Quyền tiếp cận thông tin và chủ trương “ngu dân để trị”

Ảnh minh họa: International Herald Tribune/VNTB
Ảnh minh họa: International Herald Tribune/VNTB
- Quảng Cáo -

Bộ đôi “Dự thảo Luật an ninh mạng” và “Dự thảo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước” vừa được Bộ trưởng Tô Lâm trình Quốc hội, có rất nhiều điều khoản cho thấy đi ngược lại với “Luật Tiếp cận thông tin” sẽ có hiệu lực từ ngày 1-7-2018.

Từ 1-7-2018, chính quyền không được giấu thông tin với dân?

Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 cho phép công dân được tiếp cận bằng hai cách: tự do vì nhà nước đã công khai, và yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp. Người nước ngoài cũng bình đẳng tiếp cận mọi thông tin như công dân Việt Nam.

Vụ trưởng Pháp luật Hình sự – Hành chính (Bộ Tư pháp), bà Nguyễn Thị Kim Thoa nói rằng luật đã điều chỉnh để buộc cơ quan nhà nước cung cấp thông tin cho người dân. Tuy nhiên, vùng thông tin mà người dân được quyền tiếp cận rất rộng, còn thông tin bị cấm “là rất nhỏ” (!?) nên luật chỉ liệt kê thông tin người dân không được tiếp cận.

Theo đó, thông tin công dân không được tiếp cận bao gồm: thông tin thuộc bí mật nhà nước (thông tin có nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực, chính trị, quốc phòng, an ninh quốc gia, đối ngoại, kinh tế, khoa học, công nghệ…); thông tin mà nếu để tiếp cận sẽ gây nguy hại đến lợi ích của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh quốc gia, quan hệ quốc tế, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng, gây nguy hại đến tính mạng, cuộc sống hoặc tài sản của người khác; thông tin thuộc bí mật công tác; cuộc họp nội bộ của cơ quan nhà nước; tài liệu do cơ quan nhà nước soạn thảo cho công việc nội bộ.

- Quảng Cáo -

Luật cũng cho phép tiếp cận những thông tin thuộc diện bí mật song có kèm điều kiện. Chẳng hạn, người dân có thể được nắm thông tin liên quan bí mật kinh doanh nếu chủ sở hữu bí mật kinh doanh đó đồng ý. Thông tin liên quan bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, gia đình được tiếp cận trong trường hợp người đó, gia đình đó đồng ý.

Thông tin nhà nước phải công khai bao gồm: văn bản quy phạm pháp luật; thông tin hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan nhà nước; dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật, nội dung và kết quả trưng cầu, tiếp thu ý kiến của nhân dân; chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch; thông tin về danh mục dự án, chương trình đầu tư công, mua sắm, quản lý, sử dụng vốn đầu tư công…

Thế nào là thông tin “bí mật nhà nước”?

Chưa có câu trả lời, bởi đến nay thế nào là “bí mật nhà nước” còn là nội dung nằm trong Dự thảo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, đang trong giai đoạn lấy ý kiến đóng góp của các đại biểu tại Nghị trường.

Nói về Dự luật này, luật sư Trần Hồng Phong cho rằng các thông tin được xem là “bí mật nhà nước” hoàn toàn là chuyện “tự biên – tự diễn – tự quyết” của bộ máy nhà nước, bao gồm cán bộ, công chức, mà không thể hiện sự liên quan gì đến người dân. Từ việc quy định và ban hành Danh mục bí mật nhà nước, quá trình sử dụng, sao chép thông tin bảo mật, cho đến việc giải mật.

“Trong khi đó, ai cũng hiểu rằng về nguyên tắc, tiếp cận thông tin là một trong những quyền công dân cơ bản. Thông tin, gồm cả thông tin mật, là tài sản quốc gia chứ không phải là của một nhóm người hay của một giai đoạn lịch sử. Hiến pháp Việt Nam quy định công dân có quyền tiếp cận thông tin, có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của đất nước.

Luật sư Trần Hồng Phong. Ảnh: VNTB.
Luật sư Trần Hồng Phong. Ảnh: VNTB.

Hay nói khác đi, thông tin càng bị mật hóa càng nhiều, thì quyền tiếp cận thông tin càng ít. Và cũng chính vì vậy, tôi lo ngại là những quy định của luật này, nếu không có cơ chế khoa học, giám sát, xử lý hay ngăn chặn xu hướng mật hóa tràn lan có thể sẽ gây ra những vấn đề lợi bất cập hại.

