Đảng cộng sản Trung Quốc: Tình thế trước Đại hội XIX

Khắc Trung - huynhngocchenh´s blog

- Quảng Cáo -
Thay đổi nhân sự các cơ quan của Quân ủy TW

. Miêu Hoa, Chính ủy Hải quân sẽ tiếp nhận Chủ nhiệm Bộ Công tác chính trị Quân ủy thay Trương Dương. Miêu Hoa nay 61 tuổi, sinh ở Phúc Châu, thời gian dài là cán bộ của Tập đoàn quân 31 ở Hạ Môn, có quan hệ qua lại với Tập Cận Bình thời còn là Chủ tịch tỉnh Phúc Kiến. Nếu Miêu Hoa nắm công tác chính trị Quân ủy, coi như thay Tập Cận Bình nắm quản nhân sự toàn quân.

 . Tống Phổ Tuyển, Tư lệnh Chiến khu Bắc bộ, tiếp nhận Bộ trưởng Bảo đảm Hậu cần Quân ủy thay thế Triệu Khắc Thạch.

. Lý Thượng Phúc, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Chi viện chiến lược, tiếp nhận Bộ trưởng Phát triển trang bị Quân ủy thay Trương Hữu Hiệp chuyển lên Quân ủy TW. Lý Thượng Phúc thuộc “thái tử đảng”, là con trai Lý Thiệu Châu, nguyên Phó Tư lệnh Bộ chỉ huy Tây nam Bộ đội đường sắt Trung Cộng trước đây.

. Chung Thiệu Quân, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quân ủy, tiếp nhận Chủ nhiệm Văn phòng Quân ủy thay Tần Sinh Tường. Chung Thiệu Quân coi như “Đại Bí thư” dính chặt với Tập Cận Bình từ Triết Giang, Thượng Hải, lên Bắc Kinh, Tập lại bố trí vào Văn phòng Quân ủy TW, được coi là có vai trò “Giám quân”.

- Quảng Cáo -

Thay đổi nhân sự các quân binh chủng (Theo tin báo chí Hồng Kông)

. Hàn Vệ Quốc Thượng tướng, Tư lệnh Chiến khu Trung bộ tiếp nhận Tổng Tư lệnh Lục quân thay thế Lý Tác Thành chuyển lên Quân ủy TW.

. Lưu Lôi, Chính ủy Lục quân.

. Đinh Lai Hàng, Trung tướng, Tư lệnh Không quân Chiến khu Bắc bộ tiếp nhận Tư lệnh Không quân thay Thượng tướng Mã Hiểu Thiên. Đinh Lai Hàng nguyên là Quân trưởng Quân 8 Không quân trước đây đóng quân ở Phúc Kiến, có quan hệ mật thiết với Tập Cận Bình nguyên Chủ tịch tỉnh Phúc Kiến năm 2.000 – 2.002.

. Thẩm Kim Long, Tổng Tư lệnh Hải quân.

. Tần Sinh Tường, Chủ nhiệm Văn phòng Quân ủy, tiếp nhận Chính ủy Hải quân thay Miêu Hoa.

. Vương Gia Thắng, Chính ủy Quân Tên lửa.

. Tần Thiên, 60 tuổi, tháng 12/2015, Phó Viện trưởng Học viện Khoa học quân sự điều về nhận chức Tham mưu trưởng Bộ đội Vũ cảnh, nay bổ nhiệm Phó Tư lệnh Bộ đội Vũ cảnh. Tần Thiên là con trai thứ Tần Cơ Vĩ, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng thời Đặng Tiểu Bình.

. Trịnh Gia Khái, 55 tuổi, lãnh đạo Lục quân Chiến khu Bắc, nhận chức Tham mưu trưởng Bộ đội Vũ cảnh thay Tần thiên.

