“Lỗ hổng” trong tiêu chí lựa chọn lãnh đạo cấp cao

Tô Văn Trường - BVN

37
Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư đảng CSVN.
- Quảng Cáo -

Từ lâu rồi, tôi đã đề cập đến vấn đề đánh giá tư tưởng của con người là một trong những vấn đề khó đánh giá nhất. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành quy định của Bộ Chính trị về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, trong đó nhấn mạnh đến tiêu chí tuyệt đối không tham vọng quyền lực và kiên định với Chủ nghĩa Mác – Lênin.

Để một xã hội phát triển lành mạnh về phía tiến bộ cần có:

(1) Một học thuyết phát triển đủ tốt và đủ tiên tiến,

(2) Một hệ thống luật pháp & thể chế & bộ máy nhà nước & thị trường tổ chức tốt,

- Quảng Cáo -

(3) Những cá nhân – con người tốt – tức là đủ phẩm chất lắp vào các vị trí của hệ thống số (2) và (3) thường đồng thời là sản phẩm của (1) và (2).

Hệ thống luật pháp và thể chế này (2) vừa sử dụng lại cũng vừa phát triển và giám sát các cá nhân (3) đó, khiến cho họ “không muốn, không dám, và không thể” tham nhũng, rộng hơn là phải đáp ứng được yêu cầu của vị trí công việc. Hệ thống cũng rất sớm phát hiện và đào thải những cá nhân không phù hợp – cả về đạo đức công vụ lẫn năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Một hệ thống yếu kém không thể làm được việc ấy dẫn đến người xấu thì lợi dụng leo được lên cao và trục lợi, người tốt bị loại từ “vòng gửi xe”, không có không gian để tồn tại hoặc bị tha hóa thành người xấu.

Các quy định mới do Tổng Bí thư ký ban hành chỉ đề cập đến bản thân những cá nhân tách rời mà không đề cập đến (1) và (2) nêu trên là một biến số phụ thuộc của vấn đề.

Kiên định Chủ nghĩa Mác – Lênin thuộc về học thuyết phát triển là một vấn đề rất lớn. Khi người ta kiên trì đi theo sự tiến bộ thì ta có thể dùng từ “kiên định”, còn ngược lại thì kiên định sẽ trở thành “bảo thủ, trì trệ” cản trở sự phát triển.

Ở các nước chậm tiến, người cầm đầu xưa nay đều có khuynh hướng muốn chọn người theo khẩu vị của mình, khiến cho con “matrioska” ngày càng bé đi. Nhưng nguy hiểm hơn là giả danh dân chủ, tập thể, tiêu chuẩn khách quan để áp đặt nhân sự “thủ túc” nhưng lại không chịu trách nhiệm gì hết.

Đọc kỹ tiêu chuẩn, tôi cho rằng đây chỉ là cách biên tập lại bằng ngôn ngữ khác của 27 biểu hiện của thoái hóa, biến chất, ‘tự chuyển hóa’, “tự diễn biến”… nêu tại Hội nghị TW4, khóa XII. Vì vậy, khi bàn về 27 biểu hiện nói trên mọi người đã có nhiều ý kiến thì Quyết định mới này chắc chắn cũng có lắm ý kiến. Chỉ có điều ngại nói ra thôi.

Tiêu chuẩn phải là những thước đo, tức là phải lượng hóa được, cân đo đong đếm được. Trong khi đó làm thể nào để khẳng định được “Tuyệt đối không tham vọng quyền lực” hay “Kiên định với Chủ nghĩa Mác – Lênin”? Cho nên trong cuộc sống thực, các tiêu chí này sẽ được dùng vào mục tiêu nào đó, chứ tuyệt nhiên không phải để chọn người tài. Chưa nói đến: Ai trong Đảng có thể giải thích được chuẩn xác Chủ nghĩa Mác – Lênin là gì? Nhất là so với nguyên gốc những gì Mác và Lê-nin đã viết ra. Nó có phải thực sự dẫn đường cho đất nước ta trong thế giới hôm nay?

“Trương Minh Tuấn, một kẻ thô lỗ, ăn không nên đọi, nói không nên lời”

Liên quan đến tiêu chí lựa chọn cán bộ lãnh đạo cấp cao, trong bài “Chính trị và kỹ trị” nhà báo Huy Đức đã huỵch toẹt nguyên văn như sau: “Nhiệm kỳ này vẫn rơi rớt không ít thành viên tiến thân bằng những nấc thang được lắp đặt bởi các “nguyên lý” của hai nhiệm kỳ trước đó. Nhiều nhà báo “uống rượu” với Trương Minh Tuấn, ngơ ngác khi chứng kiến một kẻ thô lỗ, ăn không nên đọi, nói không nên lời; làm trưởng phòng bảo vệ ở một cơ quan báo chí đã là quá đáng, bỗng nhiên trở thành Bộ trưởng có quyền cấp thẻ, rút thẻ của mình. Trương Minh Tuấn nếu không vượt thẩm quyền, ký quyết định cho MobiFone đi vay 8.900 tỷ mua một cơ sở hạ tầng truyền hình trị giá tối đa là 300 tỷ, liệu có thể có tiền, có cái ghế UVTƯ, bộ trưởng?”