Đơn cử như dự thảo luật quy định chủ tịch UBND tỉnh có quyền và trách nhiệm lập danh mục bí mật nhà nước địa phương. Như vậy, sẽ có 63 danh mục bí mật nhà nước của mỗi địa phương khác nhau, dài ngắn khác nhau, nội dung khác nhau, tùy theo cảm nhận, đánh giá của từng địa phương. Chỉ riêng trong lĩnh vực kinh tế, với lý do bảo vệ bí mật “chiến lược kinh tế – xã hội” (là một trong những nội dung thuộc phạm vi bí mật nhà nước theo dự thảo luật), có thể có địa phương sẽ “bưng bít” thông tin về các dự án đầu tư, hay các vấn đề về quy hoạch các ngành nghề sản xuất, chẳng hạn. Rõ ràng điều này sẽ gây bất lợi cho người dân trong việc tiếp cận thông tin, thực hiện kế hoạch kinh doanh của mình…”. Luật sư Trần Hồng Phong biện giải.

Ở một tầm nhìn rộng hơn, nếu cái gì cũng mật hóa và xu hướng mật hóa càng tăng thì quyền tự do, dân chủ càng mang tính hình thức. Chính vì vậy, bảo vệ bí mật nhà nước phải bảo đảm không tách rời quyền và lợi ích của công dân. Ngoại trừ những bí mật mang tính quốc gia, mà việc bị tiết lộ gây tổn hại cho an ninh quốc phòng, thì trong các lĩnh vực khác, cần ngăn chặn xu hướng mật hóa.

Tự do ngôn luận trong chính sách ngu dân để trị

Trong Dự thảo Luật An ninh mạng – theo luật sư Trần Hồng Phong, đã đưa ra nhiều khái niệm, quy định đã được quy định hay điều chỉnh trong nhiều luật khác, nhưng lại theo hướng khó khăn, cấm đoán nặng nề hơn. Chẳng hạn như quyền tự do ngôn luận trong Hiến pháp, các quyền dân sự trong Bộ luật dân sự, Luật báo chí…vv.

“Đơn cử như tại Điều 22 quy định về việc xử lý thông tin trên không gian mạng “có nội dung kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng; làm nhục, vu khống; tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”. Tuy nhiên đây rõ ràng là những nội dung thuộc phạm vi điều chỉnh của nhiều luật khác, như Hiến pháp, Bộ luật dân sự, Luật xử lý vi phạm hành chính hay Bộ luật hình sự… Theo đó, trước khi xử lý phải tiến hành thẩm định, giám định làm rõ một bài viết hay ý kiến của ai đó có phải là “vu khống”, hay “chống phá Nhà nước” không – thuộc thẩm quyền của các cơ quan tiến hành tố tụng. Chứ không thể chỉ từ đánh giá cảm tính là cơ quan an ninh có quyền “chặn”, “xoá”… vv.

Chúng ta cần nhớ rằng tự do ngôn luận, tự do báo chí là quyền công dân được Hiến pháp bảo đảm. Và chính nhờ thông tin của người dân trên mạng xã hội, mà đã khám phá, phanh phui ra nhiều vụ tham ô, tham nhũng, phát hiện rất nhiều trường hợp cán bộ sa đoạ, giàu bất chính… và bị cơ quan chức năng xử lý”. Luật sư Trần Hồng Phong nhấn mạnh.

Một luật sư là cựu quân nhân thì cho rằng an ninh mạng là thành tố không thể tách rời của an ninh quốc gia, nên Dự thảo Luật An ninh mạng cần phải bám sát các nội dung, quy định của Luật An ninh quốc gia năm 2004.

Lập luận của vị luật sư từng khoác áo lính rằng quốc phòng cùng với an ninh quốc gia là hai nội dung quan trọng của bảo vệ Tổ quốc. Hiến pháp năm 2013 quy định: “Lực lượng vũ trang nhân dân trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; cùng toàn dân xây dựng đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế”. Trong đó, “Quân đội nhân dân làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng” và “Công an nhân dân làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm”. Chính vì thế, cần lược bỏ bớt một số nội dung đã được đề cập trong các luật trên, với quan điểm tránh gây phức tạp cho đối tượng áp dụng, hạn chế chồng chéo giữa chức năng nhiệm vụ của các bộ ngành và bảo đảm môi trường pháp lý thuận lợi cho sự phát triển của xã hội.

