Đồng Tâm không khuất phục: Kẻ đầu thú và tự thú phải là giới bạo quyền Hà Nội

CTM Media

3
- Quảng Cáo -

Người dân Đồng Tâm nhất quyết không chịu khuất phục trước sự khủng bố trắng của nhà cầm quyền Hà Nội.

Nguồn videoclip: Fb. công Lê

- Quảng Cáo -

3 CÁC GÓP Ý

  1. Việt Nam Cộng Hòa theo thể chế “Tự Do-Dân Chủ”, cho nên; CHÍNH QUYỀN là: “Của DÂN – Do DÂN – Bởi DÂN”

    Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam theo thể chế “Độc Tài-Cộng Sản”, cho nên; DÂN là: “Của CHÍNH QUYỀN – Do CHÍNH QUYỀN – Bởi CHÍNH QUYỀN”. Nhân dân Việt Nam chọn bên nào thì “dẹp bỏ” một bên đi.

  2. Cái gọi là Xuống Hố Cả Nút vì ngu(xhcnvn)…này…Mục ruỗng Thối um này
    Là dòng thời gian ĐEN TỐI NHẤT Của…Lịch Sử…4000 năm chống quân Xâm lăng phương bắc
    của DÂN TỘC VIỆT NAM

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here