Người dân có quyền đặt câu hỏi ai phải chịu trách nhiệm để nhiều thành viên tiến thân như kiểu của ông Trương Minh Tuấn để trở thành lãnh đạo đất nước?

Ngẫm suy, tiêu chuẩn lần này là để chọn những người không đổi mới, bởi đổi mới ở nước ta chính là nói ngược, làm ngược với những gì chủ nghĩa Mác – Lênin chỉ bảo. Đơn cử mấy thí dụ:

Việc vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin vào mỗi nước khác nhau ít nhiều, nhưng đều tuân thủ các “quy luật phổ biến” (9 quy luật) nêu trong Tuyên bố Moscova năm 1957 của 12 Đảng Cộng sản và công nhân các nước XHCN. Thực chất “9 quy luật”đó có một số nội dung quan trọng nhất, chủ yếu nhất, phổ biến nhất mà Liên Xô và các nước thuộc khối Liên Xô trước đây và Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay đang vận dụng:

(i) “Kế hoạch tập trung” là phải “xóa bỏ kinh tế thị trường”, phải là Cương lĩnh thứ 2 của Đảng;

(ii) “Sở hữu” phải là “công hữu về tư liệu sản xuất”;

(iii) Hợp tác hóa nông nghiệp;

(iv) “Tư tưởng” phải là “tư tưởng XHCN” vv…

Từ năm 1986 đến nay, nước ta chuyển sang kinh tế đa thành phần sở hữu, chuyển sang kinh tế thị trường, xóa bỏ việc hợp tác hóa trong nông nghiệp nên chúng ta từ một nước nhập bo bo để ăn, trở thành nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Như vậy thực tế, Việt Nam có còn kiên định theo chủ nghĩa Mác – Lênin?

Nhìn chung, việc vạch ra “tiêu chuẩn” và “chọn người theo tiêu chuẩn” là cách làm cũ, gắn với thể chế kinh tế chỉ huy tập trung quan liêu, do một đảng cầm quyền. Sòng phẳng ra mà nói, người ta vạch ra nhưng chưa nơi nào và chưa ở đâu thực hiện nó cả. Nó chẳng có gì hơn là cái bảng “Tiết hạnh khả phong” trao cho cô Tư Hồng. Điều cần tránh học mót lối thách cưới “gà chín cựa, ngựa chín hồng mao…” của vua Hùng gạt Thủy Tinh để Sơn Tinh chắc suất làm rể.

“Tam quyền phân lập”, “nhà nước pháp quyền”, “kinh tế thị trường”, “xã hội dân sự”, “tòa án hiến pháp” đã được chứng minh là một hệ thống luật pháp & thể chế & bộ máy nhà nước & thị trường tổ chức tốt, rất hiệu quả và thành công ở đa số các quốc gia. Nếu vì điều kiện gì đó, mà ta chưa có ngay hệ thống này thì cũng nên đặt lộ trình để có được hệ thống ấy thay vì cứ phải bàn mãi những cá nhân, con người tốt, tức là đủ phẩm chất lắp vào các vị trí của hệ thống theo lý thuyết (1) độc tài “nhân trị” hay “đức trị” luẩn quẩn mãi thế này.

Nếu như tiêu chuẩn có ý nghĩa thật, thì tiêu chuẩn trước hết mà dân cần ở người lãnh đạo là không bảo thủ, không tham nhũng. Cách chọn phù hợp là bầu cử công khai minh bạch, trong đó các quan chức ứng cử nói rõ những điều đổi mới muốn làm và khai báo tài sản của mình được giám sát công khai.

Đừng biến cán bộ, lại là cán bộ cao cấp nữa, thành những robot được lập trình sẵn cho những mục tiêu của lập trình! Cho đến nay, kể cả ở mức cao nhất có thể có được của phát triển trí tuệ nhân tạo, cũng không thể tạo ra được robot thay thế được con người, nó càng không thể có tâm hồn như con người. Cũng như không có một thứ chủ nghĩa hay sự kiêng cấm nào, có thể ngăn ngừa được sự sa đọa của con người nếu nó chỉ là một cái máy được lập trình và hoạt động trong một hệ thống hỏng. Mọi nỗ lực theo hướng này là ảo tưởng và duy ý chí, ngoan cố trốn tránh việc phải làm là xây dựng con người và xây dựng một hệ thống chính trị/xã hội lành mạnh.

Thiết nghĩ, trong hoàn cảnh hiện tại của nước ta là hãy cứ bám lấy cái gì đúng đã đề ra được, đó là trung thành với sự nghiệp dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh, bảo vệ Tổ quốc, thực hiện dân chủ & công khai minh bạch để thúc đẩy & rèn luyện cán bộ thực hiện mục tiêu này. Làm được như vậy là đất nước được nhờ rồi.

T.V.T.

Tác giả gửi BVN.

