Wednesday, February 21, 2018

rang-san-ho-binh-thuan-2

Khu vực đáy biển Bình Thuận, nơi tiếp nhận chất thải mà Bộ Tài Nguyên và Môi Trường cấp phép cho nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 xả thải. Ảnh: VTC14.
No tags for this post.
Khu vực đáy biển Bình Thuận, nơi tiếp nhận chất thải mà Bộ Tài Nguyên và Môi Trường cấp phép cho nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 xả thải. Ảnh: VTC14.

BÀI TỪ 7 NGÀY QUA

ĐỪNG QUÊN XEM

GIỮ LIÊN HỆ

374,973Người hâm mộThích
3,479Người kết nốiKết nối
166Người kết nốiKết nối
23,914Người ghi danhGhi danh
...