Luân chuyển nhân sự các Chiến khu và Tập đoàn quân

Sau khi thu gọn 18 Tập đoàn quân còn 13 Tập đoàn quân, lần này Tập vừa thay lãnh đạo, vừa điều động bố trí xáo trộn lãnh đạo (Quân trưởng, Chính ủy) các Tập đoàn quân với nhau để cán bộ lãnh đạo luôn là người mới với nhau, cán bộ lãnh đạo với cấp dưới, với chiến sĩ cũng luôn là người mới, chưa thể hình thành mối quan hệ quá thân thiết, với mục đích xóa tan các “mỏm núi” các “thế lực” vốn được hình thành của Quách Bá Hùng, Từ Tài Hậu còn lưu lại trong quân đội, ngăn ngừa khả năng dễ dẫn đến những hành vi vượt ngoài quân kỷ, đảng kỷ, luật pháp nhà nước, bảo đảm ổn định trước trong sau Đại hội 19; đồng thời giúp cho các tướng lĩnh am hiểu càng nhiều tình huống, càng có lợi cho thời chiến. (Các Quân trưởng, Chính ủy, khi nhận được quyết định thuyên chuyển đến đơn vị mới, trong 24 tiếng đồng hồ là phải có mặt và chính thức bắt tay vào việc ở đơn vị mới, không có một lý do ngoại lệ nào khác.)

Tháng 4/2017, quân ủy TW quyết định phiên hiệu 13 Tập đoàn quân lấy thứ tự từ số 71 đến 83: Cụ thể:

          Đơn vị Quântrưởng/đ.vị cũ Chínhủy/đơn vị cũ          Địa chỉ
Chiến khu Đông:     1) TĐQ 71     2) TĐQ 72

     3) TĐQ 73

-VươngẤnPhương/Qu 38

-Chu Hiểu Huy/Quân 42

-HồTrungCường/Quân 14

-Từ ĐứcThanh/Quân 47

-VươngVănToàn/Quân27

-DươngThành/PChủyq21

-Từ Châu/Giang Tô

0

-HạMôn/PhúcKiến

Chiến khu Nam:     4) TĐQ 74     5) TĐQ 75 -Từ Hưóng Hoa/Quân 65

-CôngMậuĐống/Quân 27

-LưuHồngQuân/Quân21

-Tần Thụ Đồng/Quân 1

HuệChâu/Qu.Đông

0

Chiến khu Tây:     6) TĐQ 76     7) TĐQ 77 -PhạmThừaTài/PhóTlệnh

Lụcquân Chiến khu Tây.

-Lâm HỏaMậu/Quân 26

-TrưongHồngBinh/Chủ nhiệmBộChí.trịQuân20

-LýTrạchHoa/Ph.Ch.ủy

Quân 31.

0

ThànhĐô/TứXuyên

Chiến khu Bắc:8) TĐQ 78     9) TĐQ 79

   10) TĐQ 80

-NgôÁNam/Pquân.Qu16

-TừKhởiLinh/PTLLục

quânChiến khu Trung bộ.

-Vương Tú Bân/Quân 1

-QuáchHiểuĐông/Quâ.26

-Dư Vĩnh Hồng/Quân 14

– Chu Ngọc Vũ/Quân 39

HarBin/HắcLongGiang

0

0

ChiếnkhuTrung:11) TĐQ 81   12) TĐQ 82

   13) TĐQ 83

-Hoàng Minh/Quân 41

-LâmHướngDương/Qu47

-TặTăngCương/Quân 21

-PhươngVĩnhTường/PCn

BộcôtácchítrịLụquCKtrg

-TrươngMạnhTân/Qu42

-LôThiểuBình/Quân 16

0

-Bảo Định/Hà Bắc

-TânHương/HàNam.

. Tần Vĩ Giang, Phó Tư lệnh Quân khu Nam Kinh, tiếp nhận Tư lệnh Chiến khu Đông. Năm 2.000 Thiếu tướng, 12 năm sau (tháng 11/2012) mới được phong Trung tướng. Tần Vĩ Giang là con trưởng Tần Cơ Vĩ, nguyện Bộ trưởng Quốc phòng thời Đặng Tiểu Bình. (Tần Cơ Vĩ định liên kết với Triệu Tử Dương cùng chống lại Lệnh giới nghiêm, nhưng Triệu Tử Dương đã bị miễn chức,Tần Cơ Vĩ không chấp hành khi nhận được lệnh giới nghiêm về vụ đàn áp học sinh, sinh viên ngày 04/6/1989 có bàn tay của  Giang Trạch Dân về vụ đàn áp này.Tần Cơ Vĩ coi khinh Giang. Giang rất hận, sau khi là Tổng Bí thư, bằng mọi thủ đoạn trả thù 3 cha con Tần Cơ Vĩ, vì vậy 2 anh em Tần Vĩ Giang và Tần Thiên mãi đến khi Tập Cận Bình lên nắm quyền mới được trọng dụng.)

