Giải Ba: CHÚNG TÔI ĐI…
– Tác giả: Nguyễn Xuân Nghiã

3
- Quảng Cáo -

15 Bài thơ dự thi số 15 – Tựa: CHÚNG TÔI ĐI…

Tên Tác giả: Nguyễn Xuân Nghiã

CHÚNG TÔI ĐI…

(Kính viếng hương hồn 74 người lính hải quân VNCH đã hy sinh tại Hoàng Sa ngày 19/1/1974.)

- Quảng Cáo -

Ngày 19 tháng 1 năm 1974,
khi ngã xuống…
Các anh của phía bên kia
Sau 30/4/ 1975,

Ngộ ra…
Chúng tôi cùng các anh một phía.

*

Chúng tôi  đến tượng đài anh hùng dân tộc
Chúng tôi vào nghĩa trang người lính VNCH
Chúng tôi đi ra biển,
Nơi con sóng có hồn.
Đau mất Hoàng Sa
Đau mất Trường Sa.
Ngày 19/1/1974 các anh không đầu hàng;
sau 1975, bọn vong nô bán đứt…

Họ sợ chúng tôi nghiêng mình trước các anh,
Họ sợ chúng tôi lột mặt Trần Ích Tắc.
Họ xé vòng hoa…,
Đạp bỏ hương nhang…
Chúng tôi đốt lên cho hương hồn các anh thơm ngàn thuở.
Với họ các anh là thù địch
Với chúng tôi các anh người hiến dâng.

Chúng tôi đi,
Bất chấp hiểm nguy
Cho một ngày toàn dân thấu hiểu
Bên nào chính danh:
NGÃ XUỐNG VÌ TỔ QUỐC.

Nguyễn Xuân Nghĩa (Nhà văn, cựu Tù Nhân Lương Tâm)
Đêm ngày 16/1/2017.

- Quảng Cáo -

3 CÁC GÓP Ý

Comments are closed.