Tính chất khủng bố của nhà nước cộng sản

Nguyễn Vũ Bình Blog RFA

30
Phan Sơn Hùng - người quay và tung video clip lên FB của anh ta quay một nhóm người xông vào nhà và hành hung gây thương tích cô Lê Mỹ Hạnh và phụ nữ khác.
Tên côn đồ Phan Sơn Hùng: bộ mặt tiêu biểu cho tính chất khủng bố của nhà nước cộng sản Việt Nam.
- Quảng Cáo -

Khủng bố là những hoạt động bạo lực, đe dọa sử dụng bạo lực và những hành vi gây sự sợ hãi dẫn tới tổn hại tính mạng, sức khỏe và tinh thần của cá nhân, nhóm người hoặc cộng đồng. Đặc trưng của khủng bố là việc thực hiện được lên kế hoạch nhắm tới mục tiêu và mục đích nhất định.

Xét trên phương diện nội dung, khủng bố có hai hình thái. Khủng bố bằng bạo lực trực tiếp làm tổn hại tính mạng, sức khỏe cả thể chất và tinh thần của con người. Hình thái thứ hai của khủng bố, là đe dọa sử dụng bạo lực và những hành vi gây sự sợ hãi làm tổn hại tinh thần con người. Đó là hình thái khủng bố tinh thần.

Dưới góc độ chủ thể sử dụng khủng bố, người ta chia làm năm loại khủng bố sau đây:

Thứ nhất là khủng bố nhà nước. Đây là hành động khủng bố do nhà nước thực thi, sử dụng các công cụ mà một nhà nước có sẵn như các cơ quan cưỡng chế, thực thi pháp luật dựa trên những phương tiện đã được hợp thức hóa.

- Quảng Cáo -

Thứ hai là khủng bố có sự tài trợ của nhà nước. Đây là hành động khủng bố của một nhóm khủng bố trong nước hoặc quốc tế, có sự tài trợ của chính quyền quốc gia.

Thứ ba là khủng bố của những người theo chủ nghĩa dân tộc, hoặc chủ nghĩa khủng bố mang màu sắc ly khai sắc tộc.

Thứ tư là khủng bố ý thức hệ, trong đó những kẻ khủng bố sử dụng hoạt động khủng bố để thay đổi một chính sách đối nội (ví dụ như luật phá thai) hoặc để lật đổ một chính phủ nào đó. Loại khủng bố này cũng có thể mang màu sắc tôn giáo.

Thứ năm là khủng bố của những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Các tập đoàn buôn bán ma túy có thể dùng hoạt động khủng bố để bảo vệ lợi ích riêng bằng cách tấn công chính phủ và các cá nhân có ý định gây khó khăn cho hoạt động và tầm ảnh hưởng của họ.

Nhà nước cộng sản nói chung và cộng sản Việt Nam nói riêng đã sử dụng khủng bố như một phương thức để áp đặt và duy trì sự thống trị của đảng cộng sản đối với nhân dân.

       I/ Lịch sử sử dụng khủng bố của nhà nước cộng sản

Nghiên cứu sự hình thành và cơ chế hoạt động của các chế độ cộng sản, chúng ta nhận thấy, đảng cộng sản là bậc thầy về sử dụng khủng bố, đạt tới mức độ nghệ thuật trong việc sử dụng khủng bố. Như đã phân tích trong bài viết: “Phác họa lại chân dung một chế độ”, các đảng cộng sản khi đã cầm quyền, họ thực thi một chiến lược chung nhằm thống trị người dân. Với ba trụ cột chính sách, đó là gieo rắc sự sợ hãi, tạo lập sự lệ thuộc và kiểm soát tư tưởng của người dân để đập tan sự phản kháng của người dân từ trong suy nghĩ. Việc xác lập sự thống trị và duy trì sự thống trị thời kỳ đầu của nhà cầm quyền cộng sản đã sử dụng triệt để chính sách khủng bố bằng bạo lực.

1/ Khủng bố bằng bạo lực là công cụ để nhà cầm quyền cộng sản xác lập sự thống trị đối với nhân dân.