. Ất Hiểu Quang, tiếp nhận Tư lệnh Chiến khu Trung bộ thay Hàn Vệ Quốc.

Còn có một số tướng lĩnh và các đơn vị khác nữa, không ghi hết lên đây. Với những thông tin trên cũng thấy được qui mô, phạm vi, mức độ, tính chất cuộc chiến thay máu trong toàn quân thời gian gần đây trước Đại hội 19 của Tập Cận Bình.

Động tác mạnh của Tập lần này, từ Quân ủy TW đến các Quân binh chủng, các Chiến khu, Tập đoàn quân, nhất là đối với các nhân vật khá nặng ký trong Quân ủy TW, có bình luận cho đây là mục đích của Tập muốn đẩy tới cao trào “thanh toán toàn diện triệt để dư độc của Quách Bá Hùng, Từ Tài Hậu” trong toàn quân, mà trọng điểm trước hết là ở tầng cao quân đội. Đồng thời thể hiện Tập đã nắm chặt quân quyền, nhất là quyền bố trí nhân sự (thực chất là quyền loại trừ triệt để phái Giang, Tăng, xây dựng hình thành ngày càng vững chắc “quân nhà Tập”) trong quân đội, cũng thể hiện trong thực tế phương châm “trước quân sau đảng” của Tập.

Cũng có phân tích, cho đây là thể hiện sự tiếp nối về “3 mũi tên cùng phóng” mà Tập đã rất công phu đối với quân đội trong 5 năm lên nắm quyền.

Mũi tên thứ nhất “chống tham nhũng trong quân đội”, đã đánh gục hai Phó Chủ tịch Quân ủy TW Quách Bá Hùng, Từ Tài Hậu và một loạt tướng lĩnh khác.

Mũi tên thứ hai “cải cách quân đội”, từ 7 Quân khu biến thành 5 Chiến khu, thành lập mới Quân chủng Tên lửa và Bộ đội chi viện chiến lược, từ Ba quân Lục Hải Không thành Năm đại quân chủng, từ 18 Tập đoàn quân biến thành 13 Tập Đoàn quân; đưa 4 Tổng bộ biến thành 15 cơ quan của Quân ủy TW. Tất cả đó không chỉ nhằm hiện đại hóa quân đội mà còn là nhằm xóa tan bố cục thế lực Giang, Tăng, Quách, Từ trong quân đội.

Mũi tên thứ ba “luôn biến động nhân sự”. Theo lý thuyết chung mà nói, quân đội là dùng để tác chiến với bên ngoài, nhưng đối với Tập chỉnh đốn quân đội chủ yếu là để đối nội nhằm củng cố và tăng cường quyền lực của mình. Về nhân sự, Tập không thể so nổi với Mao, Đặng có nền tảng nhân sự sâu rộng, bền chặt trong quân đội.

Thế nên, một mặt Tập ra sức tự mình thăng chức đề bạt thân tín của mình hoặc những người mới tỏ rõ trung thành với mình vào các vị trí trọng yếu không theo qui định qui chế nào cả, (5 năm qua, Tập chỉ riêng phong quân hàm Thượng tướng đã phong cho gần 30 vị tướng,(Còn Giang Trạch Dân trong thời gian nắm quyền đã đề bạt hơn 100 tướng lĩnh, mà nhiều nhất là Thượng tướng.) có một số vị vừa năm trước, thậm chí tháng trước, tuần trước vừa phong Trung tướng, thì nay Tập phong tiếp Thượng tướng, như một nhân vật quan trọng của “quân nhà Tập”Trương Thăng Dân chỉ trong một năm 3 lần tấn phong. Nguồn nhân sự chủ yếu bó hẹp vào những người có quạn hệ cũ ở Quân khu Nam Kinh, các tỉnh Triết Giang, Phúc Kiến, Thượng Hải, chủ yếu là Quân đoàn số 31, được gọi là phái “quân Đông Nam” như Hàn Vệ Quốc, Miêu Hoa, Tống Phổ Tuyển, Vương Ninh, Chu Sinh Lĩnh,, Khương Dũng, Trịnh Hòa, Lê Hỏa Huy…. Còn có phái “Hồng nhị đại” như Lưu Nguyên, Lưu Á Châu trước đây, hiện nay như Trương Hữu Hiệp, Ngụy Phong Hòa, Mã Hiểu Thiên, Tần Thiên, Tần Vĩ Giang … Còn có phái “thực chiến” không nhiều, nhưng quan trọng như Lý Tác Thành, Trương Hữu Hiệp, Lưu Chấn Lập…). Những người mới này có thể để được đề bạt mà họ tự nguyện trung thành, cho nên gần đây trên báo chí nhà nước lại rộ lên vấn đề trung thành thật, trung thành giả.

