Người cùng khổ

LS Lê Luân - FB Luân Lê (LS Lê Luân)

Ảnh: FB LS Lê Luân.
- Quảng Cáo -

Cải cách ruộng đất những năm 1950s thì lấy của cải của người giàu chia cho người nghèo.

Gần 70 năm sau, khi cứu đói người dân, họ lấy của người nghèo chia cho người ít nghèo hơn.

Đúng là đại văn hào Victor Hugo, tác giả lừng danh của “Những người khốn khổ”, đã nhận định chuẩn xác đến kinh ngạc về chủ nghĩa xã hội, đó là nó sẽ chia đều sự nghèo khó cho tất cả.

Còn trong Trại súc vật của Goerge Orwell thì nêu rõ, tất cả các loài vật đều bình đẳng, tuy rằng sẽ có những con vật bình đẳng hơn.

- Quảng Cáo -

Nếu không khởi tố vụ án có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản này thì sẽ dung túng cho hành vi của những loại bất lương nhân danh sự nhân đạo để cướp đoạt tài sản của những người cùng khổ trên đất nước này, mà nó vốn đã diễn ra ở rất nhiều nơi và nhiều lần như đã thấy, mà điều đó đã khiến dân chúng gần như mất hết niềm tin và chẳng còn hy vọng vào bất kỳ thứ gì gọi là tốt đẹp nữa.

Người ta có thể đói ăn, khát nước, thiếu mặc, nhưng một khi không còn niềm tin thì đó là lúc có một điều gì đó đã sụp đổ vĩnh viễn.

- Quảng Cáo -

5 CÁC GÓP Ý

 1. Giờ cứ nghe nói đến những thành phần như “cán bộ”, “chính quyền”, ” ủy ban”, “mặt trận”, “đoàn thể”, “công an”, “tòa án”… là gai hết người.
  Giây vào những thành phần đó không sứt cũng mẻ, không bị thiệt cũng bị hại.
  Những loại gì đâu mà để người ta ghê như hủi vậy.

 2. Đồ khốn nạn.
  Chúng nó học tập những tinh hoa của Đảng của Bác chúng nó đấy.
  Lũ súc vật đừng có mở mõm đổ chuyện này cho Việt Tân nhé!

 3. hằng tháng doanh nghiêp đóng tiền thuế lũ lụt, hộ dân cũng đóng hằng năm, học sinh cũng đóng, và nó chuyển đi đâu ai biết ko giải thích em nghe đi ! Miền trung lũ lụt sao ko nghe họ lấy thuế đó đi

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here