Ðảng CSVN ‘vã mồ hôi’ đối diện
nguy cơ ‘tự tan rã’

Người Việt

24
Ba nhân vật chóp bu của đảng CSVN gồm Nguyễn Phú Trọng (giữa), Nguyễn Xuân Phúc (phải) và Trần Ðại Quang (trái) đang đối diện với nguy cơ tan rã của đảng. (Hình: KHAM/AFP/Getty Images)
- Quảng Cáo -

Ðảng CSVN đang lo lắng đối phó với tình trạng “tự chuyển biến,” “tự chuyển hóa” từ trong nội bộ của đảng. Một điều cho thấy đảng chính trị độc tài này ở Việt Nam đang sợ bị tan rã từ trong ra.

Cuộc họp trung ương đảng CSVN vừa diễn ra vào các ngày từ 9 đến 15 tháng 10, 2016. Ngay hôm khai mạc, trang mạng “chinhphu.vn” đăng bản tin thuật lời ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng cảnh cáo nguy cơ tan rã của đảng CSVN khi mà tình trạng “tự chuyển biến,” “tự chuyển hóa” từ trong nội bộ của đảng “vẫn chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, có mặt còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn, có thể gây ra những hậu quả khôn lường.”

Trên tổng thế, tại hội nghị này, Ban Chấp Hành Trung Ương của đảng CSVN “thảo luận, cho ý kiến về tình hình kinh tế-xã hội năm 2016, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017; một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện ‘tự diễn biến,’ ‘tự chuyển hóa’ trong nội bộ và một số vấn đề quan trọng khác…”

Tuy nhiên, hôm 31 tháng 10, hai tuần lễ sau khi hội nghị châm dứt, Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) đăng tải toàn văn “Nghị quyết Trung ương 4 – Khóa XII” hoàn toàn đề cập đến một vấn đề duy nhất là đưa các giải pháp đối phó với vấn nạn “tự chuyển biến,” “tự chuyển hóa” của “một bộ phận không nhỏ” của đảng CSVN. Nếu không đối phó được, hệ quả tất yếu sẽ dẫn tới sự tan rã của đảng.

- Quảng Cáo -

Nghị quyết này được phổ biến tới tất cả các “chi bộ” đảng trên cả nước. Nó tố cáo “một bộ phận không nhỏ” các đảng viên CSVN đã nhìn ra sự bịp bợm của đảng. Những kẻ có chức có quyền trong đảng chỉ tận dụng cơ hội để đục khoét, tham nhũng.

Một chuyện chính yếu vốn được lập đi lập lại hàng năm được bản nghị quyết nhắc lại nữa là “tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi” nhưng bản nghị quyết nói trên kêu rằng “có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước.” Ðồng thời “tình hình mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ không chỉ ở cấp cơ sở mà ở cả một số cơ quan trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty.”

Bản nghị quyết kể ra rằng, “Nhiều tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế trong nhận thức, lơ là, mất cảnh giác, lúng túng trong nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn ‘tự diễn biến,’ ‘tự chuyển hóa’; việc đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị còn bị động, thiếu sắc bén và hiệu quả chưa cao.”

Bản nghị quyết kêu rằng “sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới ‘tự diễn biến,’ ‘tự chuyển hóa’ chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Ðảng và dân tộc.”

Những vấn nạn nêu trên “làm giảm sút vai trò lãnh đạo của đảng; làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với đảng, là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của đảng và chế độ, bản nghị quyết viết.

Bản nghị quyết kêu rằng, “Các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh thực hiện chiến lược ‘diễn biến hòa bình,’ lợi dụng các vấn đề ‘dân chủ,’ ‘nhân quyền,’ dân tộc, tôn giáo và những yếu kém, sơ hở, mất cảnh giác của ta để xuyên tạc, bóp méo tình hình; cổ xúy cho lối sống hưởng thụ, thực dụng, ích kỷ, cá nhân chủ nghĩa; Ðồng thời, cấu kết với các phần tử cơ hội và bất mãn chính trị hoạt động ráo riết, chống phá cách mạng ngày càng tinh vi, nguy hiểm hơn.”

