Bơm tiền và lạm phát

PTS - Bà Đầm Xòe

- Quảng Cáo -

Nhiều bạn không tin không có lạm phát xẩy ra khi nhà nước bơm ra 1,2 triệu tỷ Việt Nam đồng (VNĐ), vậy chúng ta cùng thử làm 1 bài toán số học xem sao?

Tổng số tiền mặt trong nền kinh tế quốc dân bằng 5,5 triệu tỷ VNĐ tương đương 240 tỷ Đô La Mỹ (USD), giả sử tỷ giá là 23.000 VNĐ ăn 1USD.

Năm 2017 nhà nước bơm tiền thêm 1,2 triệu tỷ VNĐ tương đương 52 tỷ USD.

Bài toán trở nên cân bằng không lạm phát khi nhà nước kiếm đủ số tiền 52 tỷ USD để trung hòa với số tiền VN bơm ra là 1,2 triệu tỷ, nếu không kiếm đủ thì lạm phát.

- Quảng Cáo -

Số liệu thống kê ước nh m 2017

Lượng kiều hối ước tính cả năm 2017 là 5,5 tỷ USD.

Nhập siêu 6 tháng đầu năm 2,7 tỷ USD, cả năm ước tính là 5,5 tỷ USD.

Vay nước ngoài ODA 4,3 tỷ USD.

6 tháng đầu năm 2017 đầu tư FDI vào Việt Nam 20 tỷ USD, ước cả năm 40 tỷ USD.

1 năm khoảng 11 tỷ USD ra khỏi Việt Nam (3 tỷ mua nhà, 7 tỷ đi du học, 1 tỷ đi du lịch)

1 ngày chính phủ VN trả nợ gốc lãi vay 1.000 tỷ VNĐ, vậy 1 năm trả 16 tỷ USD.

Vậy ta có thể tính ra tổng số USD ra vào Việt Nam:

5,5 -5,5 + 4,3 + 40 -11 -16 = 17,3 tỷ USD.

Chênh lệch với số đô 52 tỷ là 34,7 (52 -17,3). Tức còn thiếu hụt 34,7 tỷ USD.

Ta có thể tính giá trị thực của USD sau khi nhà nước bơm ra 1,2 triệu tỷ VNĐ:

Tổng lượng tiền mặt: (5.500.000.000.000.000 +1.200.000.000.000.000)

Tổng lượng USD:257,3 tỷ (240 +17,3).

Tỷ giá thực tế USD năm 2017 bằng:

6.700.000.000.000.000 : 257.300.000.000 = 26.000 VNĐ/ 1USD

Nếu không có bàn tay của nhà nước thì giá 1 USD lên đến 26.000 VNĐ.

Tỷ giá lên dẫn đến lạm phát./.

- Quảng Cáo -

13 CÁC GÓP Ý

  1. Nhưng giá dola thực tế là 23.000vnd, vậy 3.000vnd chênh lệch nó ở đâu? Theo tôi nghĩ là đánh thuế để bù vào số tiền ảo 1,2 triệu tỉ nhà nước in ra. Nên mới gìm được tỉ giá dola ko tăng.

  2. Vẫn có chi tiết chưa chính xác lắm đó là nhập siêu 7 tháng đầu năm của DN Việt đã lên 15 tỷ đô và cả năm có thể là 25 tỷ.
    Nhập siêu nẻn tính DN Việt chứ khoing nên tính cả khối FDI vào sẽ làm lệch lạc một số tính toán thực tế.
    Nếu vậy thì phải cộng thêm 20 tỷ $ nhập siêu năm nay thì thâm hụt $ se là 54 tỷ.tính sơ sơ thì 1$ gần ăn 28k VNĐ rồi ấy chứ.

  3. Ngân hàng nhà nước VN mỗi lần thực hiện nghiệp vụ bơm tiền hoặc rút tiền về nhớ thông báo cho các nhà kinh tế học CÁI BANG để họ tính chỉ số lạm phát nhé.

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here