- Quảng Cáo -

37 CÁC GÓP Ý

 1. Ngày xưa đánh phong kiến . Thực dân. Đế cuốc có ý chí của tòa dân nên thắng lợi vẻ vang .
  Ngày nay tham nhũng tràn lan .nó là giặc nội xâm nguy hiềm thế sao không để cho Dân cùng lo liệu theo lời BÁC dậy .
  Năm nào cũng học đạo đức .lời dậy BÁC HỐ ?

 2. Kg học thuyết nào tuyệt đối cả nếu vận hành ì ạch kg theo sự phát triển tiến bộ của xh . Một thể chế , một nhà nước kg phục vụ cho dân sẽ sinh ra một thị trường kg lành mạnh , đạo Đức trong kinh doanh yếu kém thì làm sao tổ chức được thị trường tốt . Sự buôn lõng quản lý hay quả lý tồi kg có biện pháp chế tài nghiêm minh sẽ đưa những cá nhân , những người tốt thành kẻ tham lam , kẻ tội phạm

  • Rất đúng thượng bất chính thì hạ tất loạn. Nếu các vị muốn giữ thể chế này thì phải quản lý cho tốt thì nhân dân mới phục. Còn suốt ngày ca tụng cái gì cũng tốt cũng hay mà đi vi hành cuộc sống thực của người dân xã hội xuống cấp trầm trọng tha hóa biến chất còn hơn cả côn đồ đội lốt người tử tế thì người dân cũng phát ngán đưa lên đài báo trả muốn nghe và muốn đọc

 3. Chính sách nhân sự phá sản từ lâu. Giờ gọt chân cho vừa giày chẳng giải quyết gì đâu. Chân lý bao giờ cũng cụ thể. Ôm mớ lý luận vớ vẫn mà chết thôi

 4. Ông cố của con , nếu ông không tham vọng quyền lực thì ông còn ngồi ghế đãng trưởng CS làm gì ở cái tuổi sắp xuống lổ này???

  • Ông ngu sao không ngồi , thằng này nói lạ . Ông không ngồi để về hưu thì ông ngồi đâu , tụi nó lại lôi ông ra đấu tố lấy hết tài sản à , hết vàng dollars ông biết làm gì , nói mớ lý thuyết ông học được để sống tụi dân nó đánh bỏ mẹ ! Ủy ban KTTU đâu bắt thằng này cho ông

 5. Đất nước suy tàn từ thập niên của những năm 1990 khổ nỗi lúc đó chỉ có tác giả nvn hô hào mà chẳng ai theo ( nhân tài như lá mùa thu) đất nước này vững bền không phụ thuộc vào trung quốc thì phải có nhạc trưởng ( vua ) và ai là người xứng đáng để 90 triệu đồng bào nghe theo mới là cốt yếu.

 6. Tiêu chí mà tổng T lú đưa ra chắc chắn là người của tình báo hoa nam ,bọn chúng quyết tâm bảo vệ cái đảng cướp này bằng mọi giá

 7. Phật Thích ca thì ở Tây tạng Ấn độ,Quan thế Âm bồ tát thì Trung quồc,Chúa fêsu thì ở fêlusalem vậy mà giờ lại Mác lênin ,còn Bố Mẹ Ông Bà Tiên tổ đẻ ra miǹh đâu không tôn thờ học hỏi vì vậy Việt nam bị một lời nguyền khó rửa!

 8. Ko một học thuyết nào là luôn đúng trong suốt chiều dài lịch sử, nhất là nó được chứng minh bằng sự thất bại trên diện rộng ở trên bình diện thế giới, nhất là các luận điểm căn bản của học thuyết dưới sự phát triển hiện nay thì càng chứng tỏ nó là sai lầm, duy lý… vì vậy nếu XD xã hội dựa trên học thuyết như thế thì thất bại là thấy trước.

 9. 54 tuyển tập Mác Lê Nin đọc rồi .ngay câu đầu bài viết chỉ cần thêm chữ quá tham tàn sẽ dẫn tới diệt vong từ một gia đình nhỏ tới một xã hôi lớn cũng vậy thôi . Học , đọc , học sử 5 châu là trẻ con cumgx biết ngay mà

 10. Đúng vậy chuyện lựa chọn can bộ thi ai là người lựa chọn, lựa chọn ai? TB khi thằng Thành đang không có công ăn việc làm khi công ty muối làm ăn thất bát thì lại gặp một kẻ nào đó mo ne vào nghành tài chính. Rồi gặp gỡ , rồi lót tay để làm thu ky cho cán bộ cấp cao của tỉnh TB , chưa hết nó còn được bo trí về huyện Thái thụy làm bí thư, chủ tịch nuôi dưỡng là can bộ nguồn của tỉnh TB Nhung tro trêu thay về Thái Thụy các cụ lại nói rằng bố nó so nham giày Tay . Rồi nó cũng quay về với chức danh giam đoc sở kế hoạch đầu tư . Vậy đấy con đường thăng tiến của nhưng kẻ bất tài rất dễ khi được nhưng quan trên bất tài và mu quang.Gio bọn tôi gọi Thành ơi đến uống rượu nhưng không dám đến đâu các ông à.

  i

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here