký tự cho Tiếng Việt là rất tốt, nhưng so với chữ viết của Trung Quốc, Nhật Bản … thì TV của ta còn đơn giản rất nhiều, vì muốn viết được chữ của họ phải thuộc quy tắc viết và phải thuộc hàng trăm bộ thủ mới viết được.
  2. Việc tiết kiệm ký tự của bác cũng không đáng là bao so với thiệt hại khi phải biên soạn lại toàn bộ văn bản hiện đang lưu hành. Và vấn đề lớn hơn đó là cả đất nước chúng ta phải đi học lại lớp một để biết đọc, biết viết TV theo cách thức cải tiến.
  3. Như cách bác đề xuất là TV hiện nay gây khó khăn cho người học nhưng thưa bác với những học sinh có nhận thức bình thường, học ở những lớp học bình thường thì sau khi học xong lớp 1 đều có thể đọc, viết được.
  4. Mỗi quốc gia, dân tộc đều có chữ viết, lời nói đặc trưng của quốc gia, dt đó. Nên TV có khó đọc, khó viết nhưng nó đã trải qua gần trăm năm để trở thành một đặc trưng của dân tộc VN
  chúng ta. Nên đừng tự nhiên phá bỏ, thay đổi cái đặc trưng đó (nếu nó ko cản trở sự phát triển của đất nước, cộng đồng)
  5. Trong lúc xã hội, đất nước như hiện nay không nên gây ra một sự xạo trộn ko đáng về ngôn ngữ, chữ viết mà cần hơn một sự thay đổi về tư duy, nhận thức của mỗi người dân để thúc đẩy sự đổi thay của đất nước, dân tộc, cộng đồng. Nếu ko tất yếu đất nước chúng ta sẽ tụt lùi, lạc hậu.. mà thực tế đang chứng minh điều đó.
  Cháu thật tâm ngưỡng mộ những đề xuất của bác, có thể nó thực sự chưa phù hợp với đất nước ta lúc này nhưng phải có những sự táo bạo như vậy. Mong sao có nhiều GS, TS … và cả những người dân binh thường có những ý tưởng táo bạo, quyết liệt để thay đổi những tư duy, lối mòn cố hữu đang cản trở sự phát triển chung của đất nước, dân tộc, quốc gia. CẦN LẮM NHỮNG CON NGƯỜI NHƯ PGS-TS BÙI HIỀN! Cháu xin trân trọng!

 31. Định mệnh , cả chính nó còn dịch ra đc nữa thì cải cách gì trùi. Lấy 20 năm tham nhũng rồi về già soạn thảo ra bộ chữ ” Tiếq Việt ” coi như đã có cống hiến cho đất nước .

  Cái ” Bộ cuyển dổi tiếq việt ” của ông khi bỏ vào cái phần mềm dịch của ông nó lại biến dị ra ” Bộ kuyển zổi tiếk việt ” y như ông có 2 cái mặt mà cái mặt thật thì không thể thật thêm đc nữa .

 32. Ông bùi văn rối của ” Ngôn ngữ pak bo” chỉ cần sửa được bảy chữ trong bộ chữ cái la tinh này chắc người nghĩ ra bộ chữ cái là ông Alexander Rhode người truyền giáo Bồ đào nha của thế kỷ XVII sống lại chắc phải tôn ông này là thầy giáo.Hihihi!!!!!! 🙂 🙂 🙂 🙂

 33. Hãy lo cho một cỗ quan tài đi
  Ăn nói lung tung ,đừng để con cháu phải bị chửi vì những phát minh của mình
  Toàn thấy cái đần cái độn cả đời được mang ra ,để cuối cùng ,đi trong tủi nhục
  Tên tôi Buồi hìn

 34. Thang nay no la thang tau cong. Nam vung
  No sua doi tien viet
  De bon tau de soa lich su viet man do
  Day la tung buoc mot
  Cua bon tau cong
  Lan dat chiem bien
  Di dan doi chu viet
  Soa bo lich su viet nam

 35. Xl đi, đạo ý tưởng chứ nghiên cứu gì; mà cần thay đổi chỉ vài ngày; n cái cải lùi của ông là một đại thảm hoạ cho đất nước! Dẹp đi cho lành.

 36. Nếu không có chữ Việt để ông học từ vỡ lòng đến tiến sĩ gì gì đó thì bây giờ làm gì có một thằng gàn dở chẳng giống ai như cái lão khùng điên này , rõ thật là thằng ngợm của thế kỷ 21 và của dân tộc Việt nam

 37. Đúng là 100 năm trồng người của dcs VN , càng ngày càng lòi ra nhửng người NGU DỐT mà dcs VN , quang vinh muôn năm, nên mới có 30 năm nghien cứu mà đả thế này rồi , vậy mong ông TBT lú về học lại lớp 1 để lấy bằng tiến sỉ ný nuận dcs.

