Bầu cử Anh Quốc (cập nhật lần cuối)

0
Jeremy Corbyn - Theresa May
- Quảng Cáo -

ANH QUỐC (CTM Media) – Ngày hôm nay, Thứ Năm 8 Tháng 6, 2017, người dân Anh Quốc đi bầu để chọn 650 dân biểu Hạ Viện Quốc Hội, mà kết quả sẽ ấn định đảng phái nào sẽ được cử chức vụ Thủ Tướng và thành lập chính phủ cho nhiệm kỳ 5 năm trước mặt. Tuy là một thể chế đa đảng nhưng quyền điều hành đất nước luân chuyển giữa 2 đảng là Đảng Lao Động (Labour), mà người lãnh đạo hiện nay là ông Jeremy Corbyn, và Đảng Bảo Thủ (Conservative) mà người lãnh đạo là bà đương kim Thủ Tướng Theresa May.

Bà Theresa May trở thành lãnh đạo đảng Bảo Thủ vào ngày 11/7/2016, sau khi cựu Thủ Tướng David Cameron từ chức sau kết quả cuộc trưng dầu dân ý mà dân Anh quyết định rút ra khỏi Cộng Đồng Châu Âu, và trở thành Thủ Tướng sau đó.

Nhiệm kỳ của bà May bình thường sẽ chấm dứt vào ngày 7 Tháng 5, 2020. Tuy nhiên, vào Tháng 4 vừa qua Thủ Tướng May đã quyết định tổ chức bầu cử lại, sớm trước kỳ hạn. Mục tiêu bà May nhắm tới là muốn cuộc bầu cử sớm này mang lại cho đảng Bảo Thủ của Bà đa số áp đảo hơn trong Quốc Hội để có thể rảnh tay hơn để thực hiện những chính sách mong muốn, đặc biệt là vấn đề rút khỏi Cộng Đồng Châu Âu, mà theo ấn định thì Anh Quốc sẽ rút ra khỏi Cộng Đồng Âu Châu vào Tháng 3 năm 2019.

Phòng phiếu hiện còn mở và sẽ đóng cửa vào lúc 10 giờ tối và sẽ có những kết quả đầu tiên.

- Quảng Cáo -

Cập nhật lúc 4.30am sáng Thứ Sáu 9/6/2017: Đảng Bảo Thủ của bà Theresa May đã đạt được 253 ghế (mất đi 11 ghế cũ), Đảng Lao Động của ông Jeremy Corbyn đã được 231 ghế (chiếm được thêm 28 ghế mới). Muốn được đa số quá bán tổng số ghế trong Hạ Viện Quốc Hội là 650 cần phải đạt được 326 ghế. Với kết quả biết được cho tới giờ phút này thì dường như bà May đã hoàn toàn thất bại trong kế hoạch gia tăng số ghế trong Quốc Hội cho Đảng Bảo Thủ của Bà, thậm chí còn bị mất đi một số ghế.

Cập nhật lúc 6.30am sáng Thứ Sáu 9/6/2017:

Đảng Bao Thủ dự đoán cuối cùng sẽ chiếm được được 316 ghế, thiếu 17 ghế để có đa số quá bán.  Kết quả là một Quốc Hội “treo” (hung parliament). Đảng Bảo Thủ sẽ phải liên kết với các đảng nhỏ khác để lập chính phủ. Riêng tương lai cá nhân bà Theresa May thì rất bấp bênh.

Cập nhật lúc 9.00pm tối Thứ Sáu 9/6/2017:

Đảng Bảo Thủ chiếm được 318 ghế (so với 330 trước bầu cử), thiếu 8 ghế để có đa số quá bán, mất đi 12 ghế. Đảng Lao Động được 261 ghế so với 232 trước bầu cử, thiếu 65 ghế để có đa số quá bán.

Các đảng nhỏ là Đảng Scottish National Party chiếm 35 ghế; Đảng Liberal Democrats (LibDems) chiếm 12 ghế; Đảng Democratic Unionist Party (DUP) được 10 ghế; 10 ghế khác thuộc về một số đảng nhỏ khác, và 1 ghế còn chưa biết thuộc về ai.

 

Nhưng phản ứng đầu tiên ngay trước khi kết quả cuối cùng được công bố là ông Corbyn đề nghị bà May từ chức Thủ Tường vì thất bại to loớn qua kết quả bầu cử. Phần bà May thì chưa có tuyên bố gì cho dù ngay trong nội bộ đảng của Bà đã có ý kiến đề nghị bà May xem lại vai trò của Bà ở trong Đảng.

Hẳn nhiên là trong những ngày tháng trước mặt nước Anh sẽ trải qua nhiều khó khăn và xáo trộn chính trị đặc biệt liên quan đến Cộng Đồng Châu Âu.

 

***

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here