Pháp luật Việt Nam sao cứ là bản sao của Trung Quốc

Trong Hồ sơ Dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước do Bộ Công an chấp bút soạn thảo, có một tài liệu kèm theo Dự thảo Luật để trình Quốc hội cho ý kiến. Tài liệu ấy có tên “Luật bảo vệ bí mật Nhà nước Cộng hòa nhân dân Trung hoa năm 2010”.

Dự thảo Luật An ninh mạng do Bộ Công an soạn thảo cũng được căn cứ từ Luật An ninh mạng xã hội của Trung Quốc, hiệu lực hôm 1-6-2017. Trung Quốc đã thông qua Luật An ninh mạng xã hội vào ngày 7-11-2016, chỉ một tuần sau khi bản dự thảo thứ ba được đề xuất với Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc.

Có thể tham khảo nội dung bản dịch tiếng Anh của Luật An ninh mạng xã hội Trung Quốc , và Dự thảo Luật An ninh mạng do Bộ Công an Việt Nam soạn thảo sẽ thấy gần như giống hệt nhau.

Trần ThànhViệt Nam Thời Báo

- Quảng Cáo -

21 CÁC GÓP Ý

 1. Bộ CA và Quốc hội VN phải tôn trọng luật chơi của thế giới! Quyền tiếp cận thông tin là một trong những quyền tự do căn bản của người dân. Quyền nầy đã được LHQ minh định rõ ràng trong Hiến chương LHQ.

 2. lũ việt cộng quái thai giờ cái đeó gì cũng sợ, bất cứ lúc nào chuyện gì chống đối hay nói cái gì chúng làm sai thì chúng sẽ kiếm đủ mọi cách để che dấu và cấm đoán, chính quyền làm sai mà dân chúng phản ảnh thì chúng nói có thế lực thù địch khích động, nhưng chúng không biết càng cấm thì dân càng tìm mọi cách để biết, thế kỷ 21 rồi các con à, dân Việt Nam giờ đeó ngu nữa mà để lũ quái thai lớp ba trường làng bưng bít thông tin, sống thực tế đi các con, mở mắt ra học hỏi kinh nghiệm những nước phát triển tân tiến đi, đừng dùng thủ đoạn ngu dân mà cai trị dân, nếu ko thì lũ khốn nạn quái thai tụi mày sẽ hối hận, được lòng dân là được tắt cả

   • MỌI HOÀNG Qua1i thai là gì chác may cũng hiểu .Đó là nhũng dúa khong giống ai .Trên thế giói van minh này ngày nay chỉ còn lại mấy nuoc1 không giống xã hôi van minh là nhũng nuóc CS Vậy có phải dó là nhũng nuoc chúa đụng toàn nhũng đúa quái thai trong dó có mày Và dúng nhu mày nói nhũng quái thai bất tài đua dất nuoc1 di xuong mà cú tuong mình giỏi rồi tụ suong vói nhau

  • kkkkk chưa biết đứa nào bất tài, hoàng mọi ơi nhìn thằng trọng lú và thằng nguyễn xuân FUCK mấy thằng đó mới là những thằng bất tài, cho lũ khốn nạn chó chết việt cộng quái thai làm banh chành đất nước để lũ mọi và lũ khỉ đội lốt người chơi với chó sói

  • Bạn tran hien nhan, xin Bạn vui lòng liên lạc trực tiếp với tác giả của quyển sách, blogger Phạm Đoan Trang.
   Nếu bạn là sinh viên, tác giả sẵn lòng gởi tặng Bạn. Nếu không, Bạn có thể mua trên Amazon.
   Xin xem thêm các chi tiết do tác giả Phạm Đoan Trang phổ biến trên blog của cô. (Bấm link bên dưới)
   Thân ái,
   http://www.phamdoantrang.com/2017/10/neu-co-yeu-toi.html

  • Có thể. Nếu như mọi người thụ động, câm nín chịu đựng. và viên tướng công an Tô Lâm được toại nguyện.
   Nhưng vào thời buổi nầy, không phải công an/nhà cầm quyền nhà sản muốn làm gì thì làm, muốn ra luật nào thì ra. Trong thời gian qua, mạng xã hội đã chứng minh sức mạnh của nó qua nhiều vụ việc mà trong đó nhà cầm quyền phải thối lui, nhượng bộ.
   Ngoài ra, áp lực của dư luận quốc tế cũng không hề nhỏ lên chế độ trong những trường hợp thế nầy.
   LikeShow more reactions · Reply · Message · 4 hrs

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here