Đến thời điểm này, khi hệ thống Internet phủ khắp toàn cầu, khi các tài liệu mật, tài liệu cũ được giải mật, bạch hóa, chúng ta đã biết được rằng, khủng bố gắn liền với các đảng cộng sản từ ngày còn trứng nước, chưa nắm được quyền lực. Ở Việt Nam, việc thủ tiêu những người yêu nước không đi theo con đường cộng sản đã được thực hiện từ những năm của thập kỷ 20-30 thế kỷ trước. Trong suốt thời gian hoạt động bí mật và chưa nắm được quyền lực, chưa một phút giây nào đảng cộng sản ngưng nghỉ việc khủng bố bằng cách thủ tiêu đảng viên các đảng phái khác hoặc những người không theo khuynh hướng cộng sản. Khi đảng cộng sản đã nắm được quyền lực thì mức độ và tính chất khốc liệt của việc khủng bố được đẩy tới mức cao nhất. Việc khủng bố và triệt hạ thành viên các đảng phái khác ngay sau khi cướp được quyền đã đẩy các đảng phái vào một vòng xoáy bạo lực. Đảng cộng sản thủ tiêu đảng viên đảng phái khác, các đảng phái khác cũng phải hành động tương tự, nhưng mức độ tàn bạo và triệt để không thể so sánh với đảng cộng sản. Đỉnh điểm của việc sử dụng khủng bố bằng bạo lực phải tới khi cải cách ruộng đất mới đạt tới mức nghệ thuật. Mục đích thật sự của cải cách ruộng đất là gieo rắc sự sợ hãi, một trong ba trụ cột chính sách nhằm thống trị người dân. Đồng thời cải cách ruộng đất còn có mục tiêu bần cùng hóa nhân dân để tạo lập sự lệ thuộc. Đây chính là việc sử dụng khủng bố như một công cụ để xác lập sự thống trị. Số người bị giết, bắt giam và hậu quả khủng khiếp của cải cách ruộng đất hầu như ai cũng đã biết, ở đây chỉ phân tích khía cạnh việc sử dụng khủng bố trong cải cách ruộng đất của đảng cộng sản đã đạt tới mức nghệ thuật.

– Kế hoạch chuẩn bị bí mật, bất ngờ, rất chu đáo và không ai hiểu nổi. Theo các sách báo, cũng như truyền miệng kể lại, tiến trình cải cách ruộng đất đã diễn ra thực sự bất ngờ và không ai hiểu nổi. Các cán bộ, thậm chí cấp trung ương cũng trở tay không kịp. Gia đình, người thân của họ cũng bị đấu tố và thiệt mạng không ít. Một chứng cứ rõ ràng nhất, theo học giả Hoàng Văn Chí trong cuốn sách của ông “Từ thực dân đến cộng sản”, đó là kế hoạch sửa sai có trước khi cải cách ruộng đất diễn ra. Điều này đã chứng tỏ, sự chuẩn bị vô cùng bài bản, kỹ lưỡng.

– Những nạn nhân của cải cách ruộng đất, có rất nhiều người là đảng viên cộng sản, là chủ tịch, bí thư hoặc cán bộ xã đã bị đấu tố. Trước khi chết, họ vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, vẫn còn hô: “Đảng cộng sản muôn năm”, “Hồ Chủ Tịch muôn năm”. Đây chính là khủng bố đạt đến mức nghệ thuật, nạn nhân trước khi chết còn chúc tụng cho những kẻ chủ mưu, thủ ác.

– Với việc “phóng tay phát động quần chúng”, đảng cộng sản đã sử dụng các tầng lớp vô học, cặn bã trong xã hội cho việc khủng bố và tàn sát nhân dân. Lý do là, đến khi xảy ra sự việc, sự cố và quy trách nhiệm, đảng sẽ rũ bỏ trách nhiệm của mình. Với kế sách mượn đao giết người và màn xin lỗi cũng như xử lý kỷ luật qua loa trong đảng, đảng cộng sản đã thành công mỹ mãn trong việc sử dụng khủng bố bằng bạo lực để thiết lập sự thống trị của mình.

2/ Sử dụng khủng bố trong nội bộ đảng cộng sản

Đây là điểm đặc biệt của các đảng cộng sản và quốc tế cộng sản trên thế giới. Mục đích của việc cho phép khủng bố trong nội bộ chính là quá trình chọn lọc tự nhiên để tìm ra những thủ lĩnh đủ phẩm chất, bản lĩnh và kinh nghiệm của một lãnh tụ cộng sản. Một mặt, chỉ có những kẻ thông minh, tinh quái nhất mới thoát khỏi các đòn khủng bố của các đồng chí của mình, đồng thời tìm ra cách thức hiểm độc nhất để loại bỏ các đối thủ – đồng chí. Mặt khác, năng lực và bản lĩnh sử dụng khủng bố được tôi luyện ngay trong nội bộ giúp cho việc sử dụng khủng bố các đối tượng khác như kẻ thù của đảng, đối lập chính trị, nhân dân được triệt để và đạt hiệu quả cao nhất. Lịch sử đấu đá và khủng bố trong nội bộ quốc tế cộng sản và các đảng cộng sản đã chứng minh điều này.