Mặt khác, kết hợp mũi tên thứ nhất, thứ hai lại với nhau, Tập đã tiến hành nối tiếp các đợt sóng từ “thanh trừ triệt để” đến “thanh trừ càng triệt để” tiếp đến “đi sâu thanh trừ triệt để” và phát triển đến nay “thanh trừ triệt để toàn diện”, đã loại bỏ được khá nhiều tướng lĩnh, sĩ quan liên quan trực tiếp, gián tiếp trong hai hệ thống quyền lực quân đội lớn nhất một thời của “sói Tây bắc” Quách Bá Hùng và “hổ Đông bắc” Từ Tài Hậu, đứng đằng sau là “đại lão hổ” Giang Trạch Dân. Nhà bình luận quân đội, Đại tá Tân Tử Lăng đã nghỉ hưu cho rằng “trong lịch sử  quân đội Trung Cộng, Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình chưa từng động đến quân đội với  mức độ lớn như vậy, để thấy hồn phách Tập Cận Bình lớn như thế nào, đã khổng chế được cục diện như thế nào …”.

Cũng có phân tích cho rằng, những kết quả trên của Tập chỉ là phần nổi của tảng băng lớn thế lực Giang, Quách, Từ mà thôi, còn phần chìm mới là đáng ngại. Bởi vì Tập thanh trừ càng nhiều càng tạo dựng ra càng nhiều đối địch. Đối địch càng nhiều, Tập càng dùng vũ lực thanh trừ càng mạnh hơn, càng nhiều hơn, lại tạo dựng đối địch càng tinh vi hơn, đa dạng hơn, khó thấy hơn, càng khó trị hơn. Cứ thế mà quần với nhau hết thế hệ này đến thế hệ khác không thể dứt. Đó là qui luật tạo dựng quyền lực, vận hành quyền lực của kẻ độc tài chuyên trị mà ai cũng biết cũng thấy.

