Bài thơ dự thi số 99 – Tựa: TƯỞNG NIỆM 38 NĂM TRẬN CHIẾN BIÊN GIỚI

0
- Quảng Cáo -

99 Bài thơ dự thi số 99 – Tựa: TƯỞNG NIỆM 38 NĂM TRẬN CHIẾN BIÊN GIỚI

Tên tác giả: Hoàng Hạc

 

Tưởng Niệm 38 năm trận chiến biên giới!

Dân ta trong kiếp lầm than
Việt Nam tan nát, quê hương rã rời
Ngày này trận chiến tơi bời
Mấy mươi năm trước, hỡi ôi kinh hoàng
Giặc thù nhung nhúc tràn sang
Chúng đông như kiến sáu mươi vạn người
Giặc về tanh tưởi máu tươi
Quân thù máu đổ, quân nhà tan thây
Thương thay, những vũng sình lầy
Đó là xác trẻ, người già , dân đen
Thương thay những phận thấp hèn
Phong ba bỗng nổi, cả làng phanh thây
Việt Nam ơi hỡi máu nhầy
Trên cây đầu giặc, hay đầu Việt Nam?!
Việt Nam chưa hết kinh hoàng
Một vùng tang trắng, bắc phần Việt Nam
Việt Nam tôi quá điêu tàn
Quê hương thống khổ, đoạ đầy trần gian
Ngày nay trang sử viết càn:
” Dậy cho bài học, hỡi quân bạc tình”
Một câu nói, giết dân mình
Bao nhiêu lính gục, xác dân chôn vùi
Đảng kia cái  đảng “chồn lùi”
Cũng vì chủ nghĩa, gây bao kinh hoàng
Chặt đầu, mổ bụng, móc gan
Xe tăng cán xác, xác người nát tan
Bao nhiêu thiếu nữ trong làng
Không còn manh áo, ruột gan đùm đề
Nhìn kia những cảnh tái tê
Cô kia xinh đẹp, xác trần còn đâu?!
Còn lại có mỗi đầu lâu
Xác thân tan nát, trên cành cây cao
Nhìn đây cho rõ nhìn vào
Một thân phụ nữ chỉ còn mình thôi
Lũ quân Tàu mán quá tồi
Đôi chân đã mất,  tay ôi không còn
Đầu cô cũng mất, vú còn lỗ sâu!

- Quảng Cáo -

Việt Nam hỡi, hãy hận căm
Càng  căm, càng hận, đứng lên làm người
Việt Nam quyết phải xinh tươi
Quê hương quyết phải rạng ngời sử xanh
Còn loài cộng phỉ hôi tanh
Máu minh còn đổ quê mình tan thương
Việt Nam ta đã tỏ tường
Ngoại lai chủ nghĩa diệt vong dân tình
Việt Nam phải tự cứu mình
Toàn dân đứng dậy, quyết tâm một lòng!

Hoàng Hạc

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here