Linh Mục Đặng Hữu Nam sẽ sẵn sàng chết vì Formosa

Rubik.Tv

2
- Quảng Cáo -

Linh Mục  Đặng Hữu Nam chia xẻ trong buổi lễ với giáo dân giáo xứ Quỳnh Lưu: Chúng ta sẽ đi kiện Formosa, sẽ đi một cách ôn hòa, hoàn toàn bất bạo động, nếu chúng ta bị đập, chúng ta ngồi xuống đọc kinh, và họ đập chúng ta như thế nào kệ họ. Họ giết chúng ta cũng kệ họ không chống lại.

Tôi cũng sẵn sàng đến để họ giết, nếu họ muốn giết để dập tắt chúng ta,  bởi vì chúng ta làm điều đúng, chết cho cái đúng.

Nguồn: Rubik Tv

- Quảng Cáo -

2 CÁC GÓP Ý

  1. Linh Mục Đặng Hữu Nam ông tự thiêu đển phản đối như phật giáo đã làm đó(thích quảng đức) đãa rất hiệu quả chú ông thành công

  2. Linh Mục Đặng Hữu Nam ông tự thiêu đển phản đối như phật giáo đã làm đó(thích quảng đức) đãa rất hiệu quả chúc ông thành công

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here