 38. Quá dở hơi ! Phi thực tế! Tiếng Việt đã định hình cơ bản gốc rễ trong mỗi người Việt Nam hành trăm năm nay rồi !càng ngày càng phát triển và sâu sắc hơn! Vậy mà có 1 kẻ điên định phá vỡ ! Cái loại Ts,Gs này chắc chắn đầu óc đã bị nhổ IC rồi !

  • Nhà thơ ơi! Tôi đang lo, liệu rồi đây khi tiếng Việt mới được phép lưu hành. Chúng tôi trở thành mù chữ làm sao đọc được những bài thơ của anh đây???

 39. Ôi đất nước tôi, sau bao nhiêu năm đào tạo một người tiến sĩ, tưởng nó phát minh được cái gì mới lạ có lợi ích cho mọi người, nào ngờ tốn công tốn của laị nặn ra lũ đầu đất óc heo.

 40. Truyện Kiều, còn tiếng Việt còn, tiếng Việt còn, nước Việt còn. Nay nước Việt đang mất, tiếng Việt nối gót theo sau đi ngược qui trình tiến hóa bước nhảy vọt. Khỉ-Người, Người-Khỉ thì chỉ có người CS trồng chuối đi bằng hai tay.

 41. Chau co mot de nghi the nay : Xin bac Bui Hien ban lai cho chung chau toan bo y tuong cua bac “ve viec de xuat cai tien chu Quoc Ngu ” Bao nhieu chau cung mua , neu chau khong du kha nang ,chau se huy dong nguon von cua nhan dan ( Moi nguoi da dong y nhu vay ) mien la mua duoc bo sach cua bac . Voi mot dieu kien : Tu nay ve sau xin bac dung bao gio nhac den viec nay nua . Neu duoc nhu vay thi dai phuoc cho dat nuoc nay ,dan toc nay day bac oi ! Hy vong bac tra loi cho chau som . Doi on bac nhieu lam a !

 42. Cái thằng Bùi Hiền gì đó dại dột quá . Cái giấy khai sinh của ông cố nội nó cũng viết bằng tiếng Việt . Nay nó cải cách tiếng Việt thì cũng là cải cách ông cố nội nó luôn .

 43. Ngôn ngữ viết thành qôn qữ mọi người thử đọc, xem có đọc được không phát âm kiểu gì đây chắc là của người nguyên thủy thời kỳ đồ đá đồ đồng,chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để nói lên sự trái khoáy có phần dở hơi kỳ quặc của người đè xuất

 44. Bọn mồm vẩu, dép tổ ong chửi một Phó Giáo sư là ngu, dốt… . Chó mèo đòi dạy khôn cho rồng phượng, thằng học dốt chửi kẻ học giỏi là ngu hơ hơ

 45. Theo quan điểm của tôi. QH nước VN cần phải chỉnh sửa bổ xung các điều luật: Tui sinh ra không có điều kiện nên đi học nghề lái xe ô tô. Có Bằng mải lo kiếm ăn thành ra quên đổi giấy phép LX . Sau đó phải thi lại cả thực hành và lý thuyết. Thì bằng mới có giá trị. (Rõ ràng vẫn đang chạy xe). Câu truyện của Tôi bắt đầu. Đang có vấn đề tranh luận cải cách cải.. chữ viết theo đề án dự án của Giáo sư Tiến sĩ… thấy Dân phê phán thì có người bảo bị ném đá, lũ mất trí…Theo quan điểm của tôi là phải cải cách Giáo dục một cách Toàn diện. Khi một người có điều kiện ” Thông minh học tốt gia đình có điều kiện..” Thì sẽ đầu tư cho đi học và có Bằng cấp: Kỹ sư Tiến sĩ hàm vị phó giáo sư rồi giáo sư . Nhưng ai ai cũng phải đến tuổi già ” mà tuổi Già thì sẽ dẫn đến lẩn thẩn..”. Do vậy theo cách của Tôi lâu lâu nhà nước phải kiểm tra Trình độ kỹ sư Tiến sĩ..Xem còn kiến thức Là KS, TS. ( có thể 10 năm hoặc 20 năm kiểm tra lại) Anh chị không đạt loại bỏ ngay TS với KS . Do vậy tôi thấy phải cải cách cải tổ Bằng cấp . Khi đã nghỉ Hưu thì cũng tạch thu lại Cái Bằng hàm vị đó. Chỉ còn là Danh cựu . Thì thực sự đất nước mới phát triển tốt đẹp.

 46. Thế mấy biết tâm huyết của các vị giáo , sỹ này nó muộn màng là vậy. Do vậy chúng ta cũng cần có sự cảm thông với họ, vì mất rất nhiều thời gian, công sức đấy…

 47. Nhìn mặt cụ k khác gì bọn china. Già rồi k biết làm gì thì cắn hột dưa đi để bọn trẻ nó làm ăn. Ngồi k bày ra ba cái trò quái dị k khác bọn china. Thời gian k đủ để kiếm tiền hơi sức đâu mà học ba cái tào lao. Già ơi mi an phận đi

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here