Ở Việt Nam, điều này cũng không phải là ngoại lệ. Bất kể là ai, khi đã có quan điểm ngược lại với đường lối chính sách của đảng cộng sản, hoặc là đối thủ chính trị, có nguy cơ đe dọa quyền lực, địa vị vẫn bị triệt hạ. Trong giai đoạn mới cướp được quyền lực, trong nội bộ đảng cộng sản có rất nhiều người, chỉ vì quan điểm không triệt để, đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Sau này, việc sử dụng khủng bố trong nội bộ có phần giảm đi, nhưng vẫn được sử dụng trong những trường hợp bế tắc hoặc cấp bách…

(còn nữa)

Hà Nội, ngày 28/6/2017

N.V.B

- Quảng Cáo -

30 CÁC GÓP Ý

 1. Là một người sinh ra và lớn lên ngay chiến khu ngọc trạo ! Dân chúng tôi đã sống với cộng sản từ năm 1940 tôi khẳng định tác giả đã nói đúng tim đen của cộng sản !

 2. TỰU TRUNG CSQT HAY CSVN LÀ SƯ TỔ CỦA CÁC LOẠI KHỦNG BỐ HAY LÀ NÓI MỘT CÁCH RÕ RÀMG HƠN, CS LÀ BẬC THẦY CỦA CHỦ NGHĨA KHŨNG BỐ TÀN BẠO VÀ CÓ HỆ THỐNG NHÂT TRONG LỊCH SỬ NHÂN LOẠI

 3. thang adm cui bap. . . dung tu khung bo nghe cha lot tai ti nao. . . may trang phan dong nay het nguoi tai roi hay sao mak de may thang ko cho nhuc thuc ve ngon tu va doc hieu len viet bai the nay. . . dung cau tu cha phu hop eo gi

 4. Ta quien no khung bo
  Nguoi dan hon phat zit
  Nen bay gio nguoi dan
  Kg yen than dau toi bi toi
  Biet du cho 1 ngay cung kg
  Yen than troi oi che do tan
  Nhan va tan ac cua cong san vn

 5. Nói ngắn gọn cho bọn phản quốc… chúng mày xuyên tạc đảng… chúng mày dành cho đảng những lời lẻ phỉ báng nhất….hahahaha bố chúng mày có biết nhục ko… chính cái đảng mà chúng mày bêu xấu này ngày xưa bằng những con người đầu trần chân đất… họ đã quét sạch pháp mỹ và bọn việt nam cộng hòa bù nhìn chúng mày đấy… haha nghĩ thấy xấu hổ không… chê người ta tàn tạ mà trong khi đc thằng mỹ đen rót mỹ kim rót lính cho cũng thua người ta… BÁCH NHỤC

  • Mai Vũ Đảng Vịt Cộng của anh ba bồi bếp là cái quái gì ? Việt cộng quét sạch pháp mỹ và bọn việt nam cộng hòa nhưng lại sợ Tàu Cộng đến đái cả ra quần https://www.youtube.com/watch?v=PU2EbOebt14
   Tổ tiên loài sản ở liên Bang Nga chết hết mẹ nó rồi, Áo mặc sao qua khỏi đầu. Trứng làm sao khôn hơn vịt.

 6. Cai lu phan quoc tui may suot ngay lam tro he.Tao thay toi nghiep tui bay qua.So nguoi ta quen nen lau lau sua cho nguoi ta nho ha.Nguoi ta don 42 nam nay qua la ko sai”CAI LU 3 QUE XO LA TUI NO DAU BIET GI LA NHUC VOI XAU HO”.Thay dung ghe.

 7. Dm bon nay noi ma ko suy nghi -cai dau cung voi tu tuong cuong chong cong -thi duoi con mat bon may cs cai gi cha xau -co chiu mo mat chó ra ma nhin xh duoc cs vn lanh dao pat trien the nao -bang giao voi bao nhieu nuoc – Bo My chung may con pai thua nhan moi tbt sang tham -chung may la mot lu ech ngoi day gieng -chi biet keu va la -mot lu tam than hoang tuong –

 8. RFA môt nũ suyên tac bia đăt , nói náo lấy tiền bon không hác gì loai đâm thuê chém mướn bon hốn chết không nhắm mắt ,tao hỏi chúng mày i s từ đâu mà gia , mốn ỉa vào mõm ti madia rfa ma phi a

 9. Lũ Csvn súc vật, hút máu dân, bán hàng trên Fb mà nó cũng đòi thuế, cái gì nó cũng bắt thuế, chế độ thối nát nhất trên thế giới, hút máu dân = mọi cách… + svn nên bị lật đổ dân mới hết bị bốc lột. 1 chế độ thối

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here