Nhà cầm quyền muốn cướp đất của nhà hoạt động xã hội Nguyễn Thanh Hải

CTM Media

0
- Quảng Cáo -

Đất của nhà hoạt động xã hội Nguyễn Thanh Hải tại Vũng Tàu đang có nguy cơ bị cướp trắng.

Với tình trạng cướp đất hàng chục năm qua, nhà cầm quyền VC đã và đang đẩy hàng triệu người dân vào cảnh khốn cùng.

- Quảng Cáo -