Bài thơ dự thi số 37 – Tựa: KHÚC QUÂN HÀNH

2
- Quảng Cáo -

37 Bài thơ dự thi số 37 – Tựa: KHÚC QUÂN HÀNH

Tên Tác giả: Dế Mèn

 

KHÚC QUÂN HÀNH

Sương gió yên
dõi nghe theo hình dáng
Đoàn vệ binh
hành quân trong sớm rạng
Nhịp trống tim
rộn ràng nhiệt lòng cháy
Mũ cài hoa
mẫu đơn thắm tình đầy
Nguyện xung phong
giữ yên tròn xã tắc
Quyết quyên sinh
đánh tan Hán tà tặc
Hẹn ước tròn
nhạc khúc vọng trùng mây.

- Quảng Cáo -

30/1/2017
Dế Mèn

- Quảng Cáo -

2 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here