- Quảng Cáo -

9 CÁC GÓP Ý

  1. Chúng tôi VIETNAMESE FOR FREEDOM IN VIETNAM Chúng tôi cám mến sự quan tâm đến Dân tôc Viet đang theo dỏi tiến trinh xự cố của cao trào Đại-hội Red Communist National Committee of the Vietnam Communist and China Communist củng cố quyền lưc Lãnh đạo mới cùng Chiến Lươc Khủng bố và chuyển hóa Chiến Tranh xâm lươc Hóa Tòan cầu war war III trong thế kỷ XXI nhăm phong tỏa rào cảng công ứơc và Bất tuân Luật pháp Quốc tế băng Quân-sự hóa của Chiến thuật Kinh-tế cùng Vũ Khí nguyên tử theo con đương Dân-chủ tiếng tới hợp hóa Tư duy Xã-hội và Chủ-Nghia mang trạng thái cái bóng của Chủ nghĩa Red Communist Nation mader Red China communist nay thủ lãnh Côn-đồ XI JINPING of the Mafia National in the World Nên cuộc Chiến nầy đươc dàn dưng tạm goi cuôc chiến giưa Communist taker of Humanliberty for Freedom of the World khác với các cuôc chiến kẻ cả Chiến tranh nội chiến Vietnam sau 30/04/75 Red Communist Tư hào đánh Tư-Bản và Ngọai Bản VN “Mỹ cút Ngụy Nhào” nhưng Đồng minh Hoa-ky để lai South Vietnam cái hố Chiến lươc nghầm cho Red Communist chuyển sang Chiến Tranh Lạnh giải hóa chiến tranh Tŕi tuệ về không Tưởng “Hòa-đồng,Hòa giải Dân-tộc” sau cuộc CM Cải cách ruông đất Nông Dân gom thu để nuôi quân và đóng góp nghĩa vu cho đảng giai cấp vô sảng hầu xâm lươc Đông dương vùng DNA còn Communist Liên-sô và Red China communist bi sập vào hố Tư-tưởng đối Nghich cùng thù địch chia rẽ đố kỵ lẩn nhau trong phong trao Xã-hội Chủ Nghia nên cuôc Chiến tranh Lạnh 1989 xóa sổ CS Liên-sô cùng Đông Đưc suy thóai thay thế cho nền Dân-chủ thống nhât Liên minh Hiệp ước Quôc-tế.Như sự kiện Chiến lươc Red China communist Nation committee dàng dựng Trên Tòan cầu cùng mở rông chiến lươc xâm chiếm trên biêng Đông nam và đông Bắc là phi lý cùng bất tuân Luật Pháp Quốc tế trên biên cùng trên không tư phát hành vi ý thế cướp sư sinh tôǹ qua quyền Humanliberty of the Chinaseer and the Vietnam and the Bẳc Hàn cùng các nươc nhỏ an sinh của ASEAN dùng làm Quân cu cũng như hơn 30 năm xuất cản Lao đông Bất hợp pháp cùng dã tao đào thải cương bức ra nươc ngoai Trị nang theo Du sinh hay gia đinh kết nối bảo lãnh đòan tụ hay Lao đông qua mạng Dân-chủ nhưng xem Dân quân ngòai Biên chế hâu thuẩn gián điệp phá hoại phi pháp tập trung chia rẽ người khuynh ta hay Nhân dân Bản đia Phi pháp nhằm hổ trơ cho phong trao cực đoan như chiến lươc Mafia XI JINPING tiếp tục duy tri cuộc CM của Red China Communist phát động như trên chúng tôi trình bày trên ,Nên Đai hội TW6/DCSVN hay TW19/Red China Communist chỉ là trò hề bịp của Toàn cầu nhằm che dâu sư có kế hoạch che dấu tội lổi nhằm phi pháp hóa chiến tranh Dân tôc xóa bỏ hệ tư duy Humanliberty of the Freedom tham gia phong trào đóng góp tai san nhân vật lực kể cả sư sańg tao đât dai sung vào Lao đông chiến tranh Khoa hoc mơi cho Xã-hội và Chủ Nghiả thắng lơi Tòan câu thuốc về Red China Communist National committee Certer,bởi vậy DCSVN do côn đồ NGUYEN-PHU-TRONG thưc thi các chi thi của China communist center dù là biết sai pham luật pháp Quôc tế nhưng không che dấu đươc sư đấu tố của Dân-tôc VN cùng Toàn cầu phỉ bản cam chịu cần mang danh anh hùng vô sản bảo vệ Tư bản đỏ cho Gia tộc đủ rồi.? Chiến lươc Quốc tế ngăn chặn Vủ khi Nguyên Tư của Bắc Hàn chính do Mafia XIN JINPING là con bài chính xúi dục Hoa mù vơi HK đưa HK vào trân nhằm sa lầy như cuôc chiến Vietnam war trươc 1973 nay cũng tái lập chính Vietnam trở lai tôi đồ phản Dân-tôc bán Chủ quyền Vietnam cùng mối gây chia rẻ cùng đe dọa Vùng ASEAN là ngòai nổ chiến tranh Chinh-tri,Kinh-tế và Quân-sư của Red Communist Nation Center of the China communist cô lập và mở rộng