CSVN chạy trốn ác mộng Formosa!

Trung Điền - Web Việt Tân

1
- Quảng Cáo -

Bộ Trưởng Tài Nguyên – Môi Trường Trần Hồng Hà lại chọc giận thiên hạ vào những ngày đầu năm 2017 khi ký quyết định công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành Tài nguyên – Môi trường năm 2016. Trong 10 sự kiện này hoàn toàn không có biến cố cá chết hàng loạt xảy ra ở 4 tỉnh miền Trung do công ty gang thép Formosa Hà Tĩnh gây ra vào đầu tháng 4 năm 2016.

Một biến cố đã làm ảnh huởng đến đời sống của hàng triệu người dân sống về nghề biển, du lịch, dịch vụ tại 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế lại không được nhắc đến trong 10 sự kiện môi trường, cho thấy là lãnh đạo CSVN đang tìm cách trốn chạy ác mộng Formosa.

Tại sao CSVN lại cố tình chạy trốn ác mộng Formosa?

Bài viết của tác giả Trung Điền, đăng trên trang web Việt Tân.

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

Comments are closed.