"Nghị quyết trung ương 4" được nhanh chóng tổ chức "hoc tập" tại Tây Ninh . Ảnh: Internet
“Nghị quyết trung ương 4” được nhanh chóng tổ chức “hoc tập” tại Tây Ninh . Ảnh: Internet

Bản nghị quyết vạch ra những dấu hiệu của “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ đảng như “Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc tổ chức của đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; đòi thực hiện ‘đa nguyên, đa đảng’; đòi thực hiện thể chế ‘tam quyền phân lập,’ phát triển ‘xã hội dân sự.’ ‘Nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.’ ‘Kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, chống đối trong nội bộ. Lợi dụng và sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội để nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Ðảng, gây chia rẽ nội bộ, nghi ngờ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.’ Ðòi ‘phi chính trị hóa’ quân đội và công an.”

Bản nghị quyết viết tiếp: “Móc nối, cấu kết với các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị để truyền bá tư tưởng, quan điểm đối lập; vận động, tổ chức, tập hợp lực lượng để chống phá Ðảng và Nhà nước.” “Phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng đối với báo chí, văn học-nghệ thuật.” “Lợi dụng vấn đề ‘dân chủ,’ ‘nhân quyền,’ dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ nội bộ, gây chia rẽ giữa các dân tộc, giữa các tôn giáo, giữa dân tộc và tôn giáo, giữa các dân tộc, tôn giáo với đảng và nhà nước.”

Ðể đối phó lại với nguy cơ tan rã, ngoài nhu cầu “tự phê bình và phê bình” nghị quyết đề ra chủ trương họp tập ở mọi cấp, mọi ngành “tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng.”

“Hàng năm, người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên có cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, ‘tự diễn biến,’ ‘tự chuyển hóa’; các cấp ủy, tổ chức đảng kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình,” nghị quyết nói trên viết.

Ðống thời với việc đó, đảng CSVN sẽ “tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo chí, xuất bản, Internet, mạng xã hội. phát huy vai trò, nêu cao trách nhiệm của các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí trong công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ‘tự diễn biến,’ ‘tự chuyển hóa.’”

Bộ Trưởng Bộ 4T Trương Minh Tuấn
Bộ Trưởng Bộ 4T Trương Minh Tuấn. Ảnh: Internet

Mấy ngày gần đây, người ta thấy nhiều báo trong nước phổ biến một bài viết rất dài của ông Bộ Trưởng Thông Tin và Truyền Thông CSVN Trương Minh Tuấn, “Nguy cơ ‘tự diễn biến,’ ‘tự chuyển hóa’ trong báo chí và giải pháp khắc phục.”

Ông ta lên án giới làm thông tin tuyên truyền phục vụ chế độ tuy ăn lương nhà nước mà lại có “thái độ hai mặt, theo chủ nghĩa cơ hội; tách rời đảng và quyền tự do báo chí; tùy tiện coi báo chí phương Tây là chuẩn mực; báo chí phục vụ nhóm lợi ích.”

Khi đọc diễn văn kết thúc hội nghị Trung Ương 4, ông Nguyễn Phú Trọng thấy kêu ca đảng viên “phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin; nói trái, làm trái quan điểm, đường lối của đảng; thậm chí sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, phụ họa theo những nhận thức, quan điểm sai trái, lệch lạc…”

Liệu những cuộc học tập sắp được tổ chức có cứu được đảng CSVN khi cái “bộ phận không nhỏ” cứ lớn lên mãi? (TN)

- Quảng Cáo -

24 CÁC GÓP Ý

 1. Làm sao người nhật có tiếng, nước nhật dân chủ hùng mạnh đại cường quốc kinh tế??
  Chính trị sáng tỏ, sự thật trên hết, mạng sống, tiền bạc, quyền hành điều sau dân tộc đất nước, còn lũ csvn?? Chết banh xác gấp cho dân được nhờ

 2. Buồn quá nghị quyết kỳ này không có thế lực thù địc nào, toàn trong đảng tự sướng, tự diễn biến, tự chuyển hóa, đưa đảng lên tầm cao mới, chắc tự mở hội ăn mừng nữa thôi.. đang chờ.

 3. Trong quá khứ đã từng có gần 100 quốc gia tự nhận là theo chế độ Xã hội chủ nghĩa. Nhưng hiện nay chỉ còn 5 quốc gia theo Xã hội chủ nghĩa là: Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Cuba, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (Bắc Triều Tiên), Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  TẠI SAO ?