vùng Chiế lược Quân sự chuyển biến sang Tây Phương băng vùng ấn Độ trên biển kể cả hanh trinh trên bộ như trên không “Một con đương liên thông hàng hóa” nếu DCSVN không chấp nhận sư thông đông với China Communist thì phải hành động công khai cho Dân-tộc một con đương sống trong danh dự của Luật pháp Quôc tế Thay đổi Thể chế theo hiệp thương trong đại hội TW6 qua tên nươc đầu phiếu có hai câu: một đổi mơi Thể chế “CÔNG-HÒA XA-HÔI” hai là Duy-tr̀i Thể chế “XA-HÔI CHU-NGHIA” nhưng tu chỉnh HP2013.nhằm từ bỏ ĐCSTQ thống nhầt Dân hiến qua các Nghiêp đoàn cơ sở đề cử các câp Lãnh đao .? nếu đông ý phiên hôi trao quyền Quôc hôi tam thơi xử lý quy chế trong vong 100 ngay công bố công khai HP và Tuyển chon Dân cử vào Biên chế Chinh thưc đầu phiếu sau thêm 100 ngay Toan dân đươc dâu phiếu chon ngươi mới Lãnh đao cho Dân tôc công khai co LHQ cử đai diên quan sat đông thơì Tuyên cáo chấm dức DCS va Thóat Trung Công bố Chủ quyền Biên đông của VIETNAM theo Luật Biển 1982 cua QT đồng thơi truật xuất Ngọai xâm trao tra trong vong 30 ngay các đaỏ và đất liền cũng như trên không phân của VIETNAM là chinh có Trông tai Quôc tế can thiêp.Củng như tao điều kiện cho Nhân dân Tư vệ băng Bạo lưc đối xư An ninh do China Communist Bao hành phản tra đây là cú đấm vào sưc mạnh của nươc lớn hiếp đáp nươc nhỏ cũng la sư ngăn chân của China communist dương đông kich tay xúi duc Băc Han đe doa Chiến tranh Nguyên tử đấu khẩu mồm đánh Hoa-ky khinh Thương quyên Humanliberty for Freedom của Bắc Hàn cùng sy nhuc nhân dân Nam-Haǹ cung các nươc nhỏ Lân cân ? Chúng tôi góp Chiến lươc trong về An Ninh Hoa Binh của Toàn cầu nên không muốn Hoa-ky vì kẻ mất tri có Chủ Nghia thưc thi Tam vô của China Communist đánh mất quyên Chinaseer of the Freedom chung đông nhân loai bi China communist do Mafia XI JINPING đánh mất cội nguôn dân tôc cùng bán rẻ các nươc đông minh thân cận khi dân tôc họ đươc sống lai Tư-duy và Nhân trí bi tôn thương trong thể chế của họ bach hai dân va Tổ-quôc.Chúng tôi củng mong Quy vi TWD/CSVN tư kiểm điểm tư duy hay ý thức hệ về quyền Human Right của Qúy vi nên phải hy sinh cho Dân tôc củng như Ma cô NGUYEN-PHU-TRONG nhìn lai cái kính soi măt lai ta chông tham nhủng cho ai kể cả ta đã hòan chinh chưa trong qua trinh theo đang noi gương Hồ Chủ Tich cai gì.? khi ta làm “Trươc nhất muốn làm Cách mang ta phải hoc đạo đức trươc,nếu không sẽ như con dao hai lươi tư đâm minh.? nếu ngươi lính bộ đội cầm súng,không hoc đạo đức tưc là tự sát.chính quyền không có Nhân dân tưc là chińh quyền tư chết.? mai đây dân Vietnam do China Communist đưa Dân tôc Hán hóa chăc là nô lệ Lao đông kẻ cả ông Trong có tên đó là suy tương ai thắng ai thua tư kiép ngươi tư đào thai lây con thứ 13 ngươi không ra ngơm chẳng phải.? Do đo Toàn cầu nói đừng hơn Humanliberty for Freedom kể cả Free of the war war của China communist tận diệt con ngươi để ăn và song khủng bô mao danh Dân-chu không có Tư do Lich sư co ghi trươc dây la TAU-Ô ngươi tau củ tao đói ăn kể cả ngay nay vai cán binh CSTQ vân ăn thit ngươi thủ lãnh còn đòi Bú sửa ngươi tai Thu đô China communist.Chung tôi Thanh thật cám ơn Qúy vi xem bài viêt gop ý của chúng tôi và hy vong Quy thân hưu co quan hệ tương quan với DCSVN nên ngiên cưu nhưng lời góp ý của chung tôi và chuyển về quy câp lãnh đạo tuy nghi xử lý nhằm khôi phục danh dư cùng tạo kỷ năng tŕi tuệ nhăm phụ hồi lai danh dư Đất nươc co hơn 4,000 năm nhưng bi mất dân tôc sau 80 theo đang hoc thuyết Kart mart chủ nghĩa Communist Nation thắng Tư bản Ngoai bản nhưng bi bỏ vào đông rát vào 1989 sup đổ./- Thank’s and Blees for All

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here