 4. Tại người dân Vn còn nằm trong cs mê hồn trận, một khi ra khỏi nhìn thấy được hết rồi … thì csvn như bọn cs đã tan rã, có nghĩa là tan thành mây khói và không ai muốn nói tới một quá khứ đau buồn đen tối đầy dối trá ác độc và mâu thuẫn, một quá khứ sống để phục vụ cho một thiểu số như nô lệ không tự do và tất Cả cái gì tốt nhất điều bị chà đạp thay đổi đóng khuông cho phù hợp với bọ đầu sõ cực đoan để củng cố quyền lực kéo dài chế độ man rợ phi nhân. ĐMCSVN

 5. Có lẽ Đặng Tiểu Bình đã đúng khi nói với các Đảng viên Đảng CSTQ: Không một thế lực tư bản nào có thể đánh đổ được Đảng CS ma Đảng tự tan rã như cây cổ thụ bị mục ruỗng từ trong, tự đổ sập.Có lẽ Đảng CSVN đã đến hồi kết này chăng và đây là vận hội cho dân tộc Việt Nam!.

 6. Cơ chế thị trường bị kềm hãm đó . Đảng thì ghì dây cương kéo thụt lùi .

  Nôi bộ cựu đảng viên bất mãn đã lâu rồi .

  Gọi là Trên bảo mà dưới hết tin . Nhất là hiện tại cơ chế điều hành của Trên => Trật lất . ( đổi mới lần 2 này rất rắc rối hầm bà lằng )

 7. Khổ quá đó là quy luật của tự nhiên chớ phải của thế lực thù địch nào đâu ? Tự diễn biến theo thời gian là phát triển, tự thoái hoá theo thời gian là lão hoá. Mọi việc sinh tử phải quy luật tự nhiên

 8. Cho tớ hỏi anh tiến sĩ XD đảng Nguyễn Phú Trọng một câu này nhá: Cái gì khiến cho một mặt hàng, một thương hiệu tồn tại lâu dài? Câu trả lời là “Chất lượng” và “Giá thành” đúng không? Cái quy tắc đó nó áp dụng cho hầu hết mọi thứ trên đời trong thời đại ngày nay với cả những công ty bán sản phẩm lẫn các công ty cung cấp dịch vụ. Ngay cả một chính phủ hay những người đứng đầu một quốc gia cũng phải theo nguyên tắc đó. Dân bầu anh ra để làm việc cho dân. Anh phải làm sao cho xứng đáng với những đồng lương anh được trả. Vậy tập đoàn CS của anh Trọng, cái hệ thống gông cùm đang xiết cổ chín chục triệu đồng bào Việt Nam đáp ứng được bao nhiêu phần trăm cái tiêu chí đó? Nói về “chất lượng” nhất định là không đạt rồi khi mà đảng viên toàn “tha hóa”, “biến chất”, “tham nhũng”, xài bằng giả… Tóm lại là toàn “sâu” với “chuột”. Thế còn về “giá thành” cho những mặt hàng cực kỳ tồi tệ ấy thì sao? Không hề rẻ. Bằng chứng là một năm dân phải đóng thuế bao nhiêu để nuôi cái hệ thống công quyền với những “cánh tay nối dài”, “cẳng chân nối dài”, “ngón tay”, “ngón chân nối dài” mà thực tế những hệ thống ấy có thực sự giúp ích cho dân được bao nhiêu không hay chỉ ” hành là chính”? Cái tập đoàn CS mà đúng đầu là anh tiến sĩ Trọng nơi cung cấp “dịch vụ” tồi tệ bậc nhất thế giới ấy với giá thành cắt cổ đã bao lần hứa hẹn “tăng chất lượng sản phẩm” nhưng thực tế là nó không bao giờ có thể cải tiến được, không bao giờ có thể tốt hơn được mà chỉ có kém hơn, tồi hơn mà thôi. Anh Trọng dù có ngu có lú chắc cũng hiểu vì sao lại thế phải không? VÌ CÁC ANH ĐỘC QUYỀN, KHÔNG CHO CẠNH TRANH. CÁC ANH BẮT DÂN PHẢI SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CÁC ANH, KHÔNG CHO LỰA CHỌN. Đó là tại sao.

  Bằng này tuổi đầu tớ biết CS là giả đối. Không giả dối không phải CS. Nhưng tớ kêu gọi anh Trọng hãy một lần thật với lòng mình nói cho tớ và dân tộc này biết: ANH VÀ CÁI TẬP ĐOÀN THỐNG TRỊ CỦA ANH CÒN XỨNG ĐÁNG NGỒI ĐÓ NỮA KHÔNG? Nếu anh nói CÓ thì cái sự học vấn và cái bằng tiến sĩ của anh là loại giấy chùi đít. Nếu anh nói KHÔNG thì anh cũng không đến nỗi ngu, lú lắm nhưng anh là thằng lừa đảo.

  Thế các anh còn định lừa dân đến bao giờ nữa hả anh Trọng?

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here